Noc w szkole

Członkowie Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej mieli możliwość uczestnictwa
w akcji “Noc w szkole”, która odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Ulicy Głuskiej w Lublinie 26 stycznia 2018 roku.
Studenci mieli okazję poznać i spędzić czas z młodzieżą gimnazjalną z zaburzeniami takimi jak: niepełnosprawność intelektualna, Zespół Downa.
Na początku spotkania każdy uczestnik się przedstawił. Następnie studenci udzielali pomocy uczniom podczas wykonywania kart pracy. Kolejny punktem programu było dekorowanie sali ( wykonywanie plakatów, dmuchanie balonów, ustawianie stolików) oraz wykonywanie pizzy. Po przygotowaniu przeszliśmy do świętowania urodzin dwójki uczniów (wręczanie prezentów, tort). Główną atrakcją wieczoru był pokaz sztukmistrza, który uczył dzieci żonglowania chustami oraz pokazywał wiele innych sztuczek. Następnie została zorganizowana dyskoteka, podczas której wolontariusze mogli się integrować z uczniami placówki poprzez wspólny taniec i zabawę. Ostatnim punktem spotkania było nocne kino, podczas którego wyświetlany był film Merida Waleczna. Po zakończeniu każdy udał się spać. Następnego dnia zjedliśmy wspólne śniadanie, które zakończyło całe spotkanie.

 


 

Spotkanie z cyklu Dobre warsztaty

Katedra Pedagogiki Specjalnej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie
oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej KUL

 

Zapraszają serdecznie na spotkanie z cyklu Dobre warsztaty:

Temat:

Jak budować wspierające relacje z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną?

 

Ekspert:
mgr Anna Cieplińska,
prezes Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb" w Lublinie.

 

Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2018 roku
o godz. 10.00 w sali M-04

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

W ramach cyklu Dobre warsztaty Katedra Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej KUL warsztaty pt.: Jak budować wspierające relacje
z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które odbyły się 16 stycznia 2018 roku. Spotkanie było prowadzone przez Panią mgr Annę Cieplińską- prezesa Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb" w Lublinie.

 

Przebieg warsztatów:

  • Przedstawienie historii Stowarzyszenia- inicjatywa, powstanie, główne założenia.
  • Funkcjonowanie Stowarzyszenia "Ukryty Skarb"- organizowanie comiesięcznych spotkań dla rodziców dzieci z Zespołem Downa, uczestnictwo i przygotowywanie wydarzeń związanych z tematyką Zespołu Downa ( Światowy Dzień Zespołu Downa, Bal na 47 chromosomów, przedstawienia teatralne, wycieczki, itp.).
  • Przedstawienie żywej praktyki. Przekazanie uczestnikom spotkania własnych doświadczeń życiowych związanych z posiadaniem dziecka z Zespołem Downa (funkcjonowanie dziecka, trudności z jakimi można się spotkać
    i sposoby radzenia sobie z nimi, miejsca gdzie można szukać pomocy).
  • Dyskusja- rozmowa na temat osobistych doświadczeń uczestników, którzy mieli kontakt z dzieckiem z Zespołem Downa, zadawanie pytań prowadzącej.
  • Zaprezentowanie uczestnikom pomocy i materiałów dydaktycznych w postaci książek, ćwiczeń, książeczek ilustrowanych dla dzieci o tematyce Zespołu Downa.

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej KUL w okresie przedświątecznym zorganizowało kiermasz bożonarodzeniowy. W ramach kiermaszu sprzedawane były kartki świąteczne, z których dochód został przekazany na koniec spotkania na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Osób
z Zespołem Downa "Ukryty Skarb" w Lublinie.

 

.......................................................................................................................

 

Kiermasz bożonarodzeniowy 

W dniach 14-19 grudnia 2017 roku Studenci Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej zorganizowali kiermasz bożonarodzeniowy, podczas którego zostały sprzedawane kartki świąteczne wykonane przez członków Koła. Sprzedaż odbywała się na Kampusie Wschodnim Majdanek oraz w Collegium Jana Pawła II. Zebrany dochód został przeznaczony na Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb" w Lublinie.

Spotkanie z cyklu Dobre warsztaty 

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej KUL
zaprasza serdecznie na VI spotkanie z cyklu
Dobre warsztaty

 

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?
Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?

 

Warsztaty poprowadzi dr Aneta Paszkiewicz
Tematyka spotkań (każde po ok. 1,5 godz.):

  • Granice w wychowaniu. Jak należy je wyznaczać i chronić
  • Uczucia – podstawa rozwoju człowieka
  • O karach i konsekwencjach słów kilka

 

Pierwsze warsztaty z cyklu odbędą się
21.10.2017 o godz. 10.00 w sali M-137

Chętne osoby proszę o mail: ewadom@kul.pl

 

.......................................................................................................................

Zrozumieć FAS - konferencja

 FAS-20.04.2017

 

.......................................................................................................................

Spotkanie z cyklu Dobre warsztaty

 

Katedra Pedagogiki Specjalnej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
w Lublinie
oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej KUL

 

Zapraszają serdecznie na spotkanie z cyklu Dobre warsztaty:

 

które odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku
o godz. 13.00 w sali 109


Zajęcia przeprowadzą terapeuci prowadzący centrum
terapeutyczno - rehabilitacyjne REST (www.restlublin.pl)

 

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, wymagane jest zgłoszenie telefoniczne. Prowadzący proszą, aby uczestnicy byli wyposażeni w wygodny strój sportowy.

 

Zgłoszenia w imieniu Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej KUL przyjmuje Agnieszka Amilkiewicz-Marek
kom.: 668-164-646

Autor: Kinga Małek
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 10:30 - Kinga Małek