winieta_400

 

"Przegląd Uniwersytecki" jest czasopismem należącym do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukazuje się od 1989 roku. Opiekę merytoryczną nad periodykiem sprawuje Rada Programowa, której przewodniczy rektor KUL.

 

"Przegląd Uniwersytecki" przedstawia najważniejsze wydarzenia związane z KUL, kładąc przy tym nacisk na wybrane i ważne dla wspólnoty uczelnianej i opinii publicznej zagadnienie - obecnie są to nowe technologie, w tym np. sztuczna inteligencja, i ich wpływ na ludzkie życie. Bogaty zakres tematyczny pisma przedstawia Uniwersytet wieloaspektowo: zapoznaje czytelników z teraźniejszością i historią Uczelni, umożliwia prezentowanie badań naukowych i działalności kulturalnej, opowiada o interesujących wydarzeniach, przybliża tematykę ważnych konferencji czy najnowszych publikacji KUL.

 

Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był Piotr Krzysztof Kuty (1989-1991). Następnie funkcję tę pełnili dr Jadwiga Michalczyk (1991-2000), Agnieszka Bieńkowska (2000-2003), Beata Górka (2003-2011), dr Radosław Hałas (2011-2012), dr Lidia K. Jaskuła (2012), dr Marzena Krupa (2013-2021), Norbert Nowotnik (2022-2024)