Skrót i nazwa Uczelni w językach obcych

Na podstawie Statutu:
  • oficjalna nazwa Uniwersytetu brzmi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytetu jest KUL.

W związku z tym przy stosowaniu skrótu nazwy uczelni nie należy używać skrótów KUL JPII lub KUL JP2.

 

W językach obcych należy używać następującej nazwy Uczelni:

  • w języku angielskim The John Paul II (The Second) Catholic University of Lublin
  • w języku francuskim Université Catholique de Lublin Jean-Paul II (Deux)
  • w języku hiszpańskim Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II (Segundo)
  • w języku łacińskim Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II (Secundi)
  • w języku niemieckim Katholische Universität Lublin „Johannes Paul II” (Der Zweite)
  • w języku rosyjskim Люблинский Kатолический Университет Иоанна Павла II (Второго)
  • w języku ukraińskim Люблінський Kатолицький Університет Івана Павла II (Другого)
  • w języku włoskim Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II (Secondo).

Podstawa prawna

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie używania nazwy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w językach obcych nr ROP-0101-47/05


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona