Rektor KUL: w pierwszym semestrze większość zajęć online

W pierwszym semestrze nowego roku akademickiego większość zajęć na naszej uczelni prowadzona będzie w trybie online. Dostosowujemy się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego – podkreślił rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

 

Rektor KUL zaznaczył, że tryb online będzie dotyczył wykładów, ćwiczeń, lektoratów językowych i szkoleń, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu studentów i doktorantów z prowadzącym zajęcia.

 

„Stacjonarnie zaplanowane są seminaria, laboratoria, ćwiczenia, warsztaty, podczas których niezbędny jest kontakt z wykładowcą. Podobnie będzie z zajęciami dla studentów I roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich" - powiedział ks. prof. Kalinowski.

 

Podkreślił też, że zajęcia w tych przypadkach będą odbywały się w jednej sali, tak by ograniczyć przemieszczanie się studentów. Ponadto stosowane będzie wietrzenie sal i dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk. Po terenie uniwersytetu trzeba będzie obowiązkowo poruszać się z zakrytymi ustami i nosem. Nie będzie to obowiązywało podczas zajęć.

 

Zgodnie z zarządzeniem rektora KUL, sekretariaty wydziałów mają przygotować plany zajęć z podziałem na te, które będą odbywały się online oraz stacjonarnie. Szczegółową informację studenci otrzymają do 25 września.

KUL pomaga studentom z Białorusi

Dziesięciu studentów z Białorusi przyjętych w tym roku na studia będzie kształciło się bezpłatnie. Dodatkowo  Fundacja  Jana Pawła II zapewnia im stypendia oraz zakwaterowanie, a Towarzystwo Przyjaciół KUL pokrywa koszty nauki.

 

 

Osoby te dopełniły już wszelkich formalności i od 1 października rozpoczną naukę. W sumie na pierwszym roku studiów I i II stopnia uczyć się będzie 34 Białorusinów. Poza wspomnianą dziesiątką, pozostali mają Karty Polaka, uprawniające do bezpłatnej edukacji.   - Wspieramy studentów  z  Białorusi nie tylko teraz, ale od lat dziewięćdziesiątych, między innymi za pośrednictwem Fundacji Jana Pawła II. Jako uczelnia,  umożliwiamy im bezpłatne korzystanie z kursu języka polskiego, oferujemy pomoc psychologiczną oraz prawną – podkreśla prorektor ds. studentów i doktorantów prof. Krzysztof Narecki.

 

Fundacja Jana Pawła II daje młodym ludziom z krajów byłego Związku Radzieckiego możliwość korzystania ze stypendiów (jeśli spełniają kryteria) oraz  zapewnia stancje, akademiki. Pomoc jest znacząca i bardzo ważna, a co najważniejsze trwa nieprzerwanie od trzydziestu lat.

 

Łącznie na naszym uniwersytecie studiuje stu Białorusinów. Do kierunków, które najczęściej wybierają należą między innymi: psychologia,  informatyka, kognitywistyka, socjologia, zarządzanie oraz stosunki międzynarodowe.  

Dr Małgorzata Żurakowska laureatką Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalana 2020"

Dyr. Centrum Medialnego KUL Małgorzata ŻurakowskaDyrektor Centrum Medialnego KUL dr Małgorzata Żurakowska otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii słuchowisko na Jubileuszowym 35. Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów „NIEPOKALANA 2020″ w Józefowie koło Otwocka. Wyróżnione zostało słuchowisko w jej reżyserii „Chodzi nam o rząd dusz…”, które powstało na  podstawie zapisu rozmów prowadzonych w latach 50. I 60. ubiegłego wieku przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Posłuchaj słuchowiska

Nowy kierunek studiów we współpracy z International University of Sarajevo

Budynek Biotechnologii KULKUL otworzy pierwszy kierunek studiów międzynarodowych we współpracy z zagraniczną uczelnią. Uniwersytet otrzymał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie wspólnych studiów II stopnia  na  kierunku bioanalitycal technologies. Studia będą prowadzone w języku angielskim i rozpoczną się w październiku 2021 r.

 

Nowy kierunek został przygotowany w ramach projektu KATAMARAN Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Studia będą prowadzone wspólnie z International University of Sarajevo. Na kierunku zostanie przygotowanych łącznie 20 miejsc, po połowie w Polsce i w Bośni i Hercegowinie. Studenci KUL będą kształcić się co najmniej jeden semestr w Sarajewie, a do Lublina na zajęcia na KUL przyjeżdżać będą ich rówieśnicy z Sarajewa. Absolwenci kierunku otrzymają dyplomy obu uniwersytetów.

 

Dzięki współpracy obu uniwersytetów opracowana została atrakcyjna oferta dla młodych ludzi. KUL wnosi do wspólnego projektu nowoczesne laboratoria, a uniwersytet z Sarajewa m.in. rozwiązania z obszaru  machine learning i design thinking. „Znaczna część zajęć będzie prowadzona przez praktyków z długoletnim doświadczeniem, a atutem nowego kierunku będzie duża ilość zajęć praktycznych realizowanych m.in. w przedsiębiorstwach z branży farmaceutycznej czy biomedycznej, które będą mogły odbywać się również za granicą, m.in. w Bośni i Hercegowinie” – mówi dr Radosław Mencfel z Instytutu Nauk Biologicznych KUL.

Trwa dodatkowy nabór na studia

Choć KUL zakończył już rekrutację na części kierunków to trwa jeszcze dodatkowy nabór. Magdalena Pranagal z Biura Rekrutacji KUL zachęca: "W ofercie na stronie rekrutacyjnej znajdziecie wolne miejsca. Rejestrację prowadzimy jeszcze do 4 października".

 

Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc na danym kierunku. Lista dostępnych kierunków jest na bieżąco aktualizowana.

 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na rok 2020/21. Wśród proponowanych kierunków są m.in.:

  • Master of Business Administration,
  • prawo podatkowe,
  • zamówienia publiczne,
  • kreowanie wizerunku,
  • psychoonkologia,
  • mediacja sądowa i pozasądowa,
  • profesjonalny manager.

 

Rekrutacja trwa do 15 października. Więcej informacji na stronie kandydat.kul.pl/podyplomowe

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych o studiach na KUL

Wydział Nauk Społecznych jest największym, znaczącym wydziałem na KUL. Tworzy go sześć instytutów, oferujących kilkanaście kierunków studiów. Kadra to najwyższej klasy naukowcy oraz dydaktycy.

Kierunki WNS to psychologia jakości życia i psychologia biznesu, ekonomia, zarządzanie, pedagogika ogólna, przedszkolna, wczesnoszkolna i specjalna, socjologia, praca socjalna, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, doradztwo kariery, dziennikarstwo oraz komunikacja społeczna. - Kadrę stanowią najwyższej klasy naukowcy oraz dydaktycy. Realizują oni model kształcenia polegający na włączaniu studentów w pracę badawczą mistrzów, gwarantując jednocześnie samodzielność poszukiwań naukowych - podkreśla dziekan prof. Arkadiusz Jabłoński.
Absolwenci bez problemu otrzymują oferty pracy w instytucjach państwowych, samorządowych, mediach oraz biznesie. - Kształcimy asertywnych specjalistów zdolnych do zajmowania najwyższych stanowisk pracy, ale zarówno empatycznych, wrażliwych na potrzeby innych. Staramy się, by byli to ludzie o najwyższych kompetencjach nie tylko zawodowych, ale i moralnych. Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym studentem – masz szansę zapraszamy – dodaje prof. Arkadiusz Jabłoński.

 

 

Dziekan wydziału, na którym wykładał Karol Wojtyła: studiowanie filozofii uczy logicznego myślenia

Studiowanie filozofii uczy przede wszystkim logicznego myślenia, które jest niezwykle istotne w późniejszej pracy, np. w korporacjach – podkreśla dziekan Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. Marek Lechniak.

 

 

Prof. Lechniak przypomina, że filozofia jest jedną z najdłużej uprawianych dziedzin nauki na uniwersytecie. „W pracy badawczej startowaliśmy z myśli tradycji filozofii klasycznej. Przez wiele lat – aż do wyboru na papieża – naszym profesorem, kierownikiem Katedry Etyki, był Karol Wojtyła. To także rzutuje na naszą obecną działalność” – mówi dziekan. Dodaje, że na wydziale prowadzone są obecnie cztery kierunki studiów: filozofia, antropologia stosowana (w języku angielskim), retoryka stosowana i kognitywistyka.

 

„Filozofia zajmuje się całokształtem wiedzy z wielu dziedzin. To stare zagadnienia, takie jak natura człowieka, ale też nowe – bioetyka, czyli na przykład aspekty przedłużania życia ludzkiego. Na wydziale prowadzimy również m.in. badania nad etyką wykorzystywania samochodów autonomicznych (za których prowadzenie odpowiada komputer pokładowy, a nie kierowca)” – podkreśla prof. Lechniak. Zaznacza też, że absolwenci filozofii znajdują pracę m.in. w dużych korporacjach, instytucjach kultury oraz robią kariery naukowe.

 

Karol Wojtyła pracował na KUL najpierw jako ksiądz, potem biskup, arcybiskup i kardynał. Rozpoczął pracę w październiku 1954 r. wykładami zleconymi z etyki. W 1956 r. był już kierownikiem Zakładu i Katedry Etyki na Wydziale Filozofii. Prowadził zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów. Pracę naukowo-dydaktyczną godził z pracą kapłańską i nie rezygnował z niej pomimo przybywających mu obowiązków. Miał na KUL spore grono oddanych przyjaciół i uczniów, którzy w czasie wspólnych wakacyjnych wypraw nazywali go Wujkiem.

Na wydziale, z którym związany był św. Jan Paweł II, trwa jeszcze rekrutacja (więcej informacji TUTAJ).

Dziekan Teologii KUL: to studia, które dają możliwość pracy w wielu dziedzinach

Po co jest świat, człowiek, jaką rolę pełni Bóg w konstrukcji świata, to pytania na które można znaleźć odpowiedź studiując teologię. Daje ona także możliwość pracy w wielu dziedzinach – mówi ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, który został nowym dziekanem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

 

Teologia KUL w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 zdobyła pierwsze miejsce. Ks. prof. Kantyka zachęca do studiów, na które prowadzona jest obecnie rekrutacja. Podkreśla jednocześnie, że to wszechstronny kierunek.

 

„Po teologii można pracować w mediach katolickich, różnych instytucjach, nie tylko kościelnych. Zyskuje się wiele" – zapewnia dziekan. Zaprasza również na kierunek Nauki o rodzinie, skoncentrowany na niesieniu pomocy rodzinom, będący odpowiedzią na problemy z jakimi przychodzi zmierzyć się im w codzienności.

 

Szczegóły dot. rekrutacji na studia: https://www.kul.pl/wydzial-teologii,16.html

Dziekan wydziału w Stalowej Woli zaprasza na studia inżynierskie

Zapraszam na studia inżynierskie w Stalowej Woli. Mamy nowoczesną bazę dydaktyczną, współpracujemy z miejscowym przemysłem, studenci mogą odbywać płatne praktyki - mówi dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli dr hab. Filip Ciepły.

 

 

24-25.09 Konferencja  „Kościół i Polacy na Wschodzie pod opieką św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego”

Kosciol_Lwowski_pod_opieka_A3_do_korekty-1 Najnowszym dziejom katolicyzmu za wschodnimi granicami Polski zostanie poświęcona konferencja  „Kościół i Polacy na Wschodzie pod opieką św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego”, która odbędzie się  24-25 września 2020 r. na KUL. Wydarzenie patronatem honorowym objęli: ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, sekretarz osobisty papieża Jana Pawła II w latach 1996-2005, Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych oraz ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

 

Wśród podejmowanych zagadnień znajdą się m.in.: fundamenty tożsamości Europy w nauczaniu św. Jana Pawła II,  odrodze­nie i rozwój Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie po 1989 r. czy misja KUL na Wschodzie. Jak podkreśla organizator konferencji dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL: „Dla Kościoła powszechnego, Polaków w Polsce i na całym świecie, a w szczególności dla społeczności akademickiej KUL, uniwersytetu, któremu patronuje papież Jana Paweł II, 100 rocznica urodzin Świętego Polaka jest nieustającym wyzwaniem, by przypominać, na nowo odczytywać, odsłaniać nowe, może mniej znane i omawiane obszary obecności naszego Świętego w życiu Kościoła, Polski, Polaków na Wschodzie.”

 

W programie konferencji znalazła się również Msza św. w intencji Kościoła i Polaków na Wschodzie. Zostanie ona odprawiona w piątek 25 września o godz. 9.00 w Kościele Akademickim, a przewodniczyć jej będzie ks. abp. Mieczysław Mokrzyc­ki.

 

Program

25-26.09 Jubileusz 50-lecia Sceny Plastycznej KUL

Etiuda teatralna "Maski"Sceny Plastycznej KULWielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą niezwykły, autorski teatr prof. Leszka Mądzika - Scena Plastyczna KUL – świętuje w tym roku jubileusz 50. lat istnienia. Rocznicowe obchody zaplanowano na 25 i 26 września 2020 r. W programie znalazła się m.in. premiera kolejnego, autorskiego spektaklu prof. Mądzika „Kres" z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza.

 

Scena Plastyczna KUL jest znaczącym punktem na teatralnej mapie Polski i świetnym ambasadorem uniwersytetu. Jej pierwszy spektakl, „Ecce homo”, miał swoją premierę w marcu 1970 r. Do dziś powstało ponad 20 sztuk w reżyserii i scenografii Leszka Mądzika. Głównymi środkami wypowiedzi są przestrzeń i światło, nieliczne postacie i przedmioty zanurzone w głębię i mrok nieskończoności scenicznej. Całkowicie pozbawiony słowa, wypowiada się za pomocą plastyki, wspomaganej muzyką i grą aktorów. Scena Plastyczna KUEtiuda teatralna "Maski"L określana jest jako "teatr narracji plastycznej" lub „teatr bezsłownej prawdy”. W swojej twórczości prof. Mądzik dotyka duchowej tajemnicy człowieka, próby zbliżania się do sacrum. Jego spektakle wywołują egzystencjalny niepokój, skłaniają do zastanowienia się nad sensem naszego życia. Jak mówi sam profesor: "Miłość, wiara, świętość, przerażenie, poczucie skończoności, śmierć - oto co zaludnia przestrzeń tych spektakli".

 

Prof. Leszek MądzikProf. Mądzik jest związany z KUL od początku swej pracy artystycznej. W jednym z wywiadów podkreślił - "Znalazłem swoją przystań na KUL, zawsze otwartym dla tych, którzy nie znajdowali miejsca w innych polskich uczelniach". W 1966 r. rozpoczął studia na historii sztuki, a już rok później został scenografem w Teatrze Akademickim. Trzy lata później rozpoczął pracę nad własnym, autorskim teatrem – Sceną Plastyczną KUL, który w ciągu pięćdziesięciu lat istnienia z sukcesami gościł na scenach w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki.

 

Za swoją działalność artystyczną został odznaczony m.in. medalem Pro Ecclesia et Pontifice (dla Kościoła i Papieża) - jednym z najwyższych odznaczeń papieskich przyznawanych osobom świeckim oraz Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Program

26.09 Konferencja „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowcówJuż po raz dziewiąty na KUL odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Jej uczestnicy podejmą problemy m.in. władzy w Kościele, urzędu i władzy biskupa diecezjalnego czy prawnego aspektu kultu świętych i błogosławionych. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 26 września 2020 r. o godz. 8.45 i ze względu na sytuację epidemiologiczną będzie transmitowane on-line poprzez MS Teams.

 

"Celem wydarzenia jest promocja młodych naukowców, zaprezentowanie ich badań. W ciągu ośmiu lat około trzystu osób wygłosiło referat. Byli to prelegenci z różnych państw takich jak Wenezuela, Italia, Białoruś, Indie. W tym roku mamy przedstawicieli wyłącznie z Polski, z uwagi na pandemię" - mówi ks. prof. Mirosław Sitarz, prorektor do spraw misji i administracji KUL.

 

Konferencja odbywa się pod patronatem Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp. Artura Mizińskiego.

 

29.09 Konferencja o literackim przesłaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II na XXI wiek

Literackie przesłanie Karola Wojtyły – Jana Pawła II na XXI wiek”Spuścizna literacka, dramaturgiczno-teatralna oraz filozoficzno-teologiczna Papieża-Polaka będzie tematem konferencji naukowej „Czy daleko jeszcze od źródła? Literackie przesłanie Karola Wojtyły – Jana Pawła II na XXI wiek”, która odbędzie się online 29 września 2020 r. Wśród podejmowanych tematów znajdą się m.in. „nowy feminizm” Jana Pawła II i jego prekursorki, kobieta w twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II czy idea uniwersytetu w myśli Jana Pawła II.

 

Jak mówi jeden z organizatorów konferencji prof. Wojciech Kaczmarek (Katedra Dramatu i Teatru KUL): „Spuścizna literacka, dramaturgiczno-teatralna oraz filozoficzno-teologiczna Karola Wojtyły-Jana Pawła II jest na tyle głęboka, że  wiele jej aspektów omówionych i zinterpretowanych będzie po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do ponownego odczytania tekstów literackich Autora w obliczu zmieniającej się sytuacji społecznej i poważnych zmian w kulturze współczesnej. Lektura poetyckich i dramatycznych dzieł Karola Wojtyły-Jana Pawła II w dzisiejszej fazie dziejów pozwala nie tylko lepiej zrozumieć przesłanie artystyczne i ideowego tych tekstów, ale przede wszystkim wskazuje na potrzebę powrotu do ponadczasowych, a dziś, niestety, coraz bardziej zamazywanych, aksjologicznych wartości humanistycznych. Tym właśnie wartościom Autor był wierny we wszystkich działaniach jakie podejmował jako artysta, myśliciel i papież.”

 

Program konferencji

29.09 Promocja książki: "Polonistyczny autoportret dydaktyczny. Studia – Rozprawy – Szkice"

Polonistyczny autoportret dydaktyczny29 września o godz. 17.00 w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (przy ul. Narutowicza 4) odbędzie się promocja nowej książki prof. Sławomira Jacka Żurka - Polonistyczny autoportret dydaktyczny. Studia – Rozprawy – Szkice.

Podczas promocji przewidziana jest dyskusjaEdukacja polonistyczna: wczoraj – dziś – jutro” z udziałem polonistów akademickich, m.in. prof. Krzysztofa Biedrzyckiego (Uniwersytet Jagielloński), prof. Jerzego Bartmińskiego (UMCS) oraz prof. Sławomira Jacka Żurka (KUL).

Polonistyczny autoportret dydaktyczny to publikacja zawierająca studia, rozprawy i szkice z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego. Jak informuje wydawca - Towarzystwo Naukowe KUL – „To, co je wszystkie łączy, to przeświadczenie, że szkoła winna nieustannie się reformować, odnawiać i wychodzić naprzeciw potrzebom współczesności. W przeciwnym wypadku nie wytrzyma rywalizacji z szybko zmieniającym się stechnicyzowanym światem i stanie się edukacyjnym skansenem”.

Spotkanie będzie transmitowane online na Facebooku oraz na stronie WWW biblioteki: wbp.lublin.pl. Organizatorzy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Towarzystwo Naukowe KUL oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przypominają, by podczas spotkania należy przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego (noszenie maseczek, przestrzeganie dystansu społecznego, dezynfekowanie rąk).

1.10 Rektor KUL poprowadzi apel jasnogórski

Obraz MB Częstochowskiej1 października 2020 r. Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski prowadził będzie rozważania podczas apelu jasnogórskiego. W nabożeństwie weźmie udział grupa pracowników i studentów w ramach wyjazdu zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół KUL, a wszystkich zapraszamy do łączności w modlitwie.