EN:

The Matrix as Metaphysics

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63 (2015), nr 4

 
Strony/pages: 187-229  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-7

 

 

Słowa kluczowe: matriks, metafizyka, sceptycyzm, mózg w kadzi

 

Key words: matrix, metaphysics, skepticism, brain in a vat

 

 

Tekst oryginalny/Original text for translation: D. Chalmers, The Matrix as Metaphysics [online]

 

Bibliografia/References:

  1. Bostrom, Nick. 2003. „Are you living in a computer simulation?”. Philosophical Quarterly 53 (211): 243–255.
  2. Chalmers, David. 1990. „How Cartesian dualism might have been true”, niepublikowany.
  3. Chalmers, David. 2011, „A computational foundation for the study of cognition”. Journal of Cogni­tive Science 12 (4): 323–357.
  4. Dennett, Daniel. 1978. „Where am I?”. W: Daniel Dennett. Brainstorms, 310–323. (Boston, Mass.: MIT Press. (Autoryzowany, polski przekład, zatytułowany Gdzie jestem?, dostępny jest online: http://autofocus.blox.pl/resource/gdzie_jestem.pdf).
  5. Putnam, Hilary. 1975. „The meaning of ‘meaning’”. W: Hilary Putnam. Mind, Language, and Reality. Cambridge: Cambridge University Press. (Wydanie polskie: Hilary Putnam. „Znaczenie wyrazu ‘znaczenie’”. W: Hilary Putnam. Wiele twarzy realizmu i inne eseje, przełożył Adam Grobler, 93–184. Warszawa: PWN, 2014).
  6. Putnam, Hilary. 1981. Reason, Truth, and History. Cambridge: Cambridge University Press.
  7. Searle, John. 1984. „Can computers think?”. W: John Searle. Minds, Brains, and Science. Harvard: Harvard University Press, 28-41. (Wydanie polskie: John Searle. „Czy komputery mogą myśleć?”. W: John Searle. Umysł, mózg i nauka, przełożył Jerzy Bobryk. Warszawa: PWN, 1995, 25-37).
  8. Thompson, Bradley Jon. 2003. The Nature of Phenomenal Content, niepublikowana rozprawa doktorska, University of Arizona.
  9. Wolfram, Stephen. 2002. A New Kind of Science. Champaign: Wolfram Media.

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. David Chalmers - profesor filozofii i dyrektor Center for Mind, Brain, and Consciousness na New York University oraz professor filozofii w Australian National University; adres do korespondencji: Department of Philosophy, 5 Washington Place, New York, NY 10003; e-mail: chalmers@nyu.edu

 

Mgr Jacek Jarocki – doktorant w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: jacekjarocki@kul.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Chalmers, David. 2015. Matriks jako metafizyka, tłum. Jacek Jarocki. "Roczniki Filozoficzne" 63, 4: 187-229, DOI: 10.18290/rf.2015.63.4-7.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2016, godz. 09:14 - Anna Starościc