DEBATE ON ALEXANDER R. PRUSS’ ONE BODY

 

Jedno ciało: Przegląd treści (Streszcz.) 19

One Body: Overview (Summary) 19

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-1

Pruss o wymogu powszechnej miłości (Streszcz.) 29

Pruss on the Requirement of Universal Love (Summary) 30

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-2

Poczuj miłość! Refleksje na temat chrześcijańskiej etyki seksualnej Alexandra Prussa (Streszcz.) 40

Feel the Love! Reflections on Alexander Pruss’ Essay in Christian Sexual Ethics (Summary) 40

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-3

 

Co miłość ma z tym wspólnego? (Streszcz.) 53

What’s Love Got to Do with It? (Summary) 54

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-4

Alexander Pruss o miłości i znaczeniu seksualności (Streszcz.) 73

Alexander Pruss on Love and the Meaningfulness of Sex (Summary) 74

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-5

Jedno ciało, lecz różne typy aktów seksualnych i prokreacyjnych: Odpowiedź liberalna (Streszcz.) 85

One Body but Many Kinds of Sex and Procreation: A Liberal Response (Summary) 85

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-6

Wokół książki Alexandra Prussa One Body (Streszcz.) 104

On Alexander Pruss’s One Body (Summary) 105

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-7

Stosunek homoseksualny a połączenie dwojga w jedno ciało (Streszcz.) 117

Homosexual Sex and the One-Flesh Union (Summary) 117

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-8

Tak przyjemny, tak uzależniający: Kilka uwag o pracy Alexandra Prussa One Body (Streszcz.) 127

So Pleasant, so Addictive: Some Remarks on Alexander Pruss’ Work One Body (Summary) 127

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-9

Rozrodczość, właściwe funkcjonowanie oraz bezpłodne małżeństwa w ujęciu Prussa (Streszcz.) 140

Prussian Reproduction, Proper Function and Infertile Mar­riages (Summary) 140

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-10

Planowanie potomstwa jako cel podstawowy: Alexander Pruss o „staraniu się o dziecko” (Streszcz.) 153

Intending Reproduction as One’s Primary Aim: Alexander Pruss on ‘Trying for a Baby’ (Summary) 153

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-11

One Body: Odpowiedzi krytykom (Streszcz.) 175

One Body: Responses to Critics (Summary) 175

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-12

 

Contents 177