EN:

(report) “Philosophy at Catholic Universities: Metaphysics and Philosophy of God.” Lublin, KUL, May 18, 2015

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63 (2015), nr 4

 
Strony/pages: 241-244  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-9

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Ks. dr Rafał Charzyński – adiunkt Katedry Historii Filozofii w Polsce w Instytucie Filo­zofii na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20‑950 Lublin; e‑mail: charzynski@kul.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Charzyński, Rafał. 2015. „Filozofia na uczelniach katolickich: metafizyka i filozofia Boga”. Lublin, KUL, 18 maja 2015 roku. "Roczniki Filozoficzne" 63, 4: 241-244, DOI: 10.18290/rf.2015.63.4-9.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2016, godz. 12:35 - Anna Starościc