Conference venue:

Poland

Lublin

John Paul II Catholic University of Lublin (KUL)

Al. Racławickie 14

Gmach Główny (The Main Building)

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego (hall on the 1st floor)

 

 

access map (blow up)

 GGKUL