Transmisja Mszy św.:
- codziennie – Msza św. o godz. 8.00 – sprawowana w intencji dobroczyńców KUL;
- ponadto transmitowane są wszystkie wydarzenia ogólnouniwersyteckie oraz wydarzenia wydziałowe po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2016, godz. 07:57 - Leszek Wojtowicz