Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Do zadań Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy:

1) realizacja zadań audytowych zgodnie z planem audytu wewnętrznego lub w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu wewnętrznego oraz zadań doradczych;

2) przygotowanie rocznego planu audytu opartego o analizę ryzyka działalności Uniwersytetu oraz rocznego planu kontroli;

3) przeprowadzanie czynności sprawdzających;

4) sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu;

5) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych oraz nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych w zakresie zatwierdzonych planów kontroli i udzielonych upoważnień;

6) wsparcie dla jednostek organizacyjnych, w tym działania doradcze i wspierające realizację zadań Uniwersytetu;

7) współpraca z instytucjami zewnętrznymi kontrolującymi działalność Uniwersytetu.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona