DELEGACJE

W związku ze zmianą zasad finansowania nakładów na naukę w roku 2019, wynikającą z nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, przestają obowiązywać dotychczasowe zasady podziału środków na badania naukowe. Nikt z nas nie otrzyma już środków na podstawie wypracowanego w minionym roku dorobku. W zamian Władze Uczelni wprowadzają wewnętrzny system grantowy (oparty na subwencji dla KUL), mający na celu wspieranie zadań związanych z parametryzacją dyscyplin. Zarys nowego systemu przedstawiliśmy w oddzielnym komunikacie (dostępnym tu). Więcej...


ZMIANY W FINANSOWANIU BADAŃ NAUKOWYCH

Wszyscy Pracownicy WNH, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N (bez dotychczasowego rozróżnienia na "środki dla młodych" i środki dla "35+") już teraz mogą ubiegać się o dofinansowanie badań naukowych z następujących źródeł:
 
1) Fundusz Grantowy Dziekana WNH (Regulamin oraz formularz wniosku udostępniony na stronie Wydziału oraz do pobrania TU)
 
2) Rezerwa Dziekana WNH 2019 (Wzór formularza udostępniony na stronie Wydziału oraz do pobrania TU).
 
Ponadto informujemy, że trwają ogólnouniwersyteckie prace nad regulaminami podziału środków z tegorocznej subwencji dla KUL. Rozważane są i konsultowane trzy kanały dystrybucji tych środków:
1) Konkursy grantowe organizowane na Wydziale; 
2) Konkursy grantowe związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych; 
3) Konkursy grantowe ogólnouniwersyteckie. 
Informację o możliwości ubiegania się o środki z tych źródeł zamieścimy niezwłocznie po zakończeniu prac nad w/w regulaminami.

V edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną prace naukową z zakresu nauk humanistycznych

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.

Prace można zgłaszać do 5 kwietnia 2019 r.


Nabór NAWA do Programu LEKTORZY

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, że dnia 4 lutego br. zostanie ogłoszony nabór wniosków o udział w Programie LEKTORZY – nabór 2019/2020.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych uczelni.

Zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski od 4 do 28 lutego 2019 roku.


XII edycja Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

 

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłaszają dwunastą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej. Więcej...


Stypendia tajwańskiego Ministerstwa Edukacji na rok 2019/20

Zapraszamy do aplikowania na stypendia w ramach współpracy z ambasadą Tajwanu.

Więcej...


Dr hab. Monika Sidor z WNH wyróżniona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3 grudnia odbyła sie coroczna gala wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiciele środowiska akademickiego otrzymali wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne, osiągnięcia w opiece naukowej, a także za całokształt dorobku. Uroczystość miała miejsce w zabytkowych wnętrzach Starej Pomarańczarni Łazienek Królewskich. Wśród laureatów – reprezentantów różnorodnych dziedzin nauki istotnych dla społeczeństwa i gospodarki – znalazło się także kilkoro humanistów, między innymi dr hab. Monika Sidor, zatrudniona na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w Instytucie Filologii Słowiańskiej, która otrzymała z rąk ministra Jarosława Gowina nagrodę za osiągnięcie naukowe I stopnia.