Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL awansował w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

Logo Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KULWydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL awansował na 8. miejsce w XV Ogólnopolskim Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej. Przy przygotowaniu zestawienia oceniane były jakość i warunki kształcenia, kadra akademicka, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów oraz zdawalność na aplikacje prawnicze.

Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

Jakub Mikłasz z II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, Dawid Ratyński z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie i Martyna Kuśmierz z II LO im. Mikołaja Reja w Kraśniku to główni laureaci finałowego etapu IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. 120 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski pisało dziś na KUL test wiedzy logicznej. Dziesięciu najlepszych uczestników otrzymało dyplom Laureata Konkursu oraz nagrody książkowe. Najlepsza trójka - indeksy KUL i nagrody rzeczowe. 
 
Spośród blisko 700 zgłoszeń konkursowych do etapu finałowego organizatorzy zakwalifikowali 120 osób, które w Centrum Transferu Wiedzy KUL pisały test finałowy. W oczekiwaniu na wyniki finaliści wraz opiekunami wysłuchali specjalnie przygotowanych prezentacji wykładowców Instytutu Filozofii. Atrakcją był poczęstunek na dziedzińcu uniwersytetu oraz spotkanie z rektorem KUL, ks. prof. Mirosławem Kalinowskim i ambasadorem Peru Alberto Salasem Barahona.
 
Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju KUL. Współorganizatorem sprawującym opiekę merytoryczną nad konkursem jest Instytut Filozofii KUL - Katedra Logiki KUL.

Patronem medialnym IX Ogólnopolskiego Konkursu jest czasopismo i portal Filozofuj!
 

Medale dla ambasadora Peru

Wręczenie Medalu 100-lecia KUL ambasadorowi PeruMedal Jubileuszowy 100-lecia KUL, Medal „Zasłużony dla miasta Lublin” oraz Medal Wojewody Lubelskiego otrzymał 16 czerwca 2021 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Alberto Salas Barahona, ambasador Peru.

 

Wręczone odznaczenia są wyrazem podziękowania oraz docenieniem ambasadora za zaangażowanie w wieloletnią współpracę pomiędzy uniwersytetem oraz miastem. Przełożyła się ona na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, wymian studenckich oraz publikacji naukowych. – Pan ambasador brał udział w wydarzeniach o charakterze naukowym i kulturalnym organizowanych przez nasze środowisko hispanistyczne, zwłaszcza Katedrę Świata Hiszpańskiego KUL. Uczestniczył w Kongresach Młodych Hispanistów, wystawach i koncertach. Był to czas spotkań, głoszenia wykładów – podkreślił rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

Swą wdzięczność za lata współpracy wyrazili również: konsul honorowy Peru wWręczenie Medalu 100-lecia KUL ambasadorowi Peru Lublinie, Zbigniew Michalak, wojewoda lubelski, Lech Sprawka a także prezydent Lublina, Krzysztof Żuk. Laudację z okazji wręczenia Medalu 100-lecia KUL wygłosił dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL z Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych.

 

Ambasador Alberto Salas Barahona dziękując za przyznane medale podkreślił, że w czasie wieloletniej pracy dyplomatycznej, właśnie w Polsce, w Lublinie, spotkał się z ogromną życzliwością, otwartością na działanie. – Nominacja na ambasadora w Polsce, w roku 2015 była zwieńczeniem mojej dotychczasowej służby dyplomatycznej. Wracam do swojego kraju z poczuciem, że mam tu przyjaciół i chcę również dla Was być przyjacielem, który będzie dbał i zabiegał o sprawy młodych ludzi.

 

Ukoronowaniem bliskich relacji z Lublinem było utworzenie w mieście, w 2018 roku Konsulatu Honorowego Republiki Peru.

 

Fotorelacja

Trwa rekrutacja na KUL – nowością położnictwo, dietetyka i kryminologia (I stopień) oraz stosunki międzynarodowe, lingwistyka stosowana i kryminologia (II stopień)

Prawo, psychologia, teologia, filologia angielska, dziennikarstwo a może tegoroczne nowości – położnictwo, kryminologia lub dietetyka, a na II stopniu lingwistyka stosowana, kryminologia i stosunki międzynarodowe? W ofercie studiów jest blisko 50 kierunków jakie można studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 5 maja na najstarszym lubelskim uniwersytecie rozpoczęła się rejestracja na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.

„Wspólnota wiedzy – Razem ku mądrości” to hasło towarzyszące tegorocznej kampanii rekrutacyjnej. Wpisuje się ono w charakter działalności KUL, którego jednym z wyznaczników jest przekazywanie studentom wiedzy, w poczuciu, że są oni ważną częścią wspólnoty akademickiej. To kształcenie powiązane z wartościami, w duchu wiedzy, mądrości, prawdy, tradycji i nowoczesności – mówi Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

Rekrutacja potrwa do 8 lipca, a w przypadku studiów II stopnia do 15 lipca. Po 21 lipca rozpocznie się nabór wolny. W ofercie studiów KUL proponuje kształcenie na blisko 50 kierunkach. Nowością jest położnictwo - studia stacjonarne I stopnia oraz dietetyka w Filii KUL w Stalowej Woli, gdzie w planach jest również uruchomienie nauk o rodzinie, administracji oraz bezpieczeństwa narodowego (tych kierunków nie ma jeszcze na liście). W ofercie studiów II stopnia od tego roku dostępna będzie lingwistyka stosowana i stosunki międzynarodowe.

Od 1 marca do 6 kwietnia 2021 trwał I etap rejestracji cudzoziemców spoza UE na studia w języku angielskim. W systemie zarejestrowało się około 900 kandydatów głównie z państw Afryki (Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Rwanda), z Rosji oraz częściowo z Azji (Indonzja, Turcja), pojedyncze zgłoszenia napłynęły z USA. Ponad 520 kandydatów spełniło kryteria rejestracji i zostało dopuszczonych do postępowania konkursowego (konkurs ocen na świadectwie i dyplomie). Kandydatów z Polski oraz krajów UE – studia w j. angielskim - KUL rekrutuje od 5 maja do 8 lipca. Tu obowiązuje tryb konkursowy. Nabór do Szkoły doktorskiej KUL rozpocznie się 28 lipca i potrwa do 29 sierpnia br. W ofercie jest 11 dyscyplin.

Zapraszamy na stronę dla kandydatów: kandydat.kul.pl

 

Prof. Agnieszka Lekka-Kowalik przedstawicielem MEiN w ramach Procesu Bolońskiego

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL została wybrana, w ramach Procesu Bolońskiego, na przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki w grupie roboczej ds. wartości fundamentalnych.

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL jest Dyrektorem Instytutu Jana Pawła II KUL i Kierownikiem Katedry Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii.

Proces Boloński to jeden z najważniejszych zbiorowych procesów reform w UE – rozpoczął się 19 czerwca 1999 r., gdy ministrowie edukacji 29 krajów podpisali tzw. Deklarację Bolońską. Był to dokument wyznaczający działania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Głównym celem Deklaracji było stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area, EHEA). Obecnie już 48 krajów zalicza się do EHEA.


W ramach Procesu Bolońskiego:

 • wprowadzono system przejrzystych i porównywalnych stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu;
 • przyjęto system kształcenia oparty na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
 • upowszechniono system punktów kredytowych (ECTS- European Credit Transfer System);
 • promowana jest mobilność studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
 • promowana jest współpraca europejska w zakresie poprawy jakości szkolnictwa wyższego;
 • promowany jest europejski wymiar szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.


Stan realizacji zaleceń Deklaracji Bolońskiej omawiany jest na konferencjach ministrów ds. szkolnictwa wyższego. Odbywają się one co dwa lata i kończą komunikatem podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia oraz wyznaczającym dalsze działania.

Polska włączyła się w proces realizacji Procesu Bolońskiego m.in. podejmując działania zmierzające do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając dwustopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową Komisję Akredytacyjną, promując mobilność np. w ramach programu Sokrates/Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodowych itp. Nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w pełni uwzględnia zalecenia Procesu Bolońskiego.

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL będzie reprezentować Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Procesu Bolońskiego do czerwca 2024 roku.

„Wawrzyn Pawła Konrada" dla Wydawnictwa KUL

„Wawrzyn Pawła Konrada" dla Wydawnictwa KULWydawnictwo KUL otrzymało „Wawrzyn Pawła Konrada" – nagrodę w konkursie „Książka Roku 2020”. Wyróżnienie zostało przyznane za książkę „Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, której autorami są ks. prof. Antoni Dębiński oraz dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL.

 

Wręczenie „Wawrzynu Pawła Konrada” odbyło się 11 czerwca 2020 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, która jest organizatorem konkursu na najpiękniejszą i najbardziej wartościową książkę dotyczącą Lublina i Lubelszczyzny.

 

Serdecznie gratulujemy!

Trwają zapisy na Ogólnouniwersytecką Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach

plakat_2021_26VI Rektor KUL zaprasza wszystkich Pracowników, Studentów, Absolwentów, Emerytowanych Pracowników oraz Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na XI Ogólnouniwersytecką Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, która odbędzie się 26 czerwca br. Koszt pielgrzymki 50 zł. 

Zapisy i wpłaty w Kancelarii Ogólnej KUL, pok. GG-104 w godz. 8.00-15.00, tel. 81/44 54 104. 

 

Program pielgrzymki:

     • 5.30–  wyjazd  autokaru z KUL (sprzed frontonu Gmachu Głównego)
     • 11.00 – Adoracja w kaplicy Wieczystej Adoracji
     • 12.00 –  Msza święta  z aktem zawierzenia KUL Miłosierdziu Bożemu - Bazylika Bożego Miłosierdzia
     • 13.30 – obiad – Dom Duszpasterski  przy Sanktuarium
     • 15.00 – Koronka  do Miłosierdzia Bożego – Bazylika Bożego Miłosierdzia
     • 15.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego –kaplica dolna św. s. Faustyny
     • 16.30 – przejazd do Centrum Jana Pawła II
     • 18.00 – wyjazd z Krakowa

Odrestaurujmy figurę Matki Bożej

Figura Matki Bożej na wewnętrznym dziedzińcu KULSą takie miejsca na KUL, gdzie dostać się niełatwo. Jednym z nich jest wewnętrzny dziedziniec. Właśnie tam znajduje się jeden ze świadków pierwszych lat historii KUL – figura Matki Bożej, ufundowana przez o. Jacka Woronieckiego, następcę ks. Idziego Radziszewskiego na funkcji rektora. O. Woroniecki chciał, aby obok Najświętszego Serca Jezusa wspólnota uniwersytecka mogła szukać pomocy także u Matki Najświętszej.

 

W początkach dziejów KUL to pod wizerunkiem Maryi gromadzili się profesorowie i studenci Uniwersytetu Lubelskiego, bo taką nazwę nosiła wówczas uczelnia.

 

Dziś chcemy odrestaurować rzeźbę, a następnie umieścić ją w sąsiedztwie Kościoła Akademickiego, by Maryja ponownie stała się świadkiem życia naszej wspólnoty akademickiej i byśmy mogli zawierzać Jej nasze sprawy.

 

Zachęcamy Przyjaciół, Pracowników oraz Absolwentów KUL do wsparcia inicjatywy. Środki na restaurację figury gromadzi Fundacja Rozwoju KUL na portalu zrzutka.pl - https://zrzutka.pl/7m6urt. Za wszystkich ofiarodawców codziennie o godz. 8.00 sprawowana jest Msza św. w Kościele Akademickim.

„Ostatnia prosta” – akcja szczepień przeciw COVID-19

Ostatnia prosta - akcja szczepień na COVIDW całym kraju trwają szczepienia  przeciw COVID-19. W marcu rozpoczęła się akcja szczepień pracowników naukowo-dydaktycznych KUL, chęć zaszczepienia zgłosiło ponad 670 osób. Pracownicy administracji oraz studenci korzystali natomiast z możliwości zaszczepienia w ramach ogólnopolskiej akcji w dowolnie wybranym punkcje szczepień. Jeden z takich punktów działa w Poradni Zdrowia KUL.

 

Przypominamy, że wszystkie osoby, które skończyły 18 lat, mogą zapisywać się na szczepienie przeciw COVID-19. Dla osób, które 18. urodziny będą obchodziły w kolejnych dniach,  e-skierowania na  szczepienia będą wystawiane w dniu ukończenia pełnoletności.

 

Rejestracja na szczepienie jest możliwa przez:

 • bezpłatną infolinię, nr 989
 • elektronicznie na portalu pacjent.gov.pl
 • kontakt z wybranym punktem szczepień
 • SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Więcej informacji o rejestracji.

 

Z akcji szczepień mogą także skorzystać cudzoziemcy posiadający prawo do stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Dokumentem upoważniającym cudzoziemca do zakwalifikowania się do szczepienia jest dokument potwierdzający posiadanie statusu studenta/doktoranta. E-skierowanie może zostać wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu na podstawie nr dokumentu tożsamości (paszport).

 

Osoba zaszczepiona nie musi przebywać na kwarantannie po przekroczeniu granicy Polski. Nie jest też wliczana do limitu osób uczestniczących w zgromadzeniach, spotkaniach towarzyskich i weselach.  Każdy zaszczepiony będzie mógł także wziąć udział w loterii Narodowego Programu Szczepień i wygrać samochód lub nagrody pieniężne. 

 

17.06-1.07 Letnia sesja egzaminacyjna

egzaminOd 17 czerwca do 1 lipca 2021 r. trwać będzie letnia sesja egzaminacyjna.

 

Wszystkim studentom życzymy sukcesów!

 

21-23.06 Konferencja „Cyfrowa przyszłość społeczeństw i gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej”

Konferencja „Cyfrowa przyszłość społeczeństw i gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej”„Cyfrowa przyszłość społeczeństw i gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej” to temat XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej online, której jednym z organizatorem jest Instytut Nauk Socjologicznych KUL. Wydarzenie odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2021 roku.  

 

W konferencji udział wezmą naukowcy reprezentujący ośrodki naukowe w Europie Środkowej i Wschodniej z: Gruzji, Armenii, Mołdawii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski, a także z Brazylii.

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach grantu otrzymanego przez dr Alinę Betlej, z Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie „Doskonała nauka”.

 

Program

 

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Patroanat honorowy min. Janusza Ciechańskiego

21-15.06 „International Academic Weeks" - Week I

International Academic WeeksInstytut Nauk Socjologicznych KUL zaprasza do udziału w „International Academic Weeks". W programie znaleźć można wiele ciekawych wydarzeń popularyzujących efekty międzynarodowej współpracy naukowej Instytutu - konferencje, spotkania, wykłady, seminaria. Wydarzenie będzie odbywać się w dwóch częściach, w dniach: 21-25 czerwca oraz 20-24 września 2021 roku.

 

Program

22.06 Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL prof. Reinhardowi Zimmermannowi

Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL prof. Reinhardowi ZimmermannowiRektor i Senat KUL mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Reinhardowi Zimmermannowi. Uroczystość odbędzie się w trybie on-line we wtorek 22 czerwca 2021 r., o godz. 11.00.

 

Prof. Reinhard Zimmermann (ur. 1952) – niemiecki prawnik i nauczyciel akademicki.

 

Od roku 2002 dyrektor Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w‑Hamburgu, a od roku 2011 przewodniczący Studienstiftung des deutschen Volkes. W  latach 1981-1988 kierownik Chair of Roman Law and Comparative Law na University of Cape Town (RPA). Po powrocie do Niemiec profesor zwyczajny na uniwersytecie w Ratyzbonie, a  także profesor wizytujący na wielu uczelniach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

 

Autor opiniotwórczych publikacji. Jego badania koncentrują się na prawie zobowiązań oraz prawie spadkowym, które poddaje analizie w  ujęciu historycznym oraz prawno-porównawczym. Najbardziej rozpoznawanym dziełem Reinharda Zimmermanna jest monografia „The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition” ukazująca szereg złożonych procesów, które wpłynęły na kształtowanie się współczesnych modeli stosunków zobowiązaniowych. Uwzględnił w niej nie tylko prawo rzymskie, ale również bogata spuściznę średniowiecznej kanonistyki. Dzieło to zaliczono do grupy najbardziej wpływowych prac jurydycznych w XX wieku.

 

23.06 Happening studentów architektury krajobrazu „barierka lubelska”

Happening studentów architektury krajobrazu „barierka lubelska”W krajobraz polskich miast i miejscowości wrosły barierki. Czy rzeczywiście wszystkie są potrzebne? A może niektóre są zbędne i jedynie szpecą otoczenie?  Na problem chcą zwrócić uwagę studenci architektury krajobrazu z Koła Naukowego „Krajobraz i Przestrzeń" KUL, którzy w środę, 23 czerwca 2021, o godz. 10.30 organizują happening „barierka lubelska” nad Czechówką, w pobliżu kładki nad Al. Solidarności, w rejonie ulic Puławskiej i M. Ćwiklińskiej, lokalizacja: https://goo.gl/maps/3hkfq8fdJTL55Ykw8

 


 

30.06 Ekumeniczny Lublin 2021: "Biblia w dialogu ekumenicznym"

Biblia w dialogu ekumenicznymWe środę, 30 czerwca 2021 roku odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie". Rozpocznie się o godz. 18.00 nabożeństwem ekumenicznym w Kościele Polskokatolickim przy ul. Kunickiego 9, a o godz. 19.00 zaplanowana jest debata ekumeniczna „Biblia w dialogu ekumenicznym”, w której udział wezmą ks. prof. Marek Uglorz (ChAT) i prof. Krzysztof Mielcarek (KUL). Prowadzenie - ks. dr Andrzej Gontarek. Debata będzie transmitowana online na stronie www.ekumenizmlublin.pl.

8-11.09 Umysł emocjonalny. V Letnia Szkoła Kognitywistyki

Zapraszamy na V Letnią Szkołę Kognitywistyki, odbywającą się w Kazimierzu Dolnym w dniach 8-11 września 2021 r. Tytuł tegorocznej Letniej Szkoły Kognitywistyki wskazuje na niestandardowe i szerokie podejście do problematyki emocji.

 

Od starożytności bowiem kategoria emocji była umieszczana w kontekście umysłu raz  po to, aby przeciwstawić sobie te dwa typy aktów psychicznych, innym razem, żeby podkreślić, jak wzajemnie są ze sobą zespolone i nierozdzielne. W odniesieniu do woli i działania człowieka, emocje były traktowane jako element motywujący, który – jeżeli ma prowadzić do dobrego i racjonalnego  działania –  powinien być pod ścisłą kontrolą rozumu. Sądzono również przeciwnie – dobre działanie w sensie moralnym, powinno być ufundowane na przeżywanych emocjach, a rozum pełni funkcję wtórną, np. racjonalizując intuicje moralne. W wielowiekowej tradycji intelektualnej Zachodu dominował jednak schemat, w którym  emocje były czynnikiem heterogenicznym w stosunku do umysłu, przypominającego raczej „racjonalną maszynę do liczenia” niż „tkaninę utkaną na osnowie ciągłych cykli emocji”.

 

W trakcie intensywnego rozwoju nauk kognitywnych w XX wieku jesteśmy świadkami wzbierającej fali zainteresowania emocjami i ich rolą w procesach poznawczych. W perspektywie aktualnych badań naukowych można zaryzykować stwierdzenie, że rozpoczęła się na dobre „rewolucja afektywna” zmieniająca rozłożenie akcentów badawczych i podziału pracy między psychologami, filozofami, kognitywistami i neuronaukowcami ukazująca nowe obszary i dziedziny badań, np. sztuczną inteligencję, etologię kognitywną, estetykę, nauki społeczne, biologię ewolucji.

 

Celem tej rewolucji są próby rozwinięcia modelu umysłu interpretującego emocje jako czynnik moderujący procesy poznawcze. Interesującego przykładu zastosowania takiego modelu umysłu dostarczają badania z nurtu ucieleśnionego poznania, w których emocje zyskują fundamentalne znaczenie w systemie umysł–mózg–ciało.

 

Dlatego też do udziału w wykładach i warsztatach zaprosiliśmy specjalistów w zakresie kognitywnych badań nad emocjami z Polski i zagranicy.

 

Organizatorami tego bezprecedensowego wydarzenia, które odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, są Wydział Filozofii KULKognitywistyka KUL i Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL oraz Instytut Filozofii UMCS.

 

Komplet informacji znajduje się na stronie Szkoły www.lsk.kul.pl.