Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Migravalue

 Publikacje o migracji

 


Publikacje o migracji, będące rezultatem badań w ramach projektów Migralink i Migravalue oraz Współpraca Uniwersytetów (po polsku, angielsku i ukraińsku) [2005-2008], oraz z późniejszych działań. Po polsku: Studia nad migracją, t. 1-4.

Publications on migration issues, the result of the research within the framework of Migralink and Migravalue projects, as well as Co-operation of the Unviversities (in English, Polish and Ukrainian) [2005-2008]. In English: Studies in Migration, vol. 1-3.

Публікації о міграції, котрі є результатом наукових аналізів та опрацювань явища міграції в рамках проектів «Мігралінк» (Migralink), «Мігравал’ю» (Migravalue) та Співпраця Університетів (на української, польської та англійської мовах) [2005-2008]. На української мові: Дослідження міграції, т. 1-2.

 

t. 1: Migracja – wyzwanie XXI wieku, red. Maciej St. Zięba, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-536-4.
vol. 1: Migration – a Challenge to the 21st Century, ed. by Maciej St. Zięba, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-538-8.
т. 1: Міграція – виклик XXI століття, за ред. Мацєя Ст. Зємби, Люблін 2008, ISBN 978-83-7363-529-6.

migr1_pl_p.jpg migr1_pl_p.jpg (29.47 KB)    migr1_en_p.jpg migr1_en_p.jpg (27.13 KB)    migr1_ua_p.jpg migr1_ua_p.jpg (28.02 KB)

Migr1_pl.pdf Migr1_pl.pdf (1.99 MB)         Migr1_en.pdf Migr1_en.pdf (2.84 MB)         Migr1_ua.pdf Migr1_ua.pdf (2.05 MB)

migr1_pl_t.jpg migr1_pl_t.jpg (26.83 KB)     migr1_en_t.jpg migr1_en_t.jpg (26.54 KB)    migr1_ua_t.jpg migr1_ua_t.jpg (27.90 KB)

 

t. 2: Migracja – wartość dodana?, red. Krzysztof Markowski, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-509-8.
vol. 2: Migration – a Value Added?, ed. by Krzysztof Markowski, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-511-1.
т. 2: Міграція – додана вартість?, за ред. Кшиштофа Марковського, Люблін 2008, ISBN 978-83-7363-510-4.

migr2_pl_p.jpg migr2_pl_p.jpg (27.05 KB)    migr2_en_p.jpg migr2_en_p.jpg (24.94 KB)    migr2_ua_p.jpg migr2_ua_p.jpg (26.10 KB)

Migr2_pl.pdf Migr2_pl.pdf (1.17 MB)         Migr2_en.pdf Migr2_en.pdf (1.09 MB)         Migr2_ua.pdf Migr2_ua.pdf (950.21 KB)

 

t. 3: Migracja do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, red. Dorota Bryk, Bohdan Rożnowski i Maciej St. Zięba, ELPress: Lublin 2008, ISBN 83-86869-30-5.

migr3_pl_p.jpg migr3_pl_p.jpg (46.62 KB)

Migr3_pl.pdf Migr3_pl.pdf (2.17 MB)        Migr3_pl_1.doc Migr3_pl_1.doc (30.00 KB) - dodatek

migr3_pl_t.jpg migr3_pl_t.jpg (69.14 KB)

 

vol. 3: Work migration to Italy. Towards an interdisciplinary approach (CD version), ed. by Dorota Bryk, Bohdan Rożnowski & Maciej St. Zięba, Lublin 2008.

Migr3_en_0.doc Migr3_en_0.doc (31.50 KB)     Migr3_en_1.doc Migr3_en_1.doc (49.50 KB)    Migr3_en_2.doc Migr3_en_2.doc (79.00 KB)
Migr3_en_3.doc Migr3_en_3.doc (111.00 KB)    Migr3_en_4.doc Migr3_en_4.doc (95.00 KB)    Migr3_en_5.doc Migr3_en_5.doc (69.00 KB)
Migr3_en_6.doc Migr3_en_6.doc (476.00 KB)    Migr3_en_7.doc Migr3_en_7.doc (59.50 KB)    Migr3_en_8.doc Migr3_en_8.doc (215.00 KB)
Migr3_en_9.doc Migr3_en_9.doc (85.00 KB)

 

Pokłosie późniejszych projektów:

 

t. 4. Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego, red. Krzysztof Markowski, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-159-0 - Studia nad migracją - 4 Migr4_pl.pdf (2.8 MB) (tenże plik na witrynie www.reemigrantki.pl: Studia nad migracją - 4 Publikacja.pdf (2.8 MB))

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Inne publikacje – Other publications – Інши публікації

 

NASZ BUG. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego, red. Maciej St. Zięba, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-506-7. Dostępne w pdf: http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html

OUR BUG. Creating conditions for development of the border areas of Poland, Ukraine and Belarus through valorisation and preservation of natural and cultural heritage, ed. by Maciej St. Zięba, Lublin 2008, 978-83-7363-508-1. Available in pdf: http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html

НАШ БУГ. Творення умов для розвитку прикордонних зон Польщі, України й Білорусі через вальоризацію та охорону культурної та природної спадщини, за ред. Мацєя Ст. Зємби, Люблін 2008, ISBN 978-83-7363-507-4. Доступни як pdf: http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html