Wiesław Myśliwski na KUL

kul_plakat_2019_MYSLIWSKI Już 21 listopada 2019 r. KUL będzie gościł jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych oraz absolwenta naszego uniwersytetu – Wiesława Myśliwskiego.

Jego wieczór autorski odbędzie się o godz. 18.00 w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego. Spotkanie zaplanowane jest w ramach cyklu KULowskie spotkania literackie oraz wernisaży literackich „Akcentu”. Poprowadzi je redaktor naczelny „Akcentu” dr Bogusław Wróblewski.

W ramach spotkania Wiesław Myśliwski zostanie uhonorowany wyróżnieniem uniwersyteckim – „Gratae Memoriae Signum Universitatis".

Więcej

Odszedł do Pana bp Bronisław Dembowski

Rektor oraz Społeczność Akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie przyjęli wiadomość o śmierci

 

bpa Bronisława Dembowskiego,

 

absolwenta KUL, biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej (1992-2003)

 

 Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  23 listopada 2019 r.  w katedrze włocławskiej.

Nominacja profesorska dla dr. hab. Pawła Kawalca

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 października 2019 r. dr hab. Paweł Kawalec z Katedry Teorii Poznania otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

Ks. prof. Stanisław Janeczek odznaczony Medalem za Zasługi dla KUL

Ks. prof. Stanisław Janeczek, wieloletni wykładowca KUL, dziekan Wydziału Filozofii (2008-2013), specjalista z zakresu historii filozofii nowożytnej, historii filozofii polskiej i historii oświaty, został odznaczony Medalem za Zasługi dla KUL. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie uczelnia może przyznać swoim profesorom. Zostało ustanowione dla osób wybitnie zasłużonych dla uniwersytetu. Wręczenie medalu miało miejsce 18 listopada 2019 r.

„Medal przyznawany jest osobom, które zyskały w społecznym odbiorze miano Człowieka Uniwersytetu, Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” – powiedział podczas uroczystości Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

„Człowiek Uniwersytetu to osobowość znajdująca wyraz w uniwersytetotwórczych postawach, których nie da się zadekretować regulacjami prawnymi ani wymusić. Cechuje go zatem ofiarność, oddanie i identyfikowanie się z uniwersytetem. Bez takich ludzi uniwersytet być może będzie trwać, ale będzie pozbawiony wewnętrznej żywotności i dynamizmu.

Ksiądz Profesor Stanisław Janeczek jest Człowiekiem KUL, stąd jego postawa jest wyznaczona dążeniem do połączenia uniwersyteckości z katolickością, służby nauce ze służbą Kościołowi. Harmonijnie łączy pracę i wartości realizowane przez uczonego z pracą i wartościami kluczowymi dla kapłana, i właśnie to połączenie stanowi ważny i wyróżniający go rys” – podkreślił Rektor.

Absolwent KUL najmłodszym biskupem na świecie

Papież Franciszek potwierdził 15 listopada 2019 r. wybór ks. Stepana Susa na biskupa kurii arcybiskupstwa większego kijowsko-halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Zgodnie z prawem kościołów wschodnich wyboru ks. Susa dokonał wcześniej Synod Biskupów UKGK. Biskup nominat ma 38 lat i jest obecnie najmłodszym hierarchą katolickim na świecie. W 2015 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologii KUL.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby posługa biskupia przyniosła błogosławione owoce.

Apel Rektora KUL w sprawie listy poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej

W roku obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej społeczność akademicka KUL pragnie upamiętnić pracowników, absolwentów i studentów, którzy oddali życie w mrocznym i okrutnym dla naszego narodu, często ginąc śmiercią męczeńską. Ofiary lat 1939-1945 chcemy uczcić, wypisując  ich imiona na tablicach wmurowanych w zewnętrzne ściany kościoła akademickiego KUL. Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński zwrócił się z apelem o pomoc w uzupełnieniu przygotowanego wykazu nazwisk.

 

Treść apelu

 

Wykaz pracowników, absolwentów i studentów

KUL objął prezydencję w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego

Polskie Centrum Prawa Kosmicznego

KUL w bieżącym roku akademickim będzie kierował pracami Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa. Uroczystość przekazania prezydencji odbyła się 15 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim podczas konferencji naukowej „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe". 

 

Polskie Centrum Prawa Kosmicznego to ogólnopolski ośrodek zajmujący się badaniem prawa kosmicznego. Badania nad prawem kosmicznym w ramach Centrum prowadzi dziewięć ośrodków akademickich we współpracy z Polską Akademią Nauk.

 

35 mln zł na rozwój uniwersytetu

KUL pozyskał ponad 35 mln zł na rozwój uniwersytetu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do roku 2023 realizowane będą trzy projekty:

  • Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Celem pierwszego projektu  jest podniesienie jakości kształcenia wyższego na KUL, a także zwiększenie szans absolwentów uczelni na rynku pracy poprzez implementację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, podniesienie kompetencji studentów dzięki szkoleniom/stażom wysokiej jakości oraz działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne kadr uczelni.

 

W ramach drugiego projektu uzyskany zostanie wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania. Cele te zostaną osiągnięte m.in. przez organizację szkoleń i staży dla studentów, wdrożenie systemu ERP oraz przygotowanie aplikacji mobilnej.

 

Ostatni projekt zakłada wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania poprzez szkolenia, warsztaty i staże dla studentów oraz wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzania informacją.

18.10-29.11 Wystawa fotografii Marcina Ryczka

Wystawa fotografii Marcina RyczkaMuzeum KUL zaprasza na wystawę znanego fotografa i absolwenta KUL Marcina Ryczka. Wernisaż wystawy „Harmony” odbędzie się w piątek 18 października 2019 r. o godz. 18.00, a prace będzie można oglądać do 29 listopada.   

 

Więcej

6.11-4.12 XX Akcja "Polacy-Rodakom"

kul_plakat_2019_POLACY-RODAKOM1 Społeczność akademicka KUL nie pozostaje obojętna na los Polaków za wschodnią granicą. W ramach akcji „Polacy-Rodakom”, organizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza, od 6 listopada do 4 grudnia 2019 r., prowadzona będzie zbiórka produktów spożywczych oraz zabawek-przytulanek. Zebrane produkty posłużą do przygotowania paczek świąteczno-noworocznych, które trafią do polskich rodzin mieszkających za wschodnią granicą, m.in. na Ukrainie i Białorusi.

 

Więcej

 

 

19.11 Wspomnienie św. Cecylii - patronki muzyki

Instytut Nauk o Sztuce serdecznie zaprasza 19 listopada 2019 r. na uroczyste obchody liturgicznego wspomnienia św. Cecylii - patronki muzyki.

 

Program

 

 

19-21.11 XXII Targi Wydawców Katolickich

targi_lublin Już po raz dwudziesty drugi w Lublinie odbędą się Targi Wydawców Katolickich. Gospodarzem wydarzenia, które odbędzie się 19-21 listopada 2019 r., będzie KUL. Podczas Targów swoje najnowsze wydawnictwa zaprezentuje 38 oficyn z całej Polski. Wstęp na Targi jest bezpłatny, a będą one dostępne dla zwiedzających na parterze Kolegium Jana Pawła II w godz. 10.00-18.00.

 

Więcej

20.11 Wykład „Jan Paweł II - promotor prawdy o małżeństwie i rodzinie"

kul_plakat_2019_konserwatorium_20_xi Instytut Jana Pawła II KUL, w ramach cyklu Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II "Filozof, teolog, poeta, papież", zaprasza na wykład ks. prof. dra hab. Józefa Stali (Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) oraz dr hab. Elżbiety Osewskiej (PWSZ w Tarnowie) zatytułowany „Jan Paweł II - promotor prawdy o małżeństwie i rodzinie". Spotkanie konwersatoryjne odbędzie się 20 listopada 2019 r. w Kolegium Jana Pawła II w sali C-220 o godz. 17.00.

 

20.11 „Czwórka idzie na studia” na KUL

Czwórka idzie na studiaRadiowa Czwórka w ramach cyklu „Czwórka idzie na studia” odwiedza miasta uniwersyteckie w całej Polsce.  Jednym z pierwszych miejsc, które odwiedzi jest KUL. Już 20 listopada 2019 r. o godz. 16.00  studio plenerowe „Czwórki” zagości w Budynku Biotechnologii na Poczekajce. W programie wiele atrakcji: będzie można podejrzeć radio „od kuchni”, posłuchać muzyki, a nawet potańczyć. Oprócz tego prezentacja organizacji studenckich, pokazy makijażu, warsztaty kulinarne, recyklingowe, plastyczno-techniczne czy spotkanie z trenerem personalnym.

 

Więcej

20.11 Konferencja „Zofia Kossak, pisarka z Ziemi Lubelskiej"

plakat_130kossak Instytut Filologii Polskiej KUL oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie zapraszają na konferencję z okazji 130-lecia urodzin Zofii Kossak zatytułowaną „Zofia Kossak, pisarka z Ziemi Lubelskiej", która odbędzie się 20 listopada 2019 r. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.30 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031.

21.11 Spotkanie „Czy media publiczne są jeszcze potrzebne?"

spotkanie „Czy media publiczne są jeszcze potrzebne?"Katedra Warsztatu Dziennikarskiego i Aksjologii KUL zaprasza na spotkanie „Czy media publiczne są jeszcze potrzebne?", którego gościem będzie dr Juliusz Braun, były prezes Telewizji Polskiej oraz członek Rady Mediów Narodowych, autor niedawno  wydanej książki „Rynek i katedra. Polskie spory o media publiczne". Odbędzie się ono 21 listopada 2019 r. o godz. 14.10 w Centrum Spotkania Wiedzy, aula CTW-113.