Kontakt

DPN - Dział Projektów Naukowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al . Racławickie 14
20-950 Lublin

e-mail: dpn[at]kul.pl

Zakresy spraw:

 

CTW - 16

mgr Bożena Żurek -  Kierownik 81 445 44 94 

 

zespół ds. wsparcia w pisaniu grantów zewnętrznych:

mgr Monika Malinowska-Panasiuk 81 461 13 56  

mgr Zuzanna Gawrońska 81 461 13 56  

 

CTW- 6 zespół ds. rozliczania projektów:

mgr Joanna Guz 81 445 41 08

mgr Barbara Czemerys 81 445 41 08

mgr Krystna Kot 81 454 52 60

 

CTW- 19 zespół ds. rozliczania projektów:

mgr Beata Cybulak 81 445 32 41

dr Urszula Czyżewska, tel. 81 445 41 75, e-mail: uczyzewska@kul.pl  pisanie i rozliczania projektów naukowych międzynarodowych

 

CTW- 20  

dr Iwona Mróz 81 445 44 15 -  sprawy bieżące, zapotrzebowania 

mgr Anna Duma 81 445 44 15

        

CTW- 21       

mgr Monika Sagan 81 445 41 19 - sprawy bieżące,  wnioski na delegacje

mgr Monika Urbańska, tel. 81 445 41 91 

 

CTW- 22 zespół ds. subwencji i grantów wewnętrznych:

mgr Beata Gulińska 81 445 41 07

mgr Barbara Lendzion-Tokarska 81 445 43 67

 

Dział Projektów Naukowych

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona