IX polsko-włoskie kolokwium prawnicze "Prawa człowieka w obliczu wyzwań współczesności: doświadczenia polskie i włoskie"

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

 


  

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Zmiana Konstytucji”, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 8.30 na platformie Microsoft Teams. Językiem roboczym konferencji jest język angielski.

 

 

sdwppkiad1021061612380

 

PROGRAM KONFERENCJI/CONFERENCE PROGRAMME

 

LINK DO WYDARZENIA - MS TEAMS

 


 

 

 

Główne kierunki prowadzonych badań:

 • Demokratyczne państwo prawa i jego suwerenność
 • Konstytucyjne podstawy ustroju państwa 
 • Konstytucyjne podstawy niezawisłości sędziowskiej
 • Zasada demokratycznego państwa prawnego
 • Prawa człowieka, w szczególności prawa rodziny
 • Dwuizbowa struktura parlamentu
 • Prawo wyborcze
 • Konstytucyjno-prawne aspekty członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w tym zasada suwerenności narodu w procesie integracji europejskiej.


Ważniejsze publikacje Katedry

1. System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Nałęczowie 1-3 czerwca 2000 r., red. Mirosław Granat, Lublin 2000.
2. Veritas et ius. Księga poświęcona Pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, W. Sz. Staszewski, A. Janicka, Lublin 2003. 

3. Zasady ustroju III Rzeczpospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009.


Zorganizowane sympozja

 • XLII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego pt. System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Nałęczów 1-3 czerwca 2000r.
 • Międzynarodowa konferencja pt. Podstawy regulacji stosunków Państwo - Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej”, Lublin 24 kwietnia 2009 r.
 • 58 Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego pt. Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać?, Zamość, 2-4 czerwca 2016 r.

 

 

Autor: Ilona Grądzka
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2022, godz. 09:58 - Adam Jankowski