Fields of research:

  • rule of law and its state sovereignty
  • constitutional foundations of the political system 
  • constitutional foundations of judicial independence
  • bicameral structure of the parliament
  • election law
  • constitutional aspects of Polish membership in the European Union

Organized Conferences:

  • XLII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego pt. System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Nałęczów 1-3 czerwca 2000r.
  • Międzynarodowa konferencja pt. Podstawy regulacji stosunków Państwo - Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej”, Lublin 24 kwietnia 2009 r.

  

Faculty Members:

Chair of the Department: Professor Dariusz Dudek, PhD

 

Przemysław Czarnek, Hab. PhD - Associate Professor

Marek Dobrowolski, Hab. PhD - Associate Professor
Kamila Doktór-Bindas, PhD - Assistant

Ilona Grądzka, PhD - Assistant