W 2003 roku rozpoczęłam studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w zakresie filozofii przyrody nieożywionej, ukończone z wyróżnieniem egzaminem magisterskim w roku 2008 (Teoretyczne ograniczenia nauk przyrodniczych w ujęciu Nicholasa Reschera – promotor ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk, rec. ks. dr Dariusz Dąbek). Będąc na trzecim roku studiów filozoficznych zaczęłam równoległe studia na kierunku historia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, zakończone magisterium w roku 2009 (’Polska anarchia’ w publicystyce PRL – promotor dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL, rec. dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL).

 

W listopadzie 2008 roku podjęłam pracę jako sekretarz kierunku filozofia w dziekanacie Wydziału Filozofii KUL. Równolegle do pracy zawodowej w roku 2009 rozpoczęłam stacjonarne studia doktoranckie z filozofii na KUL. Opiekę naukową sprawował nade mną ks. prof. Zygmunt Hajduk. Ze względu na zmiany kadrowe w Instytucie Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych byłam uczestnikiem czterech seminariów doktoranckich: Filozofia kosmologii (ks. dr hab. Józef Turek, prof. KUL), Filozofia nauk przyrodniczych (ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk), Metodologia filozofii (dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL) oraz Historia filozofii w Polsce (ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek).

 

Profil moich zainteresowań już od studiów magisterskich z filozofii wyznaczają filozofia przyrody oraz filozofia nauki, zwłaszcza nauk przyrodniczych. Praca magisterska napisana na seminarium z filozofii nauk przyrodniczych podejmowała problematykę rozwoju nauki w sensie science, stawianych jej celów i możliwości ich zrealizowania, wpisując się w dyskusję zagadnień z obrębu postpozytywistycznej filozofii nauki. W tę problematykę wpisała się także rozprawa doktorska pt. Philipa Kitchera koncepcja nauki, przygotowana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Janeczka (promotor) i ks. dra Dariusza Dąbka (promotor pomocniczy). Recenzentami w przewodzie doktorskim, zakończonym 14 listopada 2018 r., byli prof. dr hab. Anna Latawiec (UKSW) oraz ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk (KUL).

 

1 października 2012 r. zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Filozofii Kosmologii na Wydziale Filozofii KUL. Od 12 maja 2014 r., w efekcie zmian organizacyjnych na Wydziale, w Katedrze Historii Filozofii w Polsce. Od 1 października 2019 r. jestem pracownikiem Katedry Metodologii Nauk.

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2021, godz. 16:55 - Anna Starościc