Kul_5mini   FundacjaSursumcorda

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katedra Prawa Wyznaniowego

 

oraz

 

Polski Instytut Katolicki "Sursum Corda"

z siedzibą w Gdańsku

 

mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.

Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich

która odbędzie się w Lublinie

w dniach 12-13 listopada 2014 roku

 

 

 

Miejsce obrad:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Al. Racławickie 14,

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  

 G A L E R I E  Z D J Ę Ć

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2014, godz. 15:51 - Marta Ordon