Z dniem 1 października 2014 r. Filia Dziekanatu Filozofii przy Drodze Męczenników Majdanka zostaje przeniesiona na Al. Racławickie 14, GG-251. Sprawy studenckie będą załatwiane w godzinach przyjęć dziekanatu.

Czy widzieliście już PRZEWODNIK DLA NOWYCH STUDENTÓW KUL? Pozycja obowiązkowa dla każdego pierwszorocznego studenta KUL. Przygotowały go Telewizja Uniwersytecka KUL i Uczelniany Samorząd Studentów KUL.

 

Z wielką radością informujemy, że w najnowszym rankingu kierunków studiów, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, kierunek kulturoznawstwo zajął 3 miejsce, natomiast kierunek filozofia oraz przyrodoznawstwo i filozofia przyrody i retoryka stosowana - miejsce 4. W odniesieniu do ubiegłego roku kulturoznawstwo awansowało o 11 pozycji, natomiast pozycja filozofii została utrzymana. Bardzo dobre wyniki w rankingu kierunków prowadzonych na Wydziale Filozofii potwierdzają, że sukcesy naszego Wydziału nie są jednostkowe i incydentalne.

Ranking Perspektyw

 

prof. Stefan Swieżawski

 

Dziekan Wydziału Filozofii KUL ogłasza drugą edycję konkursu w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego skierowaną do studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015. Celem wsparcia stypendialnego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez stworzenie możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym studentom Wydziału i wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

Więcej...

 

 

Senat KUL, na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r., zdecydował o zniesieniu opłat za studia od 1 października 2014 r. Zwolnienie z opłat będzie dotyczyło zarówno kształcenia na studiach stacjonarnych na drugim i kolejnych kierunkach studiów, jak i korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS.

 

Więcej...

Miło nam poinformować, że Papież Franciszek mianował ks. dra Piotra Pasterczyka, pracownika Wydziału Filozofii KUL, konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury. Ksiądz Pasterczyk jest adiunktem w Katedrze Historii Intelektualnej w Instytucie Kulturoznawstwa. W pracy naukowej zajmuje się antropologią kultury, antropologią kultu, religii i rytuału, a także filozofią antyczną, fenomenologią oraz hermeneutyką.

 

Cieszymy się i gratulujemy!

 

 

konkurs na pracę dyplomową_WF KUL

Dziekan Wydziału Filozofii ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką i magisterską) w roku akademickim 2013/2014. Celem nagrody jest wyłonienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac dyplomowych przygotowanych na seminariach prowadzonych na Wydziale Filozofii w zakresie wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział.

 

Więcej...

27.05.2014

Trzy światy...

www.kul.pl/pogadanki

 

 

 

Wszyscy znamy dwa światy: ogólnodostępny świat materii
i intymny świat własnych myśli
i przeżyć. Jest jeszcze trzeci świat. Jaki? Polecamy www.kul.pl/pogadanki. Zapraszamy!

Licealisto i Maturzysto,

Studencie i Absolwencie studiów zawodowych,

 

Wydział Filozofii zaprasza na unikatowe w polskim systemie kształcenia wyższego studia na kierunkach:

 

Zapraszamy na studia w miejscu wyjątkowym - na jednym z najlepszych Wydziałów Filozofii w Polsce! Przez prawie ćwierć wieku, najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup i kardynał, pracownikiem naszego Wydziału był Karol Wojtyła, który kierował Katedrą Etyki aż do pamiętnego konklawe w październiku 1978. Nasz Profesor został Nadzwyczajnym Papieżem, Papieżem, który niebawem zostanie ogłoszony Świętym.

 

 

 

 

Porozumienie Wydziału Filozofii KUL z Gimnazjum nr 3 w Lublinie

Miło nam poinformować, że Wydział Filozofii KUL podpisał porozumienie o współpracy z Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP. Przedmiotem umowy jest wzajemna wymiana wiedzy i kompetencji, realizowana poprzez różne formy działalności na płaszczyźnie oświatowej i kulturalnej, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału naukowo-dydaktycznego Wydziału. Podjęta współpraca ma służyć podnoszeniu jakości kształcenia oraz kwalifikacji nauczycieli, pogłębianiu zainteresowań uczniów i ukazywaniu najnowszych osiągnięć badawczych z szeroko rozumianego zakresu nauczania i wychowania, zarówno w duchu misyjnego przesłania KUL, twórczo urzeczywistniającego harmonię między nauką i wiarą, jak i myśli Profesora Mieczysława A. Krąpca OP, patrona szkoły, wieloletniego Dziekana Wydziału Filozofii i Rektora KUL.

Porozumienie_WF_PMM

 

W dniu 13 marca 2014 r. ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii, oraz dr Tomasz Kranz, Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy. Celem porozumienia jest organizacja praktyk oraz wolontariatów studenckich, które w szczególności skierowane są do studentów kierunku kulturoznawstwo. Sygnatariusze zobowiązali się do wzajemnej promocji i podejmowania inicjatyw edukacyjnych wśród studentów Wydziału, w tym uruchomienia w programie studiów kulturoznawstwa zajęć Muzea w miejscach pamięci jako zjawisko kulturowe, które poprowadzi dr Kranz.

Wydział Filozofii KUL przedstawia Rozmyślania Marka Aureliusza

Wydział Filozofii KUL, we współpracy ze Studiem Nagrań Multimedialnych "fanfara", zapoczątkował nową serię wydawniczą Audioteka Klasyki Filozofii, przedstawiającą dzieła najwybitniejszych myślicieli. Rozmyślania Marka Aureliusza stanowią pierwszy audiobook z serii. Głosu użyczył dr hab. Witold Kopeć, Pracownik Wydziału Filozofii KUL. Płytę można zakupić na stronie "fanfary".

 Rozmyślania Marka Aureliusza to wielka strawa duchowa, do której wracać musi każde pokolenie ludzi myślących. Uczą, inspirują, zachwycają. Warto czytać, warto się zastanawiać, warto posłuchać!

 

Porozumienie pomiędzy Wydziałem Filozofii KUL a Urzędem Miasta LublinKs. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL, oraz dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, 10 października 2013 r. podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy. W ramach porozumienia strony zobowiązują się promować zatrudnienie w jednostkach samorządowych wśród studentów i absolwentów Wydziału oraz organizować praktyki studenckie i staże absolwenckie. Możliwość korzystania z doświadczenia pracowników UM Lublin będzie dla studentów i absolwentów Wydziału Filozofii trwałym punktem odniesienia w zespoleniu aktywności akademickiej i zawodowej.

Prof. Jacek Wojtysiak rozmawia z Profesorem Antonim B. Stępniem o...

 

Jakie są szanse filozofów na rynku pracy i z czego może wynikać ich korzystna sytuacja na rynku? Co w zakresie wiedzy i kompetencji może nabyć student filozofii oraz jakie są możliwe ścieżki kariery absolwenta tego kierunku? - na te pytania odpowie artykuł Czy warto zatrudnić filozofia?, którego celem jest próba „odczarowania” nieatrakcyjnego wizerunku absolwentów studiów humanistycznych na rynku pracy, istniejącego w przekazie medialnym. Jakie są zatem korzyści wynikające ze studiowania filozofii w kontekście wciąż zmieniającej się sytuacji na rynku pracy? 

 

rynekpracy.pl: Czy warto zatrudnić filozofa - cały tekst

Wyniki badań całkowicie burzą mit bezrobotnego humanisty czy nauk społecznych jako fabryk bezrobotnych - mówi prof. Ryszard Cichocki z Instytutu Socjologii UAM. Naukowcy pod jego kierunkiem przeanalizowali dane zbierane przez 10 lat w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Sprawdzili, po jakich typach szkół ryzyko bezrobocia jest najmniejsze.

O tym, że opłacalne jest kierowanie się zainteresowaniami - a nie reklamowaną pewnością zatrudnienia - świadczyć mogą właśnie nowe dane z UAM. W analizowanym dziesięcioleciu relatywnie największe problemy ze znalezieniem pracy mieli absolwenci chemii […] A kto poradził sobie najlepiej? Absolwenci wydziału teologii, wydziału anglistyki (a przed jego utworzeniem w 2012 roku - filologii angielskiej) i wydziału neofilologii. Najłatwiej na rynku pracy odnajdują się filozofowie.

 

Po jakich kierunkach nie ma pracy? Będziecie zaskoczeni! - cały tekst

W czasie, zdawałoby się, królowania nauk ścisłych pojawiły się nareszcie dobre wiadomości także dla humanistów. Amerykańska Akademia Sztuk i Nauk przygotowała na zlecenie Kongresu raport na temat nauk humanistycznych i społecznych, który wykazuje, że współczesne społeczeństwo potrzebuje humanistów.

 

Zapraszamy do przeczytania artykułu: Ameryka tęskni za humanistami? "Nic dziwnego. Produkujemy zbyt wielu inżynierów. A dobry humanista to znakomity kandydat na każde stanowisko".