Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Migravalue
Jeśli wyjeżdżasz do Włoch:

Włochy wprowadziły 1 maja 2004 roku 2-letni okres ochronny ograniczający swobodny przepływ pracowników z nowych krajów UE.

1 maja 2006 r. Włochy przedłużyły do 30.04.2009 okres ochronny ograniczający swobodny przepływ pracowników z nowych krajów UE. Ograniczenia nie dotyczą Malty i Cypru. Ustalony limit - obywateli z 8 nowych krajów członkowskich, którzy mogą podjąć pracę najemną we Włoszech w 2006 roku wynosi 170 000 osób - pracowników najemnych i sezonowych (w 2005 roku wynosi 79 500 osób - pracowników najemnych i sezonowych).

W związku z tym przepisy nadal ograniczają dostęp polskim pracownikom do włoskiego rynku pracy.

Legalnie Polacy mogą obecnie podjąć we Włoszech pracę najemną lub w formie samozatrudnienia, po spełnieniu określonych warunków.


Zasady podejmowania pracy przez cudzoziemców we Włoszech


Samozatrudnienie we Włoszech

Informacja internetowa o Polakach we Włoszech

http://praca-we-wloszech.bawi.pl/

http://www.infopolonia.it/vademepl.html

http://www.polonia-wloska.org/zwiazek_organizacje.html[1] http://www.ministerosalute.it/professioni/sezProfessioni.jsp?id=113&label=ps

[2] http://www.giustizia.it/professioni/indice.htm