Information about the Editorial Board and the Scientific Council

Editorial

 

 ARTICLES

„Logika” arystotelesowskiej przyczynowości – analiza genezy artefaktów (Streszcz.) 33

The “Logic” of Aristotelian Causality: An Analysis of the Genesis of Artifacts (Sum.) 33

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-1

Oświeceniowa kultura naukowa w kontekście filo­zoficznym. Z dziejów Komisji Edukacji Narodowej (Streszcz.) 64

Learned Culture in the Enlightenment in the Philosophical Context. On the History of the Commission of National Education (Part One) (Sum.) 65

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-2

Oświeceniowa kultura naukowa w kontekście filo­zoficznym. Z dziejów Komisji Edukacji Narodowej (cz. 2) (Streszcz.) 112

Learned Culture in the Enlightenment in the Philosophical Context. On the History of the Commission of National Education (Part Two) (Sum.) 113

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-3

U źródeł myśli libertariańskiej (Streszcz.) 126

At the Sources of Libertarian Thought (Sum.) 127

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-4

Architektura świadomości. Część III: Wola i sens istnienia (Streszcz.) 167

Architecture of Consciousness. Part Three: The Will and Sense of Existence (Sum.) 167

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-5

Epistemologiczno-eksplanacyjny wymiar problemu niejęzy­ko­wych myśli w koncepcji José Luisa Bermúdeza (Streszcz.) 184

Epistemological-Explanatory Dimension of the Problem of Non-Linguistic Thoughts According to José Luis Bermúdez (Sum.) 185

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-6

 

TRANSLATIONS

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-7

 

REVIEWS

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-8

 

REPORTS

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-9

 

 

Contents 245