STUDIA z PRAWA WYZNANIOWEGO

(Studies in Law on Religion)

 

 

Contact with editor's office: 

 

"Studia z Prawa Wyznaniowego"

John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14/701
20-950 Lublin
Poland


phone: (+48) 81 445-37-01
e-mail: wyznanie@kul.pl

website address: www.kul.pl/slr ;  www.kul.pl/spw.eng ; https://czasopisma.kul.pl/spw

 

Studies in Law on Religion - Editor`s office