Rektor KUL: Najświętsze Serce Pana Jezusa patronem KUL-u to myśl jaka towarzyszyła ks. Idziemu Radziszewskiemu od pierwszych chwil utworzenia uczelni

Obchody Święta Patronalnego KULW Uroczystość Serca Pana Jezusa, 11 czerwca, KUL obchodził Święto Patronalne. Było ono nie tylko okazją do wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom uczelni, czy przyznania nagród im. Anieli hrabiny Potulickiej, ale także czasem na to, by przypomnieć za Janem Pawłem II, że Polska jest drugą ojczyzną Kultu Serca Jezusowego.


Podstawą i sensem funkcjonowania katolickiego uniwersytetu, prowadzenia badań naukowych, dydaktyki, kształtowania młodych ludzi jest prawda. – Wskazując na serce KUL, spoglądamy na Najświętszy Sakrament, czyli rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa pośród nas, także w murach tego uniwersytetu. Otwartość na każdego człowieka, który poszukuje prawdy, prawdziwy dialog oraz spotkanie bez pogardy i uprzedzeń. Poszukujemy płaszczyzn, które łączą ludzi o różnych poglądach i przekonaniach, nie boimy się współczesności, nowych technologii i tego co przynosi ze sobą dzisiejsza Europa oraz świat – podkreślił rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski.


Misja i tradycja

KUL jest jednocześnie mocno osadzony w tradycji, dlatego władze uniwersytetu Ks. Rektor Kalinowski podczas Święta Patronalnegodążą do realizacji inicjatywy Senatu KUL z okresu międzywojennego i otwarcia kierunku lekarskiego. - Liczymy na współpracę w tym zakresie z całym środowiskiem akademickim Lublina oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi – zaznaczył ks. prof. Mirosław Kalinowski. Istotna rolę pełni także misja uczelni, którą KUL konsekwentnie realizuje. Wiąże się ona z byciem nie tylko wykształconym, ale przede wszystkim mądrym profesorem i studentem.


Nagrody, odznaczenia, dyplomy

Gościem honorowym tegorocznych obchodów Święta Patronalnego był Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, który odczytał okolicznościowy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. - Jestem przekonany, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, mając za sobą dekady zmagań z komunistyczną opresją, a następnie z charakterystyczną dla lat dziewięćdziesiątych anomią i sporami dotyczącymi podstawowych pojęć, dysponuje szerokim instrumentarium intelektualnym oraz bogactwem doświadczeń praktycznych, dzięki którym z powodzeniem będzie odpowiadał na wyzwania współczesnego świata.

 

Prorektor Ks.Prof. Sitarz odbiera Krzyż ZasługiMinister Kwiatkowski w imieniu Prezydenta RP wręczył również pracownikom KUL odznaczenia państwowe. W gronie odznaczonych znaleźli się m.in., wyróżnieni pośmiertnie, zasłużeni dla uniwersytetu kapłani. Ks. prof. Antoni Słomkowski, pierwszy powojenny rektor  latach 1944-1951, został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a ks. prof. Czesław Bartnik Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Poznaliśmy również tegorocznych laureatów Nagrody Potulickiej. - Przyznawana od 2015 roku wyróżnienie ma na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej – właścicielki ziemskiej, filantropki, donatorki wielu dzieł charytatywnych, założycielki fundacji wspierającej KUL – mówił prezes Fundacji Potulickiej, dr hab. Adam Zadroga.


Za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu chrześcijańskiego humanizmu NagrodąNagrodę Potulicką odbiera ks. prof. Adam Rybicki uhonorowany został ks. prof. Adam Rybicki. Doceniona została jego monografia „Od antropologii do duchowości mężczyzny. Źródła, koncepcje, perspektywy". Natomiast w kategorii działalności społecznej w duchu solidarnego humanizmu wyróżnieni zostali Monika i Andrzej Demczukowie, właściciele sieci lubelskich restauracji „Plackarnia".

 

Podczas Święta Patronalnego dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich otrzymali z rąk Księdza Rektora tegoroczni absolwenci KUL.

 

Pod opieką Serca Jezusowego

Zgodnie z tradycją, święto będzie miało swoją kontynuację podczas pikniku dla pracowników KUL i ich rodzin. Odbędzie się on w najbliższą sobotę na terenie Kampusu Poczekajka.


KUL został powierzony opiece Serca Jezusowego przez pierwszego rektora uniwersytetu - ks. Idziego Radziszewskiego. W sposób uroczysty społeczność akademicka obchodzi to święto od 1920 roku. Symbol Najświętszego Serca Jezusa, od którego rozchodzą się ciemnozłote promienie widnieje na uniwersyteckim sztandarze, nawiązuje do niego również ornamentyka insygniów rektorskich.

 

Fotorelacja

 

 

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

Pracownicy KUL uhonorowani odznaczeniami państwowymi podczas Święta PatronalnegoZ radością informujemy, że powiększyło się grono pracowników KUL wyróżnionych odznaczeniami państwowymi. Podczas obchodów Święta Patronalnego KUL, 11 czerwca 2021, postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy pośmiertnie odznaczeni zostali:

 • Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w obronie niezależności Kościoła i nauki polskiej wobec systemu totalitarnego w Polsce po 1944 roku odznaczony został rektor KUL w latach 1944-51 ks. prof. Antoni Słomkowski
 • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju filozofii oraz kultury chrześcijańskiej odznaczony został ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik

 

Odznaczenia z rąk Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego odebrali:

 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Ks. Prof. Krzysztof Góżdź został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polskiks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie
 • dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej

 

Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

 • dr Tomasz Sieniow

 

Dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL została oznaczona Brązowym Krzyżem ZasługiBrązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

 • dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 • dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 • dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej otrzymał prof. Leszek Mądzik.

 

Serdecznie gratulujemy!

Medale za Długoletnią Służbę dla pracowników KUL

Min. Czarnek podczas ceremonii wręczenia medali pracownikom KULUniwersytet to ludzie – podkreślił podczas uroczystości wręczenia Medali za Długoletnią Służbę pracownikom KUL Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.  – To ludzie przez 103 lata decydowali o tym, ze KUL zapisał się na mapie naukowej Polski, Europy i świata złotymi zgłoskami. Do tych ludzi należycie Państwo – zwrócił się do laureatów odznaczeń. 14 czerwca Medale odebrało dwudziestu siedmiu wykładowców oraz pracowników administracyjnych uniwersytetu.

 

Medal za Długoletnią Służbę to odznaczenie państwowe ustanowione jeszcze w II Rzeczypospolitej i przywrócone w 2007 roku. Jest przyznawane za wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych w służbie Ojczyźnie.

 

Podczas uroczystości Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił, że laureaci odznaczeń realizują misję KUL, którą jest służba Bogu i Ojczyźnie poprzez wzmacnianie wartości duchowych       w prowadzeniu badań naukowych, kształceniu studentów, funkcjonowaniu administracji i integracji wspólnoty uniwersyteckiej. Przywołał również słowa najwybitniejszego absolwenta uniwersytetu, kard. Stefana Wyszyńskiego: - Nie wystarczy tylko wiedzieć, trzeba wiedzę ukochać, trzeba w trud nauki włożyć miłość!.... – życząc, by były one drogowskazem na kolejne lata pacy na uniwersytecie.

 

W gronie odznaczonych Medalem Złotym, przyznawanym po trzydziestu latachPracownicy KUL odznaczeni Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wzorowej pracy zawodowej, znaleźli się:

 • prof. Anna Malicka-Kleparska (Kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego),
 • mgr Beata Panasiuk (Kierownik Studium Języków Obcych),
 • dr hab. Jan Ptak (Katedra Historii Starożytnej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej)
 • inż. Teresa Śliwińska (Sekretariat Wydziału Teologii),
 • dr inż. Monika Wawer (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem),
 • dr Małgorzata Żurakowska (Dyrektor Centrum Medialnego KUL).

 

Min. Czarnek wręcza Medal dr. hab. Justynie Szulich-Kałuża, prof. KULMedal Srebrny, po dwudziestu latach wzorowej pracy, otrzymali:

 • dr Olga Białek-Szwed (Katedra Kultury Medialnej),
 • prof. Anna Bondaruk (Kierownik Katedry Językoznawstwa Teoretycznego),
 • mgr Marlena Iglik (Studium Języków Obcych),
 • dr Agnieszka Kłos-Dacka (Studium Języków Obcych),
 • mgr Jolanta Majewska (Dział ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu),
 • dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL (Zastępca Dyrektora Instytutu Językoznawstwa),
 • ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL ( Kierownik Katedry Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii) ,
 • dr hab. Monika Sidor, prof. KUL (Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej),
 • ks. dr hab. Marek Słomka (Katedra Filozofii Religii),
 • dr hab. Andrzej Stefańczyk (Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej),
 • mgr Katarzyna Stępniak (Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL),
 • dr Małgorzata Sławek-Czochra (Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów),
 • dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL (Kierownik Katedry Językoznawstwa Germańskiego),
 • dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania).

 

Medalem Brązowym, po dziesięciu latach wzorowej pracy, odznaczeni zostali: Pracownicy KUL odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę

 • dr Piotr Bolibok (Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości),
 • dr hab. Maria Gondek (Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów),
 • dr Małgorzata Kobiałka-Szkutnik (Sekretariat Wydziału Teologii),
 • dr Agnieszka Marek (Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji),
 • dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL (Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej),
 • dr Elżbieta Talik (Katedra Psychologii Klinicznej),
 • dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL (kurator Katedry Języka, Retoryki i Prawa Mediów).

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Fotorelacja

Prof. Agnieszka Lekka-Kowalik przedstawicielem MEiN w ramach Procesu Bolońskiego

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL została wybrana, w ramach Procesu Bolońskiego, na przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki w grupie roboczej ds. wartości fundamentalnych.

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL jest Dyrektorem Instytutu Jana Pawła II KUL i Kierownikiem Katedry Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii.

Proces Boloński to jeden z najważniejszych zbiorowych procesów reform w UE – rozpoczął się 19 czerwca 1999 r., gdy ministrowie edukacji 29 krajów podpisali tzw. Deklarację Bolońską. Był to dokument wyznaczający działania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Głównym celem Deklaracji było stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area, EHEA). Obecnie już 48 krajów zalicza się do EHEA.


W ramach Procesu Bolońskiego:

 • wprowadzono system przejrzystych i porównywalnych stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu;
 • przyjęto system kształcenia oparty na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
 • upowszechniono system punktów kredytowych (ECTS- European Credit Transfer System);
 • promowana jest mobilność studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
 • promowana jest współpraca europejska w zakresie poprawy jakości szkolnictwa wyższego;
 • promowany jest europejski wymiar szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.


Stan realizacji zaleceń Deklaracji Bolońskiej omawiany jest na konferencjach ministrów ds. szkolnictwa wyższego. Odbywają się one co dwa lata i kończą komunikatem podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia oraz wyznaczającym dalsze działania.

Polska włączyła się w proces realizacji Procesu Bolońskiego m.in. podejmując działania zmierzające do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając dwustopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową Komisję Akredytacyjną, promując mobilność np. w ramach programu Sokrates/Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodowych itp. Nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w pełni uwzględnia zalecenia Procesu Bolońskiego.

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL będzie reprezentować Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Procesu Bolońskiego do czerwca 2024 roku.

Poznaliśmy laureatów Nagrody Potulickiej za 2020 rok

Podczas Święta Patronalnego KUL, 11 czerwca 2021, poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Potulickiej. Przyznawana od 2015 r. nagroda ma na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, donatorki wielu dzieł charytatywnych, założycielki fundacji wspierającej KUL.

 

Nagrodę Potulicką odbiera ks. prof. Adam RybickiZa wybitne osiągnięcia naukowe w duchu chrześcijańskiego humanizmu Nagrodą uhonorowany został ks. prof. Adam Rybicki. Doceniona została jego monografia „Od antropologii do duchowości mężczyzny. Źródła, koncepcje, perspektywy". Książka zawiera nowatorskie opracowanie i interpretację dziejów myśli antropologicznej na temat rozumienia męskości w różnych obszarach kulturowych świata, a także aplikację tych idei do współczesnej myśli teologicznej. Jest to dzieło, które w szerokim zakresie przedstawia kierunki męskiej duchowości, a także inicjatywy pastoralne mające na celu ukształtowanie w mężczyznach postaw moralnych, chrześcijańskich, rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych.

 

 

Natomiast w kategorii działalności społecznej w duchu solidarnego humanizmu wyróżnieni zostali Monika i Andrzej Demczukowie, właściciele sieci lubelskich restauracji „Plackarnia". Oprócz działalności stricte biznesowej, Państwo Demczukowie od lat prowadzą na terenie Lublina szeroką działalność społeczną i charytatywną, m.in. prowadzą założoną przez siebie Fundację „W Duchu Miłości", której misją jest wspieranie dzieci i rodzin, a szczególnie samotnych matek. Włączają się w akcję „gorący patrol" dostarczając swojeMonika Demczuk odebrała Nagrodę Potulicką za działalność społeczną posiłki bezpłatnie osobom bezdomnym, włączają się z dużym zaangażowaniem do akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę", wspierają osoby z niepełnosprawnością poprzez zatrudnianie ich w swojej firmie, pomagają osobom, które odbywały kary więzienia w powrocie do życia w społeczeństwie poprzez organizowanie dla nich pracy i innych zajęć, aktywnie uczestniczą w zainicjowanych przez siebie na terenie miasta spotkaniach Towarzystwa Biznesowego Lubelskiego skupiającego biznesmenów kierujących się chrześcijańskimi zasadami w kontaktach biznesowych i prowadzeniu własnych firm.

Promocje doktorskie na WPPKiA

Promocje doktorskie WPPKIiASpołeczność akademicka KUL wzbogaciła się o nowych doktorów. W poniedziałek, 14 czerwca 2021, dyplomy doktorskie odebrało jedenastu młodych naukowców z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

Fotorelacja

Trwają zapisy na Ogólnouniwersytecką Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach

plakat_2021_26VI Rektor KUL zaprasza wszystkich Pracowników, Studentów, Absolwentów, Emerytowanych Pracowników oraz Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na XI Ogólnouniwersytecką Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, która odbędzie się 26 czerwca br. Koszt pielgrzymki 50 zł. 

Zapisy i wpłaty w Kancelarii Ogólnej KUL, pok. GG-104 w godz. 8.00-15.00, tel. 81/44 54 104. Wyjazd punktualnie o godz. 5.30 sprzed frontonu Gmachu Głównego.

Areopag Uniwersytetów - spotkanie rektorów

"Areopag Uniwersytetów" to projekt, w ramach którego zostanie zorganizowany cykl multimedialnych debat społeczno-naukowych. W Warszawie spotkali się rektorzy czterech Uniwersytetów zaangażowanych w ten innowacyjny projekt. KUL reprezentował ks. prof. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL.

W spotkaniu wzięli również udział: prof. Alojzy Nowak (Uniwersytet Warszawski), prof. Jacek Popiel (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. Bogumiła Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

O szczegółach tego wyjątkowego projektu poinformujemy niebawem.

Odrestaurujmy figurę Matki Bożej

Figura Matki Bożej na wewnętrznym dziedzińcu KULSą takie miejsca na KUL, gdzie dostać się niełatwo. Jednym z nich jest wewnętrzny dziedziniec. Właśnie tam znajduje się jeden ze świadków pierwszych lat historii KUL – figura Matki Bożej, ufundowana przez o. Jacka Woronieckiego, następcę ks. Idziego Radziszewskiego na funkcji rektora. O. Woroniecki chciał, aby obok Najświętszego Serca Jezusa wspólnota uniwersytecka mogła szukać pomocy także u Matki Najświętszej.

 

W początkach dziejów KUL to pod wizerunkiem Maryi gromadzili się profesorowie i studenci Uniwersytetu Lubelskiego, bo taką nazwę nosiła wówczas uczelnia.

 

Dziś chcemy odrestaurować rzeźbę, a następnie umieścić ją w sąsiedztwie Kościoła Akademickiego, by Maryja ponownie stała się świadkiem życia naszej wspólnoty akademickiej i byśmy mogli zawierzać Jej nasze sprawy.

 

Zachęcamy Przyjaciół, Pracowników oraz Absolwentów KUL do wsparcia inicjatywy. Środki na restaurację figury gromadzi Fundacja Rozwoju KUL na portalu zrzutka.pl - https://zrzutka.pl/7m6urt. Za wszystkich ofiarodawców codziennie o godz. 8.00 sprawowana jest Msza św. w Kościele Akademickim.

Kuria lubelska i KUL: ks. prof. Guz w swoich wypowiedziach nadużywa autorytetu kapłana i profesora

Wykorzystywanie autorytetu kapłana oraz profesora do promowania postaw stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa jest nadużyciem i należy je traktować jako naganne oraz skrajnie nieodpowiedzialne – podkreśla w poniedziałkowym oświadczeniu Kuria Metropolitalna w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

„W związku z wypowiedziami ks. prof. Tadeusza Guza, kwestionującymi państwowe obostrzenia sanitarne związane z pandemią Covid-19, a także dotyczącymi szczepień przeciwko tej chorobie, pragniemy oświadczyć, że są to opinie, z którymi stanowczo nie zgadzają się jego przełożeni: arcybiskup metropolita lubelski oraz rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła obowiązkiem każdego obywatela jest przestrzeganie przepisów państwowych, które mają na celu dobro wspólne” – zaznaczają w oświadczeniu rzecznicy: Archidiecezji Lubelskiej - ks. dr Adam Jaszcz i KUL - Monika Stojowska.

Dodają, że wykorzystywanie autorytetu kapłana oraz profesora do promowania postaw stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa jest nadużyciem i należy je traktować jako naganne oraz skrajnie nieodpowiedzialne. „Osoby zachęcające do zachowań zagrażających życiu i zdrowiu, a tym samym sprzecznych z piątym przykazaniem Dekalogu, nie reprezentują świata akademickiego, ani tym bardziej Kościoła” – podkreślają rzecznicy.

Publikujemy treść oświadczenia:

W związku z wypowiedziami ks. prof. Tadeusza Guza, kwestionującymi państwowe obostrzenia sanitarne związane z pandemią Covid-19, a także dotyczącymi szczepień przeciwko tej chorobie, pragniemy oświadczyć, że są to opinie, z którymi stanowczo nie zgadzają się jego przełożeni: arcybiskup metropolita lubelski oraz rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła obowiązkiem każdego obywatela jest przestrzeganie przepisów państwowych, które mają na celu dobro wspólne.

Wykorzystywanie autorytetu kapłana oraz profesora do promowania postaw stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa jest nadużyciem i należy je traktować jako naganne oraz skrajnie nieodpowiedzialne. Osoby zachęcające do zachowań zagrażających życiu i zdrowiu, a tym samym sprzecznych z piątym przykazaniem Dekalogu, nie reprezentują świata akademickiego, ani tym bardziej Kościoła.

Ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej
Monika Stojowska, rzecznik prasowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Trwa rekrutacja na KUL – nowością położnictwo, dietetyka i kryminologia (I stopień) oraz stosunki międzynarodowe, lingwistyka stosowana i kryminologia (II stopień)

Prawo, psychologia, teologia, filologia angielska, dziennikarstwo a może tegoroczne nowości – położnictwo, kryminologia lub dietetyka, a na II stopniu lingwistyka stosowana, kryminologia i stosunki międzynarodowe? W ofercie studiów jest blisko 50 kierunków jakie można studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 5 maja na najstarszym lubelskim uniwersytecie rozpoczęła się rejestracja na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.

„Wspólnota wiedzy – Razem ku mądrości” to hasło towarzyszące tegorocznej kampanii rekrutacyjnej. Wpisuje się ono w charakter działalności KUL, którego jednym z wyznaczników jest przekazywanie studentom wiedzy, w poczuciu, że są oni ważną częścią wspólnoty akademickiej. To kształcenie powiązane z wartościami, w duchu wiedzy, mądrości, prawdy, tradycji i nowoczesności – mówi Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

Rekrutacja potrwa do 8 lipca, a w przypadku studiów II stopnia do 15 lipca. Po 21 lipca rozpocznie się nabór wolny. W ofercie studiów KUL proponuje kształcenie na blisko 50 kierunkach. Nowością jest położnictwo - studia stacjonarne I stopnia oraz dietetyka w Filii KUL w Stalowej Woli, gdzie w planach jest również uruchomienie nauk o rodzinie, administracji oraz bezpieczeństwa narodowego (tych kierunków nie ma jeszcze na liście). W ofercie studiów II stopnia od tego roku dostępna będzie lingwistyka stosowana i stosunki międzynarodowe.

Od 1 marca do 6 kwietnia 2021 trwał I etap rejestracji cudzoziemców spoza UE na studia w języku angielskim. W systemie zarejestrowało się około 900 kandydatów głównie z państw Afryki (Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Rwanda), z Rosji oraz częściowo z Azji (Indonzja, Turcja), pojedyncze zgłoszenia napłynęły z USA. Ponad 520 kandydatów spełniło kryteria rejestracji i zostało dopuszczonych do postępowania konkursowego (konkurs ocen na świadectwie i dyplomie). Kandydatów z Polski oraz krajów UE – studia w j. angielskim - KUL rekrutuje od 5 maja do 8 lipca. Tu obowiązuje tryb konkursowy. Nabór do Szkoły doktorskiej KUL rozpocznie się 28 lipca i potrwa do 29 sierpnia br. W ofercie jest 11 dyscyplin.

Zapraszamy na stronę dla kandydatów: kandydat.kul.pl

 

„Ostatnia prosta” – akcja szczepień przeciw COVID-19

Ostatnia prosta - akcja szczepień na COVIDW całym kraju trwają szczepienia  przeciw COVID-19. W marcu rozpoczęła się akcja szczepień pracowników naukowo-dydaktycznych KUL, chęć zaszczepienia zgłosiło ponad 670 osób. Pracownicy administracji oraz studenci korzystali natomiast z możliwości zaszczepienia w ramach ogólnopolskiej akcji w dowolnie wybranym punkcje szczepień. Jeden z takich punktów działa w Poradni Zdrowia KUL.

 

Przypominamy, że wszystkie osoby, które skończyły 18 lat, mogą zapisywać się na szczepienie przeciw COVID-19. Dla osób, które 18. urodziny będą obchodziły w kolejnych dniach,  e-skierowania na  szczepienia będą wystawiane w dniu ukończenia pełnoletności.

 

Rejestracja na szczepienie jest możliwa przez:

 • bezpłatną infolinię, nr 989
 • elektronicznie na portalu pacjent.gov.pl
 • kontakt z wybranym punktem szczepień
 • SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Więcej informacji o rejestracji.

 

Z akcji szczepień mogą także skorzystać cudzoziemcy posiadający prawo do stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Dokumentem upoważniającym cudzoziemca do zakwalifikowania się do szczepienia jest dokument potwierdzający posiadanie statusu studenta/doktoranta. E-skierowanie może zostać wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu na podstawie nr dokumentu tożsamości (paszport).

 

Osoba zaszczepiona nie musi przebywać na kwarantannie po przekroczeniu granicy Polski. Nie jest też wliczana do limitu osób uczestniczących w zgromadzeniach, spotkaniach towarzyskich i weselach.  Każdy zaszczepiony będzie mógł także wziąć udział w loterii Narodowego Programu Szczepień i wygrać samochód lub nagrody pieniężne. 

 

14 i 16.06 Mikrodziałania artystyczne studentów architektury krajobrazu KUL

Mikrodziałania artystyczne 2021W dniach 14 i 16 czerwca 2021 r. (poniedziałek i środa), studenci architektury krajobrazu KUL zapraszają do odwiedzenia lubelskiego osiedla "Błonie", gdzie będą realizować kolejne Mikrodziałania artystyczne.
Prace będą prowadzone od godz. 9.00, natomiast spacery podsumowujące odbędą się w poniedziałek o godz. 15.00, a w środę o godz. 13.00. Początek spacerów na centralnym placu zabaw (okolice ul. Husarskiej).
Mikrodziałania to krótkotrwałe, efemeryczne interwencje artystyczne - zmieniające charakter przestrzeni. Odbywają się cyklicznie, w ramach przedmiotu "Forma w przestrzeni", prowadzonego przez dr. inż. Jana Kamińskiego. Tegoroczne działania realizowane są w porozumieniu z administracją osiedla "Błonie" - SM Czuby". Stanowią także część realizacji międzynarodowego projektu "Uniservitate".
 

Mapa z planowaną lokalizacją prac:Mapa mikrodziałań artystycznych 2021

16.06 Etap finałowy IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

2021_konkurs_logiczny_plakat_a3_finalJuż 16 czerwca odbędzie się Etap finałowy IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego, w Centrum Transferu Wiedzy na terenie Kampusu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Program

 

09.00-10.00 Recepcja

10.00 Test konkursowy

11.30 Sesja wykładowa

 

     • Marek Lechniak - Czy schizofrenik myśli logicznie?
     • Andrzej Zykubek - Homo sapiens neanderthalensis
     • Piotr Lipski - Co ma logika do przewidywania przyszłości?

 

13.00 Przerwa obiadowa

14.00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

16.06 Msza św. o dobrą sesję

KOSCIOL-TK-141107-032 Sesja egzaminacyjna zbliża się wielkimi krokami. Warto więc nie tylko przysiąść nad książkami i notatkami, ale także zadbać o wsparcie duchowe. Dlatego Duszpasterstwo Akademickie zaprasza wszystkich studentów i wykładowców na Mszę św. o dobrą sesję, która będzie sprawowana 16 czerwca 2021 r. o godz. 19.00 w Kościele Akademickim KUL.

17.06 Webinarium "Jaka polityka i jakie sąsiedztwo Unii Europejskiej?"

webinarium_17_czerwcaW czwartek, 17 czerwca 2021 r. w godz. 10.00 -11.30 odbędzie się webinarium zatytułowane "Jaka polityka i jakie sąsiedztwo Unii Europejskiej?", którego jednym ze współorganizatorów jest Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL. 

W czasie webinarium podjęte zostaną tematy związane z:

       • sytuacją państw wschodniego sąsiedztwa UE powstałych 30 lat temu po rozpadzie Związku Radzieckiego
       • sytuacją państw Bałkanów Zachodnich powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii 30 lat temu
       • kształtem polityki wschodniej UE w dobie pandemii COVID-19
       • zmianami zachodzącymi w otoczeniu państw wschodniego i południowego sąsiedztwa UE
       • wpływem aktorów trzecich (Rosja, Turcja, Chiny itd.) na sytuację państw sąsiedztwa UE

Wydarzenie w formie online dobędzie się na platformie Zoom. Link do webinarium.