System Identyfikacji Wizualnej

obrazek SIWSystem Identyfikacji Wizualnej KUL to zestaw reguł oraz jednolitych standardów komunikacji wizualnej opartych na logo, kolorystyce i typografii, mający na celi stworzenie spójnego wizerunku Uniwersytetu.

Zawarte w nim wytyczne stanowią podstawę komunikacji, zarówno w obrębie społeczności akademickiej, jak też w kontaktach zewnętrznych. SIW ma za zadanie zwizualizować filozofię funkcjonowania oraz system wartości z jakimi utożsamia się Uniwersytet.

Logo KUL przedstawia Uczelnię, która wyrastając z tradycji katolickiej potrafi chrześcijańskie wartości wpleść we współczesne postrzeganie nauki i otaczającego świata.

Wytyczne dotyczące logo Uniwersytetu, a także podpo­rząd­ko­wa­nych mu znaków wydziałowych (logo), logotypów, liternictwa i kodu kolorystycznego są obowiązujące dla jednostek wewnętrznych Uczelni oraz dla instytucji i podmiotów z nią współpracujących. Dla dobra wizerunku KUL prosimy o konsekwentne stosowanie się do zawartych w SIW wytycznych.

 

Elementy SIW:


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona