Spotkanie Doktorantów - beneficjentów stypendium projakościowego z Prorektorem ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych

Szanowni Państwo,

 

Doktorantów, którym przyznano stypendium projakościowe, zapraszamy na spotkanie z Prorektorem ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych. Miejsce i czas spotkania: Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego (GG 150), 13 grudnia 2018 (czwartek), godz. 13.00


Dr hab. Monika Sidor z WNH wyróżniona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3 grudnia odbyła sie coroczna gala wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiciele środowiska akademickiego otrzymali wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne, osiągnięcia w opiece naukowej, a także za całokształt dorobku. Uroczystość miała miejsce w zabytkowych wnętrzach Starej Pomarańczarni Łazienek Królewskich. Wśród laureatów – reprezentantów różnorodnych dziedzin nauki istotnych dla społeczeństwa i gospodarki – znalazło się także kilkoro humanistów, między innymi dr hab. Monika Sidor, zatrudniona na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w Instytucie Filologii Słowiańskiej, która otrzymała z rąk ministra Jarosława Gowina nagrodę za osiągnięcie naukowe I stopnia.

 


Doktoranci a ORCID - ważny komunikat

Szanowni Państwo Doktoranci WNH,
w związku z Zarządzeniem Rektora KUL w sprawie uzyskania przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów KUL międzynarodowego indywidualnego identyfikatora ORCID wszyscy doktoranci zobowiązani są do wygenerowania tego identyfikatora w nieprzekraczalnym terminie 7 listopada 2018 r. 
Po wygenerowaniu numeru ORCID każdy z Państwa powinien zgłosić się osobiście do Biura Dziekanów WNH (CN 207) w celu podania swojego numeru ORCID i złożenia deklaracji w kwestii raportowania dorobku naukowego na e-kul.

Szczegóły i tekst zarządzenia wraz z instrukcją ORCID znajduje się w aktualnościach na e-kul:
https://e.kul.pl/qlaktual.html?op=1&zid=37280


Ostrzeżenie przed "drapieżnymi czasopismami" (predatory journals)

W związku ze wzmożoną aktywnością redakcji czasopism, w środowisku naukowym określanych jako „drapieżne" (predatory journals) ze względu na praktykę zaniżania standardów oceny jakości naukowej i nakładanie na Autorów wysokich, często ukrytych opłat za publikację, Kolegium Dziekańskie WNH zaleca zapoznanie się z listem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

 


STUDIA NIESTACJONARNE WNH 2018/19

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajdują się ogłoszenia dla Uczestników studiów niestacjonarnych WNH w roku akad. 2018/19. Dotyczą one terminów spotkań inauguracyjnych, wysokości czesnego i najważniejszych kwestii organizacyjnych. 

 

Filologia angielska - niestacjonarne I st.

Filologia angielska - niestacjonarne II st.

Ogłoszenie o specjalizacji nauczycielskiej

 

DOKUMENTY:

Wniosek o rozłożenie czesnego na raty

Wniosek o wystawienie faktury VAT

 

 

 


Terminy posiedzeń Rady Wydziału Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w roku akademickim 2018/2019

12 i 26 września 2018
17 października 2018
14 listopada 2018
12 grudnia 2018
16 stycznia 2019
20 lutego 2019
20 marca 2019
24 kwietnia 2019
22 maja 2019

12 i 26 czerwca 2019


Kategoria A dla Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

Szanowni Państwo!

Dnia 25 maja br. otrzymaliśmy wiadomość z MNiSW przyznającą naszemu Wydziałowi naukową Kategorię A!

 

500_f_53661826_xmuxtoeby7tdvunjfg88efha6hd5o4ib

Ta kategoria odzwierciedla naszą mocną pozycję w środowisku uniwersyteckim w kraju, dlatego też wszystkim Państwu bardzo serdecznie gratulujemy!


Prezentacja o WNH przedstawiona przez Kolegium Dziekańskie podczas Światowego Zjazdu Absolwentów 9 czerwca 2018

Podczas spotkania Absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 9 czerwca 2018 r. Kolegium Dziekańskie przedstawiło prezentację obrazującą 100-letnią historię i rozwój WNH. Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z tego opracowania.

Światowy Zjazd Absolwentów WNH KUL