Conferences and meetings organized by the department:

  • Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie (Religion and criminal law in ancient Rome), KUL 6-17.05. 1997
  • Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1952 (Law at the Catholic University of Lublin 1918-1952), KUL 4-5.12.1998
  • Starożytne kodyfikacje prawa a współczesna kultura jurydyczna (Codifications of ancient laws and the contemporary legal culture), KUL 10-11.12.1999
  • Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce (Contemporary research in Roman law in Poland), 9-12. 05. 2004
  • Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam (On the Roman marriage: Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam), Kazimierz Dolny n/Wisłą, 5-7.05. 2006
  • Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu (Salus rei publicae suprema lex. The protection of the state's interests in the criminal law of Greece and Rome), 13-15.05. 2007
  • Romanistas et Christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, II Seminarium Kazimierskie z prawa rzymskiego,  Kazimierz Dolny n/ Wisłą, 24-25.10. 2008.