Kontakt

DPN - Dział Projektów Naukowych

Siedziba: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al . Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Konsultacje w godz. 9:00-15:00

Zakresy spraw:

 

CTW - 16

mgr Bożena Żurek -  Kierownik 81 445 44 94 

 

zespół ds. wsparcia w pisaniu grantów zewnętrznych:

mgr Monika Malinowska-Panasiuk 81 461 13 56  

 

 

CTW- 20 zespół ds. rozliczania projektów:

mgr Joanna Guz 81 445 41 08

mgr Barbara Czemerys 81 445 41 08

mgr Krystna Kot  81 445 41 08

 

CTW- 21

dr Iwona Mróz 81 445 44 15 -  sprawy bieżące, zapotrzebowania           

mgr Monika Sagan 81 445 41 19 - sprawy bieżące,  wnioski na delegacje

 

CTW- 22 zespół ds. subwencji i grantów wewnętrznych:

mgr Beata Gulińska 81 445 41 07

mgr Barbara Lendzion-Tokarska 81 445 43 67

 

zespół ds pisania i rozliczania projektów naukowych międzynarodowych

dr Urszula Czyżewska, tel. 81 445 41 75, e-mail: uczyzewska@kul.pl,
pok. CTW-10

mgr Bogumiła Pazur, tel. 81 445 32 41, e-mail: bogumila.pazur@kul.pl,
pok. CTW-19

 

 

Dział Badań Naukowych

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona