HR Excellence in Research

 

Celem europejskiej strategii HR (Human Resources Strategy for Researchers) jest ciągła poprawa warunków zatrudnienia i rekrutacji naukowców w instytucjach europejskich. Wyznacznikiem dla strategii są dokumenty: "Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" zawierające podstawowe zasady, którymi powinny kierować się instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania. Instytucje, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem "HR Excellence in Research".

(źródło: https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy)

 

24.06.2021 r.

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 30 ust. 1 pkt 6 Statutu KUL wyraża pozytywną opinię w przedmiocie podjęcia działań dotyczących wprowadzenia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zasad i zaleceń „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” i starań o uzyskanie europejskiego wyróżnienia „HR Excellence in Research”.

UCHWAŁA 852/I/6 indeks 

 

29.07.2021 r.

Uczelniany HRS4R Administrator przesłał do KE "Declaration of Endorsement of and Commitment to the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code: C&C Endorsement)" podpisaną przez Władze KUL.

 

31.07.2021 r.

Deklaracja C&C Endorsement została zaakceptowana przez KE. W związku z tym, Uczelnia opracuje Gap Analysis, OTM-R, Action Plan, Process Description do 31.07.2022 r.

 

17.12.2021 r.

Na mocy Zarządzenia nr ROP-0102-11/21 Prorektora ds. nauki i kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powołano Zespół koordynująco-zarządzający ds. HR Excellence in Research.

ZARZĄDZENIE nr ROP-0102-11/21 indeks

 

01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. odbywały się spotkania Zespołu koordynująco-zarządzajacego ds. HR Excellence in Research i poszczególnych grup roboczych I-IV. Efektem prac powołanych zespołów są: raport z badań ankietowych opracowany przez Zespół Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL, Gap Analysis, ankieta OTM-R, Action Plan i Process Description.

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH indeks

 

30.07.2022 r.

Uczelniany HRS4R Administrator przesłał za pośrednictwem platformy EURAXESS do KE opracowane dokumenty: Gap Analysis, ankieta OTM-R, Action Plan i Process Description w celu uzyskania europejskiego wyróżnienia "HR Excellence in Research". Aktualnie trwa ocena formalna i merytoryczna złożonej dokumentacji.

ANALIZA ROZBIEŻNOŚCI indeks

PLAN DZIAŁAŃ indeks

OTM-R indeks

OPIS PROCESU indeks

 

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona