Odszedł do Pana ks. prof. Henryk Misztal

 

Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

 

ks. prof. Henryka Misztala

 

profesora prawa wyznaniowego i kanonizacyjnego, dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL (1987-1989), sędziego Sądu Biskupiego w Lublinie (1970-1981), dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego (1976-2001)

 

 

 Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

 

Msza św. żałobna pod  przewodnictwem bp. Józefa Wróbla zostanie odprawiona w piątek 30 października 2020 roku o godz. 10.00 w Kościele Akademickim KUL. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej w Motyczu w dniu 31 października 2020 roku o godz. 11.00.

Papież Franciszek: proszę Boga, aby obudził w sercach szacunek dla życia

Papież Franciszek"Minionego 22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, w roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego papieża Polaka, proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości" - powiedział papież Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej.

 

 

Inauguracja roku akademickiego w Areszcie Śledczym w Lublinie

Inauguracja roku akademickiego w Areszcie Śledczym w LublinieW Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się inauguracja roku akademickiego studentów KUL. Ślubowanie złożyło dziesięć osób, które w październiku rozpoczęły studia na kierunku nauki o rodzinie o specjalności asystent osoby niesamodzielnej na Wydziale Teologii.

 

Studenci złożyli ślubowanie w obecności Rektora KUL prof. Mirosława Kalinowskiego, a także Prodziekana Wydziału Teologii ds. studenckich ks. dr. hab. Mirosława Brzezińskiego, prof. KUL, koordynatora studiów dla osadzonych dr. hab. Adama Zadrogi oraz zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie ppłk Anetty Uniłowskiej-Dymel.

 

– Nasza współpraca ze służbami penitencjarnymi to długa historia. Zaczęło się od Katedry Psychoprofilaktyki, sukcesywnie włączaliśmy inne instytuty. Nie chcieliśmy poprzestać tylko na kursach, szkoleniach, dlatego zrodził się pomysł oferty studiów. Udało się zrealizować pracę socjalną, ale jeszcze wszystko przed nami - podkreśla rektor ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, które umożliwiają więźniom zdobycie wyższego wykształcenia. Uniwersytet współpracuje z aresztem od 2013 roku. Osadzeni realizują pełen program zajęć uniwersyteckich, z tym, że odbywają się one w areszcie. Studia mają istotne znaczenie: poza wymiarem naukowym, stwarzają szansę na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Obecnie na KUL naukę na II roku kontynuuje 8 osadzonych, 10 rozpoczęło w tym roku akademickim. - To osoby, które mają chęć do nauki i wewnętrzną motywację do przemiany moralnej - zaznacza ppłk Anetta Uniłowska-Dymel.

 

Fotorelacja

Minister Czarnek: misja katolickiego uniwersytetu jest szczególnie ważna

Spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem na KUL było okazją do zadania pytań na temat bieżącej sytuacji szkół oraz uczelni a także planów w tych obszarach. Minister odniósł się do opiniotwórczej roli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Punktoza i grantoza na którą skarżą się naukowcy, wolna nauka na uniwersytetach, kwestia spojrzenia i wdrażania reformy „Konstytucja dla Nauki” to tematy, które podejmuje nowy minister. – Powstał już zespół w skład którego weszli profesorowie reprezentujący różne dziedziny oraz środowiska. Jego zadaniem jest przedstawienie mi rekomendacji – mówi P. Czarnek.

 

Dodaje też, że w edukacji trzeba „odchudzić” podstawy programowe, dostosować do nich podręczniki oraz przygotować się do przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty oraz matury. – Poziom trudności musi być adekwatny do wiedzy, jaką uczniowie są w stanie osiągnąć w czasie nauczania zdalnego.

 

W rozmowie nie pominęliśmy aspektu misji naszej uczelni, jako jedynego uniwersytetu katolickiego w Polsce. – Ukierunkowanie uczelni jest wyraziste, choć przez ostatnie kilkanaście lat był z tym problem. Doprowadziliśmy do sytuacji, że zaczęliśmy mieć kłopot z wolnością nauki. Świadczyć mogą choćby przykłady możliwości organizacji konferencji o tematyce lewicowo – liberalnej i niechęć wobec konferencji ale już pro life, konserwatywnej – przytacza minister.

 

W ocenie Przemysława Czarnka brakowało reakcji na sytuację powolnego zakazu wyrażania światopoglądu katolickiego i chrześcijańskiego w przestrzeni publicznej. Zapytaliśmy także o ocenę protestów, które od wczoraj obserwujemy w całym kraju. Uczestniczy w nich wiele młodych osób. – Obowiązuje wolność głoszenia poglądów, choćby były nieugruntowane odpowiednimi argumentami. Nie o to chodzi. Chodzi o poziom wulgarności, obsceniczności i zakłócania porządku publicznego połączonego z profanowaniem symboli religijnych, przeszkadzania w realizacji wolności religijnej przez wiele osób znajdujących się w Kościołach. To skandaliczne, nie mieszczące się nawet w najbardziej poszerzonych granicach demokracji – podsumowuje Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

 

 

Pełnomocnik rektora ds. studentów z niepełnosprawnością: KUL uczelnią bez barier

Studentka KUL na wózku inwalidzkimKUL będzie jedną z najlepiej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami uczelni w Polsce – mówi  ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL,  pełnomocnik rektora ds. studentów z niepełnosprawnością. Umożliwi to projekt „„KUL - uczelnia bez barier", na który uniwersytet otrzyma blisko 10 mln zł w ramach konkursu „Uczelnia dostępna II” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępności uniwersytetu dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wśród studentów KUL nie brakuje osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Aby ułatwić im zdobywanie wiedzy uniwersytet przez najbliższe trzy lata, do października 2023, będzie realizował projekt „KUL - uczelnia bez barier". Jego wartość to 10 114 909,20 zł, a dofinansowanie wyniesie 9 811 461,91 zł.

 

KUL, dzięki pozyskanym środkom, stanie się jedną z najlepiej dostosowanych uczelni w Polsce, przyjaznym środowiskiem, wolnym od barier i ograniczeń zewnętrznych, a przez to zachęcającym studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności do podjęcia studiów - mówi  ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL,  pełnomocnik rektora ds. studentów z niepełnosprawnością.

 

Projekt zakłada szereg działań, dzięki którym uniwersytet stanie się miejscem bardziej przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami. Z części z nich będą mogli również korzystać wszyscy studenci czy odwiedzający uniwersytet.

 

Jednym z najbardziej istotnych działań będzie ułatwienie poruszania się po budynkach uniwersytetu osobom niewidomym i niedowidzącym. Umożliwi to specjalna aplikacja, która podobnie jak nawigacja samochodowa, poprowadzi studenta z punktu A do punktu B i ułatwi dotarcie np. do sali wykładowej czy na stołówkę. Z kolei orientacja w przestrzeni, nie tylko na terenie uniwersytetu, będzie możliwa dzięki wykorzystaniu kamery w telefonie (tzw. sztuczne oko). Student prześle obraz ze smartfona, a operator systemu przekaże mu informację np. o numerze sali ćwiczeniowej, przed którą się znajduje lub numerze zbliżającego się do przystanku autobusu.

 

Projekt zakłada szereg szkoleń, umożliwią skuteczne wspieranie studentów z niepełnosprawnościami nie tylko podczas nauki. Przejdą je zarówno pracownicy administracji zatrudnieni w jednostkach obsługujących studentów, jak i wykładowcy. Dodatkowo projekt umożliwi wykładowcom podniesienie kompetencji w zakresie edukacji włączającej, która każdemu studentowi pozwala rozwinąć własny potencjał oraz uczestniczyć w życiu społecznym.

 

Przygotowane zostaną także materiały dydaktyczne w języku polskim i angielskim umożliwiające realizację części programu kształcenia w formie zdalnej na wybranych kierunkach, m.in. na filologii polskiej, angielskiej, pedagogice, psychologii czy historii sztuki. Poprzez modernizację węzłów sanitarnych oraz likwidację barier architektonicznych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami zostanie przystosowany żeński akademik na Poczekajce. W ramach projektu opracowany i wdrożony zostanie również program profilaktyczny w zakresie zdrowia psychicznego.

 

KUL od wielu lat w różnorodny sposób wspiera studentów z niepełnosprawnościami, dzięki czemu na studiowanie decyduje się ich coraz większa liczba. W ubiegłym roku akademickim było to prawie 240 osób. W strukturze uniwersytetu od 2015 roku działa Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością (KUL CAN), które dba, by każdy student, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, miał jak najlepsze warunki zdobywania wiedzy, m.in. poprzez adaptację materiałów dydaktycznych, pomoc w organizacji toku studiów czy w transporcie na zajęcia.

Wiara, tradycja i zapożyczenia, o Halloween i Wszystkich Świętych ks. Marcin Wysocki

Zbliża się listopad, a z nim Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszny. Obok nich, 31 października i halloween. Wiara, tradycja w kontakcie z zapożyczeniem i komercjalizacją. O tym ( prof.KUL) ks. Marcin Wysocki. Mówiąc o halloween należy sięgnąć do jego źródeł. 31 października Celtowie świętowali koniec lata a początek jesieni. Wierzyli, że wówczas na świat przychodzą duchy dobre i złe. Trzeba było bronić się przed tymi złymi składając ofiary – w dzisiejszym rozumieniu, przysłowiowy cukierek. By się uchronić przed niebezpieczeństwem, przebierano się za duchy złe. Zwyczaj ten wchłonęły Stany Zjednoczone, a po nich kolejne kraje. Chrześcijanie przyjęli Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszny. Ideą tych świąt jest czczenie życia, a nie reagowanie na nie smutkiem. To wina stereotypu, ciężkiego, trudnego przekazu pełnego żałoby. - Przywołujemy zmarłych, bo wierzymy, że oni są. Mamy zastępy świętych, którzy przychodzą do nas, by nam pomagać. W Zaduszki modlimy się za naszych bliskich, jesteśmy z nimi w duchowej łączności – tłumaczy ks. M.Wysocki. Przekaz o Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym to kwestia katechezy . - Smierć nie jest końcem, a początkiem. Cmentarz kojarzący się ze schyłkiem stanowi miejsce snu. Pamiętajmy, że do naszych bliskich na cmentarzach idziemy w wierze, że są naszymi wspomożycielami.

 

Prośmy ich zatem o pomoc – zaznacza ks. Wysocki. W wielu parafiach w Polsce organizowane są bale świętych, pochody i w tej formie świętowania dostrzega się radość. Niech one będą odpowiedzią na halloween.

 

Dziekan Teologii KUL: przestrzegam przed pochopnym wyciąganiem wniosków z wypowiedzi papieża Franciszka

ks_prof_p_kantyka Przestrzegam przed pochopnym wyciąganiem wniosków z wypowiedzi papieża Franciszka zawartej w filmie "Francesco" – powiedział dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Przemysław Kantyka.

 

Dodał, że aby ustalić nauczanie papieża na temat małżeństwa i rodziny oraz na temat związków osób homoseksualnych należy się odnieść do jego całości, a nie tylko do fragmentu wypowiedzi, do której wyjaśnienie już mogło nie zostać w filmie zamieszczone.

 

„Zdanie przytoczone w filmie nawiązuje do nauczania zawartego w Katechizmie Kościoła Katolickiego (2358) o szacunku dla osób homoseksualnych i unikaniu niesłusznej dyskryminacji przy jednoczesnym braku aprobaty dla aktów homoseksualnych, które są tam określane jako "sprzeczne z prawem naturalnym" (KKK 2357)” – podkreślił ks. prof. Kantyka.

 

Dodał, że nie ma też w wypowiedzi papieskiej mowy o związkach partnerskich lub cywilnych. "Raczej należy sformułowanie "convivencia civil", którego papież użył o osobach pozostających we wspólnym pożyciu, rozumieć jako stwierdzenie i tak już istniejącego status quo" - zaznaczył dziekan Wydziału Teologii KUL.

Prof. Urszula Dudziak (KUL): Polska chroni godność macierzyństwa, małżeństwa i człowieka

Prof. Urszula Dudziak z Katedry Nauk o Rodzinie KUL odniosła się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W jej ocenie decyzja Trybunału była ogromnie wyczekiwana przez wielu naukowców zajmujących się tą tematyką, przez wiele rodzin katolickich. W jej opinii to także fakt ujawnienia prawdy o człowieczeństwie z zaznaczeniem, że żyjemy w kraju, gdzie nie ma przyzwolenia na zabijanie.

 

To także fakt ujawnienia prawdy o człowieczeństwie z zaznaczeniem, że żyjemy w kraju, gdzie nie ma przyzwolenia na zabijanie. - Pierwszym i fundamentalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wskrzesić człowieka zmarłego, to znaczy, że nie jesteśmy panami życia i śmierci. Dla dobra człowieka, w trosce o jego zdrowie, można prowadzić badania, ale w poszanowaniu godności. Jeśli była mowa o usunięciu ciąży - dziecka chorego, to przecież oczywistym jest, że chorego trzeba leczyć, a nie zabijać - podkreśliła prof. Dudziak.

Aborcja eugeniczna była trudnym tematem, pewnego rodzaju furtką, dziś jej już nie ma. Zdaniem prof. Urszuli Dudziak zdrowe, niezaburzone niczym sumienie człowieka na aborcję nie daje przyzwolenia. Ochrona życia dziecka poczętego jest ochroną godności i człowieczeństwa ludzi dorosłych. – Nie ma co zastępować słów zabicie dziecka słowami przerywanie ciąży, zabieg czy nawet wyłyżeczkowanie i usuniecie fizjologicznego produktu w macicy. Dziecko to nie produkt uboczny fizjologicznej więzi dwojga ludzi. Dziecko w katolicyzmie jest darem Bożym dla rodziców i świata, bez względu na to czy jest chore czy zdrowe, a odpowiedzialność prokreacyjna powinna się zacząć od odpowiedzialności seksualnej, dojrzewania do miłości i wyzbycia się egoizmu – podsumowuje.

 

Wczoraj (22.10.2020 r.) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na przeprowadzenie aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu zaznaczono, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródło stanowią przepisy konstytucyjne, powinno być chronione przez ustawodawcę.

Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL to psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego, instruktor naturalnego planowania rodziny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychopedagogiki Rodziny, członek powołanego przez Ministra Zdrowia Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, ministerialny rzeczoznawca podręczników wychowania do życia w rodzinie.

Prof. Magdalena Staniszewska laureatką konkursu Innovation Radar Prize 2020

Prof Magdalena StaniszewskaSzybka i skuteczna diagnostyka nowotworowa może zmniejszyć umieralność nawet o 30%  - mówi dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych. Profesor Staniszewska, współzałożycielka lubelskiej firmy SDS Optic, otrzymała nagrodę w konkursie Innovation Radar Prize 2020 w kategorii Women-led Innovation. Nagroda została przyznana za mikrosondę optyczną do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki nowotworów piersi.

 

Nowotwór piersi to jeden z najczęstszych rodzajów nowotworu. Co roku jest wykrywany u około 1,7 mln kobiet na świecie. Niestety z jego powodu umiera około pół miliona. Szansą na zmniejszenie tej liczby jest szybsza diagnostyka, która dziś polega na badaniu histopatologicznym wycinka guza i trwa zwykle kilkanaście dni.

 

Czas trwania diagnostyki może zmienić oparta na pomyśle prof. Magdaleny Staniszewskiej mikrosonda optyczna OmiProbe do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki nowotworów piersi, nad którą od 2013 roku pracuje firma SDS Optic. Sonda umożliwi określenie, czy nowotwór jest złośliwy już w ciągu pół godziny. Jej działanie polega na zbadaniu markera HER2 bezpośrednio w okolicy guza, nie wymaga więc pobierania tkanki. Obecnie urządzenie czeka faza badań klinicznych, po jej pomyślnym zakończeniu będzie mogła zostać uruchomiona produkcja sondy.

 

Zgodnie z analizami WHO szybka i skuteczna diagnostyka nowotworowa może prowadzić do zmniejszenia umieralności nawet o 30%. Problem dotyczy setek tysięcy kobiet na całym świecie, które dzięki nowej technologii otrzymają wiarygodną i szybką diagnozę oraz większe szanse na wyleczenie – mówi prof. Magdalena Staniszewska.

 

Pomysł zyskał uznanie w oczach Komisji Europejskiej, która przyznała blisko 4 mln euro na badania kliniczne i certyfikację sondy w ramach programu Horyzont 2020. Prace nad sondą trwają w nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym, które w 2018 roku powstało na terenie kampusu KUL na Konstantynowie.

 

Teraz Komisja wyróżniła prof. Staniszewską w konkursie Innovation Radar Prize 2020. W konkursie nagradzane są innowacyjne i przełomowe technologie oraz ich twórcy. Prof. Staniszewska otrzymała nagrodę w kategorii Women-led Innovation jako współzałożycielka SDS Optic oraz autorka pomysłu sondy.

 

Prof. Magdalena Staniszewska jest biotechnologiem, specjalizuje się w odkrywaniu molekularnych podstaw chorób nowotworowych, doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Harvard Medical School w Bostonie i Polskiej Akademii Nauk. Z KUL związana od 2016 roku, od dwóch lat kieruje Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych. Jest także dyrektorem ds. naukowych SDS Optic. Firma współpracuje z Instytutem Nauk Biologicznych KUL, oferując staże i praktyki dla studentów.

 

Serdecznie gratulujemy!

Rekolekcje na dobry początek - o. Tomasz Zamorski OP

Rekolekcje na dobry początek w Kościele Akademickim KULZobacz, co może się stać, gdy człowiek zaufa słowa Boga, gdy wpuści je w rzeczywistość naznaczoną kryzysem, porażką, smutkiem…

 

Ojciec Tomasz Zamorski zabiera nas w podróż śladami św. Piotra, by pokazać, że Bóg wybiera to, co niemocne, że przychodzi w niepowodzeniu, w przegranej i że wobec naszej słabości wykazuje się niewiarygodną cierpliwością.

 

 

 

 

 

 


Dzień pierwszy

 

 

Dzień drugi

 

 

Dzień trzeci

 

Przesłanie VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej

VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej

Na KUL zakończyły się obrady VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, którego hasłem były „Przestrzenie dialogu. Chrześcijańskie inspiracje kultury spotkania". Tradycyjnie jego uczestnicy przygotowali przesłanie, które na zakończenie odczytał ks. abp Stanisław Budzik. Podkreślają w nim znaczenie odkrywania systemu wartości, który pomaga w budowaniu relacji opartych na promowaniu godności osoby i wzajemnym szacunku. Zadaniem chrześcijaństwa natomiast jest tworzenie i wspieranie „klimatu dialogu", otwieranie się na potrzeby człowieka w zmieniającym się świecie, przekraczanie egoizmu i obojętności. „Obowiązkiem naszym i nam współczesnych, wynikającym z odpowiedzialnego przeżywania czasu oraz poszukiwania odpowiedzi na palące pytania o przyszłość świata (w skali mikro i makro), jest nieustanne podejmowanie autentycznego, głębokiego dialogu".

 


 

 

 

 

 

Treść przesłania Kongresu:

 

 

Uczestnicy VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, który odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, podjęli temat niezwykle ważny dla współczesnego, zglobalizowanego świata. Zagadnienie dialogu stało się głównym przedmiotem intelektualnych rozważań autorytetów życia akademickiego, świata kultury, mediów, przedstawicieli Kościoła i wyznań religijnych. Podejmowanie i prowadzenie dialogu jest wpisane w naturę człowieka. Jako forma twórczego zaangażowania pomaga mu coraz bardziej poznawać i zgłębiać prawa stworzonego przez Boga świata, odkrywać system wartości określający jego miejsce i rolę w świecie, budować relacje oparte na promowaniu godności osoby i wzajemnym szacunku.

 

Refleksja nad rolą dialogu i jego znaczeniem dla współczesnego świata potwierdza, że wszystkie przestrzenie ludzkiego życia i oddziaływania stają się areopagami wymiany myśli i idei pomiędzy wspólnotami, społeczeństwa-mi, narodami i wyznaniami religijnymi. Świadczy to o zglobalizowanym charakterze naszego świata i rozwoju sposobów komunikowania się pomiędzy ludźmi. Nieograniczone wypowiadanie opinii buduje w świecie płaszczyznę wzajemnej wymiany informacji, jakże ważną w dobie totalnych zagrożeń, które dzisiaj przeżywa świat, zmagając się z pandemią COVID-19 i wieloma konfliktami o charakterze zbrojnym. Wydaje się, że od zawsze właśnie te dwa obszary troski – o trwały pokój na świecie oraz o jak najlepszą kondycję populacji ludzkiej – nieustannie zajmują uwagę znaczących instytucji światowych i gremiów skupiających autorytety nauki. Są to działania na rzecz wspólnego dobra w skali globalnej. Bez wątpienia to także rola Kościoła Katolickiego, służącego Ewangelii pokoju.

 

Jednak wymiana informacji o faktach oraz procesach zachodzących w najistotniejszych wymiarach życia ludzkiego nie wystarczy. Ograniczenie się do komunikacji w celu przekazania niezbędnych wiadomości może pomóc w wyjściu z sytuacji kryzysowych oraz w znalezieniu rozwiązań trwalszych niż dotychczasowe, ale nie zapewni bezpieczeństwa i upragnionej równowagi w rozwoju świata.

 

Obowiązkiem naszym i nam współczesnych, wynikającym z odpowiedzialnego przeżywania czasu oraz poszukiwania odpowiedzi na palące pytania o przyszłość świata (w skali mikro i makro), jest nieustanne podejmowanie autentycznego, głębokiego dialogu. Ciągle aktualne jest kierowanie uwagi w stronę judeochrześcijańskiej tradycji i czerpanie z ewangelicznej myśli przekazywanej przez Kościół. Głoszenie wiary w Boga, który stworzył świat i powierzył go człowiekowi, by ten z niego korzystał i nad nim panował, to akcentowanie wyjątkowej godności człowieka w całym porządku natury i w relacji do samego Boga. Potwierdza to prawdę, że Bóg, wchodząc w dialog z człowiekiem, obdarowuje go przede wszystkim miłością i zaufaniem. Bóg jest tym, który podkreśla podmiotowość człowieka na arenie świata, ofiarowując mu wolność ducha poprzez dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dlatego też niezastąpioną rolę w odkrywaniu wartości człowieka odgrywa religia.

 

Chrześcijaństwo nieustannie jawi się jako droga do pokoju uobecnianego właśnie poprzez praktykę dialogu pomiędzy religiami, przyczyniającego się do promowania „kultury spotkania”. Przez swoją wrażliwość myślenia o człowieku i jego drodze do szczęśliwego, spełnionego życia, aż po wymiar wieczności, chrześcijaństwo staje w opozycji do „kultury obojętności”, dzisiaj zagrażającej nam globalnie. Chce niezmiennie tworzyć i wspierać „klimat dialogu”, którego wyrazem są – obok intelektualnych poszukiwań oraz edukacji w różnych kierunkach i na różnych poziomach – praktyczne działania naznaczone ewangelicznym duchem miłosierdzia, a odpowiadające na potrzeby ubogich i wykluczonych, żyjących daleko od światowych centrów rozwoju.

 

Chrześcijańskie otwieranie się na potrzeby człowieka i w dialogu ze współczesnym światem, zabieranie głosu w imieniu słabego i potrzebującego, to praktyczne nauczanie drogi ewangelicznej wiary, gdyż uczy przekraczania egoizmu i obojętności, objawiających się niechęcią wobec spraw społecznych i losu innych. Niestety, takie postawy rodzi w naszych społeczeństwach kultura dobrobytu i jej promowanie. To praktyczny wyraz zaprzeczenia postawy dialogu, solidarności i tworzenia międzypokoleniowych więzów. A przecież budowanie klimatu dialogu zakłada szczere zaangażowanie się wielu, jeśli nie wszystkich. Dlatego nie może być zgody na to, by człowieka i jego rolę w świecie postrzegać utylitarnie, nie może być przyzwolenia, by wykorzystywać napięcia międzyludzkie i wzajemną niechęć do prowadzenia partykularnych interesów, gdyż takie działania nadwyrężają porządek norm moralnych, na których zbudowana jest nasza cywilizacja.

 

Chrześcijańska myśl i praxis zawsze służą życiu, także społecznemu, pomagając przezwyciężać podziały i napięcia na drodze do jedności, która nie zatraca różnorodności postaw. Wnoszą tym samym w przestrzeń kultury, będącej bogatą sferą wyrażania się człowieka i całych narodów, prymat ducha nad materią. Kościół katolicki pragnie nieprzerwanie opowiadać o Bogu i Jego najwspanialszym stworzeniu, jakim jest człowiek, a to znaczy, że chce podejmować dialog z nieustannie zmieniającym się światem i szukać najbardziej odpowiedniej formy narracji, korzystając przy tym także ze współczesnych mediów.

 

Głoszenie ewangelicznego przepowiadania w dzisiejszym świecie wiąże się z koniecznością wyrażenia palącego postulatu, by człowiek otworzył się na drugiego człowieka i uważnie go słuchał, właśnie ze względu na wiarę w Boga. Usłyszeć drugiego w dialogu, to przyjąć dar jego obecności dla siebie, to także nieustannie budować i potwierdzać swoją tożsamość ucznia Chrystusa, to podejmować trud poszukiwania prawdy w duchu wzajemnego rozumienia się i odkrywania wspólnych wartości. W prowadzeniu dialogu wyraża się zarówno pragnienie życia w pokoju, jak i autentyczne zaangażowanie na rzecz jego przywracania i umacniania.

Zobacz transmisję z kongresowych paneli

 


W pierwszym panelu Dialog jako zasada w życiu i nauczaniu Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego wzięli udział Anna Rastawicka (Instytut Prymasa Wyszyńskiego), prof. Paweł Skibiński (UW) oraz dr Maciej Zięba OP. Dyskusję moderował  Grzegorz Polak (Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego).

 

 


 

VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej Panel Kościoły w dialogu odbył się z udziałem kard. Kurta Kocha (Watykan), bp. Serafina Amielczenkowa (Moskwa) oraz bp. Jana Cieślara (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Dyskusję poprowadził ks. prof. Sławomir Pawłowski (KUL).

 

 


 

O Wspólnym dziedzictwie Wschodu i Zachodu rozmawiali dr Christian Hartl (Niemcy), ks. dr Manfred Deselaers (Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu) oraz prof. Marek Melnyk (UWM), a moderatorem panelu był prof. Sławomir Żurek (KUL).

 

 


Tematem ostatniego panelu Kongresu był Wiara – dialog – odpowiedzialność, a w dyskusji głos zabiorą  kard. Gerhard L. Müller (Watykan), ks. prof. Józef Niewiadomski (Austria), prof. Marzena Górecka (KUL), ks. dr hab. Krzysztof Kaucha (KUL), ks. prof. Krzysztof Góźdź (KUL). Rozmowę prowadzić będzie: ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL).

 

W trakcie panelu zaprezentowane zostały również dwie pozycje książkowe, których powstanie związane jest z KUL.  Najnowsza książka kardynała Gerharda Ludwiga Müllera, Wiara w Boga we współczesnym świecie stanowi pokłosie cyklu wykładów dla studentów wszystkich wydziałów KUL (Lublin Lectures), które wygłosił Kardynał w 2018 roku na temat: Wiara w Boga w zsekularyzowanym świecie. Natomiast

 

Kongres był także doskonałą okazją, by zaprezentować XIV tom Opera Omnia Josepha Ratzingera, który, dzięki pracy naukowców z KUL,  ukazał się w trzech częściach, Kazania: Homilie – przemówienia – Medytacje.

 

Ks. prof. Kalinowski: chcemy, by KUL był nowoczesny, ale oparty na tradycji

Przemówienie inauguracyjne Rektora KULPragniemy, by nasz uniwersytet był uczelnią nowoczesną, ale opartą na tradycji. Uczelnią przodującą w rankingach naukowych, ale równocześnie mającą swój wyrazisty charakter, do którego zobowiązuje nas przydomek „katolicki"  – powiedział rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego KUL.

Ks. prof. Kalinowski podkreślił, że w świecie domagającym się od nauki przede wszystkim utylitaryzmu i opłacalności, uniwersytet, zwłaszcza o profilu katolickim, staje się szansą na „przeprowadzenie humanizacji stechnicyzowanego społeczeństwa i uratowanie cywilizacji, w której centrum stoi człowiek i jego wyższe potrzeby, określane ogólnie mianem kultury, a nie tylko rozwój techniczny i dochód finansowy".

„W taki właśnie sposób pragniemy postrzegać nasz uniwersytet: jako uczelnię przede wszystkim humanistyczną, wierną idei bezinteresownego i uczciwego poszukiwania prawdy, troszczącą się o przekazanie młodemu pokoleniu Polaków zdrowej tradycji chrześcijańskiej, zgodnie z dewizą służby Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie. Nie wolno nam zapomnieć o przesłaniu naszego największego profesora, którego setną rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy – św. Jana Pawła II. Jego słowa wypowiedziane na dziedzińcu uniwersyteckim w 1987 r. – „Uniwersytecie, służ prawdzie" – pozostają nadrzędnym programem, do którego powinniśmy dostosować wszelkie szczegółowe rozwiązania, także te wynikające z nowej reformy szkolnictwa wyższego" – podkreślił rektor KUL.

Ks. prof. Kalinowski dodał, że KUL ma być uczelnią widoczną w życiu społecznym i proponującą nowe ciekawe rozwiązania w wielu dziedzinach, a równocześnie wprowadzającą do świata nauki i relacji społeczno-gospodarczych ducha prawdy, uczciwości, moralności, wysokiej kultury.

„Mam nadzieję, że nowy rok akademicki 2020/2021, który mam zaszczyt i przyjemność otworzyć jako nowy rektor naszej uczelni, będzie – mimo wszelkich przeciwności związanych z utrzymującą się epidemią koronawirusa – ważnym krokiem we wspomnianym kierunku. Katolicki Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II, służ prawdzie i w jej duchu wspieraj rozwój nauki, kultury i wiary w naszej ojczyźnie" – powiedział rektor KUL.

Inauguracja roku akademickiego odbywa się w ramach VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. 

Zarządzenie Rektora dotyczące organizacji kształcenia w strefie czerwonej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zaleca się prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

 

Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne, w szczególności wymagające korzystania ze specjalistycznego oprogramowania, laboratoryjne i kliniczne, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Te odbywają się stacjonarnie, z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Również seminaria i pracownie dyplomowe na ostatnim roku studiów mogą odbywać się w trybie stacjonarnym.

 

Wykaz zajęć praktycznych oraz seminariów i pracowni dyplomowych na ostatnim roku studiów, zostanie opublikowany na stronach internetowych poszczególnych wydziałów, Szkoły Doktorskiej oraz Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji do dnia 23 października 2020 r. Za opublikowanie wykazu zajęć odpowiadają odpowiednio: dziekani wydziałów, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji.

Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w trybie on line.

 

Zarządzenie rektora KUL

Informacja o ważności legitymacji studenckich

Przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiczną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem legitymacje studenckie zachowują ważność. Studenci mogą się nimi posługiwać nawet przez 60 dni od daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, która w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest znana. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

 

 

01.11 Emisja filmu "Ku beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego – lubelskie doświadczenia"

1 listopada będzie miała miejsce emisja filmuKu beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego – lubelskie doświadczenia”. Zdjęcia do tego dokumentu powstały m.in. na naszej uczelni, wykorzystane zostały także materiały archiwalne z Archiwum KUL. O 9.00 film pokaże TVP Historia i osiem anten regionalnych, o 17.50 TVP Lublin.