Sąd Koleżeński jest organem Uczelnianego Samorządu Studentów KUL czuwającym nad przestrzeganiem zasad współżycia społecznego i postanowień Regulaminu USS.

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2018, godz. 17:14 - Tomasz Zarębski