Prof. Leszek Mądzik laureatem Nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Prof. Mądzik podczas jubileuszu 50-lecia Sceny Plastycznej KULTwórca Sceny Plastycznej KUL prof. Leszek Mądzik został wyróżniony Nagrodą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. To prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane od ponad 20 lat  najwybitniejszym artystom, twórcom i animatorom kultury. Prof. Mądzik został laureatem nagrody w kategorii w uznaniu dla całokształtu jego dorobku artystycznego.

 

Prof. Leszek Mądzik – scenograf i reżyser, profesor uniwersytecki jest związany z KUL od ponad pól wieku. Jak powiedział w jednym z wywiadów - "Znalazłem swoją przystań na KUL, zawsze otwartym dla tych, którzy nie znajdowali miejsca w innych polskich uczelniach".

 

W 1966 r. rozpoczął studia na historii sztuki, a już rok później został scenografem w Teatrze Akademickim. W roku 1969 r. rozpoczął pracę nad własnym, autorskim teatrem – Sceną Plastyczną KUL. Pierwszy spektakl nowego teatru, według jego scenariusza i w jego reżyserii, zostaje wystawiony wiosną 1970 r. Nosił tytuł „Ecce Homo”. Do dziś powstało ponad 20 sztuk w reżyserii i scenografii Leszka Mądzika.

 

Jego autorski teatr klasyfikowany jest jako "teatr narracji plastycznej". Głównymi środkami wypowiedzi są przestrzeń i światło, nieliczne postacie i przedmioty zanurzone w głębię i mrok nieskończoności scenicznej. Całkowicie pozbawiony słowa, wypowiada się za pomocą plastyki, wspomaganej muzyką i grą aktorów. Krytycy teatralni w Polsce i za granicą nazywają teatr Mądzika teatrem filozoficznego egzystencjalizmu. Jak sam twierdzi, źródłem milczenia w jego spektaklach jest głębokie przeświadczenie, iż istnieją dziedziny ludzkiej rzeczywistości, które nie poddają się słowu: "Miłość, wiara, świętość, przerażenie, poczucie skończoności, śmierć - oto co zaludnia przestrzeń tych spektakli". Jego twórczość to ciągłe poszukiwania duchowej tajemnicy człowieka, próby zbliżania się do sacrum. Jego spektakle wywołują egzystencjalny niepokój, skłaniają do zastanowienia się nad sensem naszego życia. A ich niedookreśloność, z pogranicza rzeczywistości i metafizyki, pozostawia widzowi przestrzeń na własne poszukiwania.

 

Teatr Leszka Mądzika z sukcesami gościł na scenach w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki. Profesor otrzymywał też nagrody za swoją działalność artystyczną, m.in. medal Pro Ecclesia et Pontifice (dla Kościoła i Papieża) - jedno z najwyższych odznaczeń papieskich przyznawanych osobom świeckim oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.


Serdecznie gratulujemy!

Książka dr. hab. Jacka Wołoszyna z Nagrodą KLIO

dr hab. Jacek WołoszynWykładowca KUL i pracownik lubelskiego IPN dr hab. Jacek Wołoszyn został wyróżniony w konkursie na najlepszą książkę historyczną. Publikacja „Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956”otrzymała II nagrodę w kategorii monografia naukowa. Laureatów Nagrody poznaliśmy 16 listopada.

 

Nagrody Klio od 26 lat przyznaje Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz Fundacja Historia i Kultura. Przyznawana jest ona w 4 kategoriach polskim autorom oraz wydawcom za wkład w popularyzację historii. W tym roku na konkurs wpłynęło 220 książek wydanych w latach 2019–2020. Jury, obradujące pod przewodnictwem prof. Tomasza Szaroty (PAN), przyznało II nagrodę w kategorii monografia naukowa dr hab. Jackowi Wołoszynowi za książkę „Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956” wydanej przez IPN. Publikacja, analizując zjawisko konspiracji młodzieżowej w kontekście przejawu opozycji politycznej oraz małych grup społecznych, stanowi uzupełnienie wiedzy o losach młodych ludzi w okresie stalinizmu i dokonywanych przez nich wyborach.

 

Dr hab. Jacek Wołoszyn jest związany z KUL od 2010 roku. Jest kierownikiem Katedry Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego oraz pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Ks. Arkadiusz Trochanowski biskupem nowej eparchii olsztyńsko-gdańskiej

Ojciec święty Franciszek mianował, 25 listopada 2020 r., absolwenta KUL ks. Arkadiusza Trochanowskiego biskupem nowo utworzonej eparchii olsztyńsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

 

Biskup – nominat urodził się 6 stycznia 1973 roku w Szprotawie w rodzinie łemkowskiej. Formację odbył w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, w 1998 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia specjalistyczne kontynuował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1998-2004). W roku 2012 obronił doktorat z ekumenizmu na UAM w Poznaniu.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. we Wrocławiu z rąk biskupa Włodzimierza Juszczaka OSBM. Od 2001 r. był proboszczem w parafiach w Wałczu i Szczecinku, a od 2010 r. protoprezbiterem (dziekanem) koszalińskim. Pełnił również funkcję Dyrektora Wydziału ds. duszpasterstwa dzieci i młodzieży eparchii wrocławsko-gdańskiej.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ta posługa przyniosła błogosławione owoce.

Prof. Wyrostkiewicz: Adwent to nasze przygotowanie do bycia w niebie

W najbliższą niedzielę, 29 listopada, Kościół katolicki rozpoczyna okres Adwentu. Adwent to nie tylko czas przygotowania na Boże Narodzenie, ale przede wszystkim ma ostateczne spotkanie z Chrystusem w czasach ostatecznych. - Adwent to nasze przygotowanie do bycia w niebie – mówi dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL z Katedry Historii Liturgii.

 

Adwent to czas oczekiwania na spotkanie z Chrystusem,  ale nie zawężajmy go tylko do Bożego Narodzenia – apeluje prof. Wyrostkiewicz. Przygotowanie do świąt to tylko jedno znaczenie tego okresu. Drugie jest znacznie głębsze, bo dotyczy przygotowania do spotkania z Chrystusem w czasach ostatecznych. - To jest nasze przygotowanie do bycia w niebie.- mówi.

 

Jak dobrze przeżyć ten czas?  Kościół daje nam różne narzędzia, które pozwalają nam dobrze przygotować się na to spotkanie.  Pierwszym jest modlitwa. Nie chodzi tu jednak o spędzanie na kolanach długich godzin dla umartwienia, bo Adwent nie jest czasem umartwienia.

 

Warto czytać i rozważać Słowo Boże. - Czytając zastanawiamy się nad tym, co to konkretne Słowo dla mnie dzisiaj znaczy, co do mnie mówi. – wskazuje. Teolog przypomina też o  udziale w nabożeństwach, choćby w roratach, choć w tym roku, ze względu na pandemię, będzie to utrudnione.

 

Do modlitwy dołożyłbym też jakąś dobrą lekturę, np. Josepha Ratzingera o dzieciństwie Pana Jezusa, pierwszą część jego tryptyku Jezus z Nazaretu – zachęca prof. Wyrostkiewicz.

 

Rusza projekt „Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub”. KUL wiodącym partnerem naukowym

Uczestnicy konferencji prasowej dot. projektu Polacy zmieniają światPolacy chcą zmieniać świat. Służyć temu ma międzynarodowy projekt, za którym stoi Konsorcjum Gospodarcze Bezpieczeństwo Polski. Cel - połączyć naukę z biznesem, wyróżnić osiągnięcia Polaków w dziedzinie nauki i techniki, wzmocnić współpracę spółek Skarbu Państwa z naukowcami i ekspertami mieszkającymi i pracującymi poza granicami Polski.

 

Czy Polacy mogą zmienić świat? Nie mają co do tego wątpliwości inicjatorzy projektu, za którym stoi Konsorcjum Gospodarcze Bezpieczeństwo Polski. Założenia projektu „Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub" zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej w siedzibie PAP w Warszawie z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artura Sobonia, Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka, rektorów KUL, AGH i Politechniki Warszawskiej, a także prezesów spółek Skarbu Państwa. Podczas niej padło wiele ważnych deklaracji i słów poparcia dla inicjatywy. List wystosował Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin - Tworzy się niepowtarzalna przestrzeń do rozwoju nauki, techniki, innowacyjności. Jestem dumny, ze liderem projektu jest KUL Jana Pawła II - napisał.

 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zaznaczył, że priorytetowe jest sięgnięcie po wybitne doświadczenia i osiągnięcia naszych rodaków za granicą. - Jestem przekonany, ze musimy wzmocnić działania, mając na uwadze wolę Polaków do współpracy. Marka KUL jest rozpoznawalna na świecie. Do tego Politechnika Warszawska i AGH - uczelnie jedyne w swoim rodzaju. Wspólnie tworzą projekt o charakterze międzynarodowym, który będzie przeze mnie wspierany - podkreślił.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń przypomniał, że wielu Polaków, którzy musieli wyemigrować z kraju, osiągnęło sukces zawodowy.  - Są profesorami, doradcami, ekspertami w swoich dziedzinach. W ramach projektu szukamy sposobów, aby ich kompetencje wykorzystać dla Polski i naszych najważniejszych podmiotów gospodarczych.

 

Polscy naukowcy są w wielu krajach symbolem modernizacyjnego sukcesu. – mówił Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Tak jest choćby w Ameryce Południowej, w Chile, Urugwaju czy Brazylii. Ta inicjatywa to doskonała okazja, by zaprosić do współpracy polskich naukowców oraz naukowców, którzy odnaleźli polskie korzenie, którzy chcą pracować z Polską i dla Polski na wszystkich kontynentach.

 

Ważną rolę w projekcie ogrywają  renomowane polskie uczelnie. Koordynacja Rektor KUL ks. prof. M.Kalinowski podczas konferencji prasowej dot. projektu Polacy zmieniają światprojektu spoczywa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,  a jego pomysłodawcą był ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL z Katedry Negocjacji i Mediacji. Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski dziękował wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie, w tworzenie wspólnego dobra, które powraca. Zaznaczył, że uniwersytet do projektu wniesie tradycję i nowoczesność. – Chcemy otworzyć przedsięwzięcie na infrastrukturę eklezjalną – parafie, grupy, wspólnoty rozproszone po świecie, a których  działania wpisują się w ten projekt.

 

Kapitałem, jaki do projektu wniesie Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, jest współpraca z wybitnymi inżynierami i wynalazcami z całego świata. Wśród nich są także uczeni pochodzący z Polski. - Utrzymujemy bliskie kontakty z organizacjami uczonych polonijnych, takimi jak np.: Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych czy Stowarzyszenie Polonia Technic - podkreślił Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis.

 

Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, widzi w projekcie niezwykle dużą szansę . - Wiedza polskich ekspertów w zestawieniu z programami wspierającymi innowacyjną działalność zyskuje realną szansę konkurencyjnego działania w otoczeniu społeczno-gospodarczym – zauważył.

 

Potrzebę wzmacniania polskości oraz korzyści, jakie może przynieść projekt, dostrzegają również  najważniejsze spółki Skarbu Państwa, w tym KGHM Polska Miedź S.A.  - KGHM prowadzi działania innowacyjne i inwestuje w swoich pracowników. Liczymy na współpracę dotyczącą m.in. ochrony środowiska - mówiła Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol.

 

Z kolei Prezes Zarządu PGE Dystrybucja Marcin Kowalczyk zwrócił uwagę na zaangażowanie w projekt różnorodnych podmiotów: - Współpraca różnych środowisk i branż będzie miała duży wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości, innowacyjności i w konsekwencji bezpieczeństwo gospodarcze oraz niezwykle istotne dla nas, bezpieczeństwo energetyczne. Zaangażowanie wielu instytucji może w pespektywie przyczynić się do wypracowania nowatorskich projektów i rozwiązań systemowych.

 

O tym walorze projektu mówił również Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju PGNiG S.A. Arkadiusz Sekściński: - Jest to dla nas niezwykle interesujący pomysł. Co prawda korzystamy już z dorobku naukowców z Polski, ale cieszę się, że powstała inicjatywa, żeby poszukać fachowców, profesjonalistów, naszych rodaków również poza granicami Polski. Mam nadzieję, że będzie to przestrzeń łączenia profesjonalistów różnych dziedzin.

 

Uczestnicy konferencji prasowej dot. projektu Polacy zmieniają światSzansę na dalszy rozwój spółki dzięki projektowi i umocnienie jej pozycji rynkowej dostrzega członek zarządu Grupy Azoty PUŁAWY Andrzej Skwarek. - Udział w projekcie „Polacy zmieniają świat" stanowi szansę na nowe otwarcie, platformę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość nawiązania międzynarodowej współpracy - podkreśla.

 

Prezes Enei Operator Andrzej Kojro poruszył wątek korzyści biznesowych. - Obecnie w swoim portfolio mamy już kilkanaście podpisanych umów o współpracy . Nasz udział w projekcie jest więc naturalną konsekwencją podjętych już działań i rozszerzeniem współpracy o ośrodki spoza kraju – mówił.

 

Współpracę biznesu i nauki w ramach projektu chce także rozwijać Bogdanka SA. Prezes spółki Artur Wasil uważa, że uczestnictwo w projekcie przyczyni się do promocji nie tylko firmy, ale również regionu. - Bogdanka od lat jest liderem w branży wydobycia węgla kamiennego, wyróżniając się na jej tle nowoczesnością i efektywnością. Te działania pozwolą wykorzystać nasze doświadczenie na polu współpracy biznesu i nauki.

 

W projekcie weźmie udział również TUW PZUW, które nawiązując do tradycji towarzystw ubezpieczeniowych z okresu zaborów, wspiera ciekawe projekty naukowe i biznesowe.  - Nasz kapitał to my sami. To Polacy, którzy zmieniają świat i dla których  nie ma rzeczy niemożliwych – podkreśla prezes spółki Rafał Kiliński.

 

Liderem naukowym projektu jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, któremu towarzyszą Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski, w skład którego wchodzą spółki Skarbu Państwa: Grupa Azoty SA, KGHM Polska Miedź SA, PGNIG SA, PGE Dystrybucja SA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, Enea Operator, LW „Bogdanka". Wymianę myśli, idei i pomysłów ułatwi platforma komunikacyjna stworzona na stronie www.PolacyZmieniajaSwiat.pl.

Patronat medialny nad projektem objęły: Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa oraz TVP INFO.

 

Fotorelacja

Doktorat międzynarodowy we współpracy z KU Leuven 

Kamila Tomaka podzas obrony doktoratuDr Kamila Tomaka  z Katedry Języka Niderlandzkiego obroniła doktorat międzynarodowy (doktorat cotutelle). Doktorat uzyskała na KUL oraz w belgijskim Katholieke Universiteit Leuven, gdzie odbyła 4-letnie studia doktoranckie (2016-2020).

 

Doktorantka pracowała w dwóch grupach badawczych – polskiej i zagranicznej, pod opieką dwóch promotorów i kopromotora, przygotowując rozprawę w języku angielskim. Badania dotyczyły klasyfikacji i opisu funkcji greckiej partykuły δή w wybranych dialogach Platona oraz sposobu tłumaczenia tej partykuły na język polski i niderlandzki.  Promotorem ze strony polskiej był dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL. W KU Leuven funkcję promotora sprawował prof. dr Pierre Swiggers, a kopromotorem był prof. dr Alfons Wouters.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

KU Leuven to kolejna uczelnia, z którą KUL wspólnie prowadzi rozprawy doktorskie. Taka współpraca na początku XXI wieku dotyczyła już m.in. Uniwersytetu Paris X-Nanterre, a promotorem ze strony KUL był wówczas śp. prof. Michał Kaczmarkowski.

Grant Narodowego Centrum Nauki dla naukowca z KUL

Logo NCN Jak przebiegał proces zakorzeniania się chrześcijaństwa w Chinach? W jaki sposób udało się pogodzić chrześcijańską koncepcję Boga z tradycyjnymi wierzeniami? Odpowiedzi na te pytania będzie poszukiwała doktorantka z Wydziału Filozofii KUL i pracownik dydaktyczny II Katedry Sinologii mgr Zhenxu Fan. Jej projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki.

 

Projekt Adaptacja chrześcijańskich wierzeń odnośnie Boga i duszy w myśli chińskiej: Nowe spojrzenie na dziedzictwo wczesnych katolickich misjonarzy i konwertytów w XVII-XVIII wieku otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 19. W konkursie o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Dofinansowanie wyniesie 118 585 zł. Grant będzie realizowany we współpracy z uniwersytetami w Hongkongu i Tajwanie.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Sukces studentów KUL w tenisie stołowym

tenis stołowyStudenci KUL po raz kolejny dowiedli, że można pogodzić naukę i sukcesy sportowe. Tym razem znaleźli się na podium lubelskiej Uniwersjady (zawodów dla studentów I roku) w tenisie stołowym. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się student zarzadzania Błażej Warpas, a wśród kobiet drugie miejsce zajęła Daria Makarewicz z architektury krajobrazu. Oboje awansowali do IX Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, który odbędzie się 4-6 grudnia w Wilkasach.

 

Serdecznie gratulujemy!

Naukowcy z KUL pomagają w walce z Covid-19

Pracownicy Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL włączyli się w zwalczanie COVID-19 na terenie województwa lubelskiego. Przygotowali oprogramowanie, które umożliwia śledzenie stanu ognisk epidemii. Powstało ono zaledwie w kilkadziesiąt godzin.

 

Z apelem o pomoc do lubelskich uczelni zwrócili się  Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Lubelski Inspektor Sanitarny dr n. med. Maria Korniszuk. W odpowiedzi pracownicy Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL dr Marcin Płonkowski, mgr Sara Jurczyk, mgr inż. Kamil Zieliński opracowali oprogramowanie, dzięki któremu powstają raporty dotyczące ognisk epidemii w regionie.

 

Do tej pory przygotowywanie takiego raportu, liczącego przy obecnym stanie epidemii kilkadziesiąt stron i zawierającego dużą liczbę danych, zajmowało wiele godzin pracy, teraz potrzebne dane Sanepid uzyska w ciągu kilkunastu sekund. Dzięki temu możliwy będzie skuteczniejszy monitoring ognisk choroby, których na terenie województwa występuje już około dwieście.

 

Obecnie trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami informatycznymi, które pozwolą usprawnić przetwarzanie i analizę danych dotyczących epidemii Covid-19.

Informacja o ważności legitymacji studenckich

Przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiczną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem legitymacje studenckie zachowują ważność. Studenci mogą się nimi posługiwać nawet przez 60 dni od daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, która w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest znana. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

 

 

30.11 Ponowne otwarcie czytelni i wypożyczalni bibliotecznych

Od poniedziałku 30 listopada 2020 r. ponownie otwarte będą czytelnie i wypożyczalnie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Biblioteka czynna będzie w nowych godziny pracy od 8.00 do 14.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Prawo do korzystania z czytelni, że względu na konieczną redukcję miejsc, obejmuje tylko pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów KUL.

 

Obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsca w czytelni:

Czytelnia Ogólna i Teologiczna nr 81 445 31 15 lub 81 445 31 26.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych nr 81 445 31 05.

     

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z czytelni w reżimie sanitarnym, związanym z zapobieganiem COVID-19.

     

 

1.12 Międzynarodowa konferencja „Artificial Intelligence and Transformations of the Legal Sector Conference”

„Artificial Intelligence and Transformations of the Legal Sector Conference”.Sztuczna inteligencja i jej zastosowania w sektorze prawnym będą tematem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Artificial Intelligence and Transformations of the Legal Sector Conference”. Wśród poruszonych tematów będą m.in.: automatyzacja procesu prawnego czy nowa rola prawnika związana z rozwojem sztucznej inteligencji. Konferencja w języku angielskim rozpocznie się 1 grudnia 2020 roku o godz. 9.00 na platformie internetowej ClickMeeting. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Organizatorem wydarzenia jest Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski, którego członkiem jest Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Sektor prawny stwarza szerokie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji. O możliwościach jej zastosowania będą dyskutować badacze z czołowych ośrodków naukowych jak University of Cambridge i EDHEC Business School, Uniwersytet w Melbourne, Uniwersytet w Coimbrze i Uniwersytet Sztokholmski.

 

Rejestracja jest możliwa po przesłaniu maila na adres konferencja@konsorcjumbgp.pl z podaniem imienia i nazwiska, pełnego tytułu naukowego, stanowiska zawodowego, organizacji / firmy i  umożliwi dostęp do materiałów konferencyjnych. Uczestnicy otrzymają kod dostępu do konferencji na platformie internetowej ClickMeeting.

 

Program

 

2.12 Debata "Media-Kościół-Dialog" w ramach cyklu Ekumeniczny Lublin 2020

img_7889 "Media-Kościół-Dialog" to tytuł debaty, która odbędzie się w ramach cyklu Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie 2 grudnia 2020 o godz. 18.00. W debacie wezmą udział rzecznicy prasowi Kościołów- ks. dr Leszek Gęsiak SJ (Kościół Rzymskokatolicki), Agnieszka Godfrejów-Tarnogóska (Kościół Ewangelicko-Agusburski), dk.  dr Łukasz Leonkiewicz (Kościół Prawosławny) oraz ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC (UKSW). Spotkanie poprowadzi ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL. Debata będzie transmitowana online na stronie http://ekumenizmlublin.pl.  

2.12 Seminarium "Człowiek w czasie i przestrzeni. Prof. Jerzy Kłoczowski człowiek i naukowiec "

seminarium_Kloczowski1 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL oraz Dyrektor Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL serdecznie zapraszają na Pierwsze Seminarium im. Jerzego Kłoczowskiego pt. Człowiek w czasie i przestrzeni. Prof. Jerzy Kłoczowski człowiek i naukowiec - w 3 rocznicę śmierci Profesora.
Seminarium odbędzie się 2 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 na platformie MS Teams. Link do spotkania .

3.12 Sympozjum "Ekologia - nauka czy ideologia?"

Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL zaprasza do udziału w sympozjum „Ekologia – nauka czy ideologia?”. Będzie to XIX spotkanie z cyklu „Przyszłość Cywilizacji Zachodu”. Odbędzie się w formule online w czwartek, 3 grudnia 2020 r., na platformie internetowej TEAMS. Początek obrad o godzinie 10.00.

 

Program

Link do sympozjum

6-8.12 Nowy temin rekolekcji adwentowych

Nastąpiła zmiana terminu rekolekcji adwentowych. Odbęda się one od 6 do 8 grudnia. Nauki będzie głosił o. Paweł Szpyrka SJ.

 

Przypominamy, że w związku z obowiązującymi obostrzeniami epidemicznymi w Kościele Akademickim KUL może przebywać jednocześnie maksymalnie 16 osób. Wszystkie msze św. są transmitowane online.