Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

mgr Magdalena Brzezińska

e-mail: mbrzezinska@kul.pl

tel. 81/ 445 40 70

 

Zastępca Kierownika Działu Spraw Pracowniczych

mgr Agnieszka Hunicz

e-mail: agnieszka.hunicz@kul.pl

tel. 81/ 445 40 70

 

Dział Spraw Pracowniczych składa się z trzech sekcji:

 

W ramach Działu Spraw Pracowniczych funkcjonuje także Zespół d/s umów cywilno-prawnych, ubezpieczeń ZUS, spraw emerytalno - rentowych oraz delegacji pracowników w następującym składzie:

 

GG, pok. 140

 

mgr Anna Borkowska

e-mail: anna.borkowska@kul.pl 

tel. 81/ 445 40 08

 

Obsługa zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników i członków rodzin, obsługa delegacji pracowników.

 

mgr Renata Oszust

e-mail: renata.oszust@kul.pl

tel. 81/ 445 40 08

 

Obsługa umów cywilnoprawnych.

 

mgr Ilona Pierzchała

e-mail: ilona.pierzchala@kul.pl

tel. 81/ 445 40 04

 

mgr Agnieszka Fotyma

e-mail: afotyma@kul.pl

tel. 81/ 445 40 04

 

Obsługa w zakresie procedur związanych z zakupem usług umów cywilnoprawnych realizowanych przez Dział Spraw Pracowniczych.

 

Katarzyna Żytek

e-mail: katarzyna.zytek@kul.pl 

tel. 81/ 445 40 08

 

Obsługa w zakresie spraw emerytalno - rentowych oraz kapitału początkowego.

Autor: Anna Łukasiewicz
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2019, godz. 09:07 - Katarzyna Kulczycka