Publications

 

2019

 • Filozofia nauki w ujęciu Philipa Kitchera, w: Metodologia nauk. Cz. II: Typy nauk, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, s. 351-382.
 • Metodologia nauk. Cz. I: Czym jest nauka?, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8061-711-7, ss. 710.
 • Metodologia nauk. Cz. II: Typy nauk, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8661-712-4, ss. 459.
 • Genius vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, red. S. Janeczek, Z. Wróblewski, A. Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8061-705-6, ss. 358.

 

2018

 • Dydaktyka Filozofii, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 186-187.
 • Hajduk Zygmunt, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 307-308.
 • Roczniki Filozoficzne, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, 265-266.
 • Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich przy KEP, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 312-313.
 • Logika. Cz. I: Natura logiki, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 8, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, ISBN 978-83-8061-597-7, ss. 398.
 • Logika. Cz. II: Kultura logiczna, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 8, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, ISBN 978-83-8061-598-4, ss. 387.

 

2017

 • Metafizyka. Cz. I: Koncepcje metafizyki, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 6, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-360-7, ss. 501.
 • (wraz z S. Janeczek) Przedmowa, w: Metafizyka. Cz. I: Koncepcje metafizyki, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 6, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-360-7, s. 7-27.
 • MetafizykaCz. II: Zarys teorii bytu, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 6, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-361-4, ss. 423.
 • Filozofia Boga. Cz. I: Poszukiwanie Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 7, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-435-2, ss. 669.
 • (wraz z S. Janeczek) Przedmowa, w: Filozofia Boga. Cz. I: Poszukiwanie Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 7, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-435-2, s. 7-31.
 • Filozofia BogaCz. II: Odkrywanie Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 7, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-436-9, ss. 608.

 

2016

 • Etyka. Cz. I: Koncepcje etyki [Ethics. Part I: Ethical theories], red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 5, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ISBN 978-83-8061-18, ss. 439.
 • Etyka. Cz. II: Filozoficzna etyka życia spełnionego [Ethics. Part II: Philosophical ethics of a fulfilled life], red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 5, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ISBN 978-83-8061-18, ss. 633.

 

2015

 

2014

 • Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje – krytyka [Philosophy and Religion in history of philosophy in Poland. Inspirations – criticism] , red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2014
 • review: Gillian Barker, Philip Kitcher, Philosophy of Science. A New Introduction, "Roczniki Filozoficzne" 62(2014), nr 3, s. 139-146.
 • Żywioł [Element], in: Encyklopedia Katolicka, ed. E. Gigilewicz i in., t. 20, Lublin 2014, k. 1663.
 • Zjawisko [Phenomenon], w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 20, Lublin 2014, k. 1415.
 • Zegar [Clock], in: Encyklopedia Katolicka, ed. E. Gigilewicz i in., t. 20, Lublin 2014, k. 1340.
 • Wymiar [Dimension], in: Encyklopedia Katolicka, ed. E. Gigilewicz i in., t. 20, Lublin 2014, k. 1969.
 • Wigner Eugene Paul, in: Encyklopedia Katolicka, ed. E. Gigilewicz i in., t. 20, Lublin 2014, k. 563-564.
 • Wielkość [Quantity], in: Encyklopedia Katolicka, ed. E. Gigilewicz i in., t. 20, Lublin 2014, k 522-523.
 • Wróblewski Zygmunt, in: Encyklopedia Katolicka, ed. E. Gigilewicz i in., t. 20, Lublin 2014, k. 982-983.
 • Gratae Memoriae Signum Universitatis dla ks. prof. Michała Hellera. Znak wdzięcznej pamięci Uniwersytetu, „Przegląd Uniwersytecki” 26(2014), nr 2(148), s. 39-40.

 

2013

 • Historia Filozofii w Polsce. VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej "Filozofia a religia. Inspiracje - krytyka" (KUL, Lublin, 23-24 IX 2013) [History of Philosophy in Poland], „Ethos” 26(2013), nr 4(104), s. 337-344.
 • Seminarium Historyków Filozofii Polskiej [History of Philosophy in Poland Seminary], „Przegląd Uniwersytecki” 25(2013), nr 5-6(145-146), s. 37.
 • (translation) Andrzej Ostaszewski, Towarzystwo Przyjaciół KUL w Wielkiej Brytanii [Association of Friends of the Catholic University of Lublin], „Przegląd Uniwersytecki” 25(2013), nr 4(144), s. 12.
 • Filozofia przyrody [Philosophy of Nature], red. S. Janeczek, D. Dąbek, J. Herda, A. Starościc, Lublin 2013, ss. 473 [Seria: Dydaktyka filozofii t. 3, red. S. Janeczek].
 • Teleonomy, in: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., v. 19, Lublin 2013, c. 335-336
 • Strzeszewski Wojciech Bolesław, in: Encyklopedia Katolicka, ed. E. Gigilewicz i in., t. 18, k. 315-316.

 

2012

 

2011

 

2010

 • Oersted Hans Christian, in: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, k. 377.
 • Ohm Georg Simon, in: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, k. 429.
 • Oppenheimer Jacob Robert, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, k. 682-683.
 • Optyka, in: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, k. 689-690.

 

Conferences

 

2017

 

2016

 • X Warsztaty Filozofii Przyrody, Kraków, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 16-19.06.2016; lecture: Philipa Kitchera koncepcja nauki „dobrze uporządkowanej"
 • Konferencja Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce "Kultura logiczna", KUL, 10.03.2016; co-organizer (with S. Janeczek)

 

2015

 

2014

 

2013

 • VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej "Filozofia a religia. Inspiracje - krytyka", KUL, 23-24 September, 2013; co-organizer (with S. Janeczek)
 • Konferencja Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce "Dydaktyka epistemologii", KUL, 14 March, 2013; co-organizer (with S. Janeczek)

 

2012

 • XIII Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu Poznawanie Wszechświata pt. Początek jest wszędzie i nigdzie, Kazimierz Dolny, 9-10 June, 2012; lecture: Czy każdy początek ma swój koniec? O ograniczeniach nauk przyrodniczych.

 

Scholarships

 

2015

2011

 • scholarship by the Friends of the Catholic University of Lublin Society in London – 31 July - 16 August, 2011