Badacze z INoPiA KUL uczestnikami konferencji Central East European International Studies Association – International Studies Association w Rijece (Chorwacja)

Prof. Marcin Kosienkowski, prof. Tomasz Stępniewski oraz dr Andrzej Szabaciuk wzięli udział w konferencji Central East European International Studies Association – International Studies Association w Rijece w dniach 18-21 czerwca 2024 r. Prof. M. Kosienkowski pełnił funkcję dyskutanta oraz prezentował swój referat w panelu dotyczącym państw de facto. Prof. T. Stępniewski moderował panel, prezentował swój referat dotyczący wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej oraz uczestniczył w dyskusji na temat bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO w ramach okrągłego stołu. Dr A. Szabaciuk moderował panel poświęcony migracji, prezentował swój referat dotyczący migracji we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej oraz uczestniczył w dyskusji na temat bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO w ramach okrągłego stołu.
Serdecznie gratulujemy
449643244_998601102268795_4873233712926543147_n 449518389_998601028935469_8757089379622204715_n

Nowy numer czasopisma "Studia i Analizy Nauk o Polityce"

cover_issue_756_pl_pl Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma "Studia i Analizy Nauk o Polityce", a w nim artykuły:

     • Valentyny Smachylo pt. Wpływ wojny na przedsiębiorczość na Ukrainie;
     • Krzysztofa Chochowskiego pt. Rozwój polskiego przemysłu kosmicznego – szanse i zagrożenia;
     • Rafała Dąbka pt.Znaczenie zmian w obszarze współpracy społeczno-gospodarczej w stosunkach polsko-amerykańskich w dobie prezydentury Donalda Trumpa.

 

W bieżącym numerze recenzji publikacji The EU Security Continuum. Blurring Internal and External Security autorstwa Alistaira J.K. Shepherda podjął się Witold Mazurek. Zachęcamy także do lektury sprawozdania przygotowanego przez Urszulę Soler z IV Między-narodowej Konferencji Naukowej „Cybersecurity Threats Disinformation in Contemporary Local Conflicts”, która odbyła się 10 kwietnia 2024 r.

 

Link do najnowszego numeru.


Dr Grzegorz Tutak przedstawicielem w Senacie KUL

1500_tumtak-tk-20210930-005 Informujemy, że dr Grzegorz Tutak został wybrany jako przedstawiciel pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, do Senatu KUL.
 
Serdecznie gratulujemy‼

Dr Grzegorz Tutak otrzymał stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców

dsc02030 Z radością informujemy, że dr Grzegorz Tutak, pracownik badawczo-dydaktyczny naszego Instytutu, otrzymał stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

 

Wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami przedstawiają ministrowi m.in. rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN i instytutów badawczych. W tegorocznej edycji wpłynęło 1708 wniosków, a minister nauki Dariusz Wieczorek przyznał stypendia 228 osobom.

 

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5390 zł.


Prof. KUL dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, dyrektor INoPiA KUL, uczestniczyła w tygodniowym szkoleniu w Universite Paris 8

448109440_983517103777195_8826454254512218375_n Prof. KUL dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, dyrektor INoPiA KUL, uczestniczyła w tygodniowym szkoleniu w Universite Paris 8.
Tematem szkolenia była realizacja głównych celów międzynarodowej współpracy naukowej (projekty, publikacje, sieci współpracy). Prof. A. Łukasik-Turecka odbyła także wizytę w stacji CNRS (Narodowe Centrum Badań Naukowych), w trakcie której zapoznała się z pracą naukowców i doktorantów, zwłaszcza przebywających/prowadzących badania w ośrodku w ramach współpracy międzynarodowej.

Wyniki Wyborów w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

Rada Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na posiedzeniu w dniu 12.06.2024 r. wybrała:

 

 • przedstawiciela dyscypliny nauki o polityce i administracji w Senacie KUL
  • dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL

 

 • przedstawiciela dyscypliny nauki o polityce i administracji w Radzie Szkoły Doktorskiej KUL
  • dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL

 

 • członka Komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników
  • prof. dr hab. Andrzej Gil

Dni Stosunków Miedzynarodowych

plaktatdsm W dniach 5-7 czerwca odbędą się na KUL Dni Stosunków Międzynarodowych. W ramach wydarzenia przewidziano ciekawe prelekcje, webinary oraz studencką konferencję naukową. Szczegóły na plakacie. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu! 


Nowy grant z Narodowego Centrum Nauki dla pracownika INoPiA KUL

445191164_973932724735633_3062019991317045463_n Z ogromną radością informujemy, że wniosek dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Ethnic and National Minority Resistance in Central Europe (EnMinResCE) otrzymał finansowanie w ramach konkursu NCN Sonata, 51. edycja.

 

Koszt projektu: 349 175 zł.

Pani Doktor składamy najserdeczniejsze gratulacje!


Seminarium „Entuzjazm, realizm, sceptycyzm? 20 lat członkostwa Polski w UE”

20_lat_czlonkostwa_polski_w_ue Rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej to okazja do dyskusji o bilansie naszej obecności w europejskiej wspólnocie. Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL oraz Instytut Europy Środkowej 23 maja 2024 zapraszają na seminarium „Entuzjazm, realizm, sceptycyzm? 20 lat członkostwa Polski w UE” z udziałem ekspertów Centrum Badań Opinii Społecznej. W dyskusji udział wezmą:

 • dr hab. Ewa Marciniak - politolożka, wykładowczyni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor CBOS
 • Beata Roguska - kierowniczka Zespołu Badań Społeczno-Politycznych CBOS
 • Marcin Głowacki - socjolog, od blisko 30 lat zajmuje się badaniami opinii i rynku,

a poprowadzi ją dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL. Seminarium rozpocznie się o godz. 13.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-623.