PL: Poczuj miłość! Refleksje na temat chrześcijańskiej etyki seksualnej Alexandra Prussa  
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63 (2015), nr 3

 
Strony/pages: 31-41  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-3

 

Streszczenie

Pruss rozwija filozofię miłości, na której gruncie (właściwie) traktuje miłość w kategoriach dobroczynności (rozumianej jako odpowiedź na dobro ukochanego) i miłości jednoczącej (pragnienie bycia przy ukochanym). Tym niemniej Pruss podkreśla charakter miłości w kategoriach działania i motywacji, a nie w kategoriach uczuć. Uważamy, że odczuwanie odpowiednio przyjemności z powodu (stosownego) dobra i cierpienia wobec choroby (nieuzasadnionego cierpienia), które go spotyka, są istotnymi elementami ludzkiej miłości. Kwestionujemy zaproponowaną przez Prussa interpretację przypowieści o dobrym Samarytaninie. Na zakończenie odnosimy się do Prussa ujęcia miłości własnej, które uważamy za pouczające (Franciszek powinien sam siebie darzyć miłością, ponieważ jest tego wart), choć niezupełne (osoba, którą jest Franciszek, powinna kochać samą siebie, nawet jeśli nie jest świadoma bycia Franciszkiem). Ostatni punkt wiąże się z afirmacją istoty (haecceitas) miłości.

 

Summary

Throughout his excellent book One Body, Alex Pruss relies upon the view that there is a requirement of universal love: each and every one of us is required to love each and every one of us. Although he often appeals to revealed truth in making arguments for his various theses, he supports the requirement of universal love primarily through a philosophical argument, an argument that I call the “argument from responsiveness to value.” The idea is that all persons bear a sort of nonrelational value, and because this value gives every agent reasons to respond to it positively, each and every person is bound to love each and every person. The aim of this paper is to criticize this argument. Pruss’s argument has two important gaps, one concerning the sort of reasons that the value of persons gives and one concerning whether the required response is the response of love.

 

 

Słowa kluczowe: miłość, uczucia, emocje, dobroczynność, jedność.

 

Key words: love, feelings, emotions, beneficence, unitive.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Pruss, Alexander. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2013.

 

Information about Authors:

Prof. Charles Taliaferro—Professor of Philosophy at St. Olaf College; address for correspondence: St. Olaf College—Philosophy, Holland Hall 503, 1520 St. Olaf Avenue, North­field, Minnesota 55057; e-mail: taliafer@stolaf.edu

 

Benjamin Louis Perez, B.A.—graduate of St. Olaf College with a degree in Mathematics, cur­rently adjunct research staff at Institute for Defense Analyses; address for correspon­dence—e‑mail: perez@stolaf.edu

 

 

Citation information:

Taliaferro, Charles. Perez, Benjamin Louis. 2015. "Feel the Love! Reflections on Alexander Pruss’ Essay in Christian Sexual Ethics." Roczniki Filozoficzne 63, 3: 31-41, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-3.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015, godz. 21:28 - Anna Starościc