kliknij, aby pobrać plakat

 

23 kwietnia br. w ramach Seminarium z cyklu Kognitywistyka i Antropologia porównawcza Prof. dr hab. Zenon Roskal (Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL) wygłosi wykład pt. Zasada pełności bytu i poszukiwania pozaziemskiej inteligencji - Gmach Główny KUL, s. 224, godz. 16:00.

 

 

 

Wydział Filozofii KUL zaprasza wszystkich chętnych 20 maja 2014 r. (wtorek) do Gmachu Głównego KUL przy Al. Racławickich 14 na warsztaty w ramach programu Filozofia z pasjąPytaj! Odkrywaj! Poznawaj! Problematyka warsztatów obejmuje zagadnienia z zakresu filozofii, przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, kulturoznawstwa, retoryki stosowanej oraz kognitywistyki - nowego kierunku studiów na Wydziale Filozofii. Warsztaty poprowadzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału.

W trakcie warsztatów odbędzie się projekcja filmu Nasz profesor papieżem w reżyserii Grzegorza Linkowskiego (prod. TVP), dokumentującego związki Jana Pawła II z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie przez wiele lat był wykładowcą.

 

Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!!!

 

 

kultura i metoda

Instytut Kulturoznawstwa KUL zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu, która odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. Konferencja otwiera dyskusję na temat kultury jako przestrzeni sensu, uporządkowania i bezpieczeństwa w kontekście nowoczesnych wizji „śmierci Boga”, upadku i przewartościowania wszystkich dotychczasowych wartości (F. Nietzsche) oraz obumierania kultury i zamiany jej w bezduszną cywilizację (O. Spengler).

 

 

 

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf

 

8 maja (czwartek) 2014 r. Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu organizują w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II spotkanie poświęcone Osobie i Dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca.

W tegorocznym spotkaniu pragniemy przybliżyć koncepcję filozofii polityki w ramach wykładu otwartego, który wygłosi prof. dr hab. Henryk Kiereś nt.: Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii polityki. W ramach uroczystości przewidziane jest także wręczenie nagród im. Ojca prof. M.A. Krąpca dla studentów za prace dyplomowe, a także rozstrzygnięcie V Konkursu Edukacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

 

 

 

Wydział Filozofii KUL - budujemy na wiedzy

Licealisto i Maturzysto,

Studencie i Absolwencie studiów zawodowych,

 

Wydział Filozofii zaprasza na unikatowe w polskim systemie kształcenia wyższego studia na kierunkach:

 

Zapraszamy na studia w miejscu wyjątkowym - na jednym z najlepszych Wydziałów Filozofii w Polsce! Przez prawie ćwierć wieku, najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup i kardynał, pracownikiem naszego Wydziału był Karol Wojtyła, który kierował Katedrą Etyki aż do pamiętnego konklawe w październiku 1978. Nasz Profesor został Nadzwyczajnym Papieżem, Papieżem, który niebawem zostanie ogłoszony Świętym.

 

 

 

 

Porozumienie Wydziału Filozofii KUL z Gimnazjum nr 3 w Lublinie

Miło nam poinformować, że Wydział Filozofii KUL podpisał porozumienie o współpracy z Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP. Przedmiotem umowy jest wzajemna wymiana wiedzy i kompetencji, realizowana poprzez różne formy działalności na płaszczyźnie oświatowej i kulturalnej, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału naukowo-dydaktycznego Wydziału. Podjęta współpraca ma służyć podnoszeniu jakości kształcenia oraz kwalifikacji nauczycieli, pogłębianiu zainteresowań uczniów i ukazywaniu najnowszych osiągnięć badawczych z szeroko rozumianego zakresu nauczania i wychowania, zarówno w duchu misyjnego przesłania KUL, twórczo urzeczywistniającego harmonię między nauką i wiarą, jak i myśli Profesora Mieczysława A. Krąpca OP, patrona szkoły, wieloletniego Dziekana Wydziału Filozofii i Rektora KUL.

Porozumienie_WF_PMM

 

W dniu 13 marca 2014 r. ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii, oraz dr Tomasz Kranz, Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy. Celem porozumienia jest organizacja praktyk oraz wolontariatów studenckich, które w szczególności skierowane są do studentów kierunku kulturoznawstwo. Sygnatariusze zobowiązali się do wzajemnej promocji i podejmowania inicjatyw edukacyjnych wśród studentów Wydziału, w tym uruchomienia w programie studiów kulturoznawstwa zajęć Muzea w miejscach pamięci jako zjawisko kulturowe, które poprowadzi dr Kranz.

 

 

Zapraszamy na kolejną serię wykładów z cyklu Jacek Woroniecki Memorial Lectures. Tegoroczna edycja wykładów pt. The Search for Truth in Philosophy and Literature odbędzie się w dniach 12-17 maja. Autorem wykładów jest Profesor Stephen Chamberlain (Rockhurst University, Kansas City, USA).

 

Wykłady im. o. Jacka Woronieckiego

 

05.03.2014 - 30.07.2014

Kultura i mecenat

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL zaprasza do udziału w konferencji Kultura i mecenat, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2014 r.

 

Dodatkowe informacje

Evandro Agazzi

 

Zapraszamy na kolejną serię wykładów z cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures.

 

Tegoroczna, trzynasta już edycja wykładów pt. Scientific objectivity and its contexts odbędzie się w dniach 19-27 maja. Autorem wykładów jest Profesor Evandro Agazzi (University of Genoa, Panamerican University of Mexico City).

 

Wykłady im. ks. Stanisława Kamińskiego

 

Wydział Filozofii KUL przedstawia Rozmyślania Marka Aureliusza

Wydział Filozofii KUL, we współpracy ze Studiem Nagrań Multimedialnych "fanfara", zapoczątkował nową serię wydawniczą Audioteka Klasyki Filozofii, przedstawiającą dzieła najwybitniejszych myślicieli. Rozmyślania Marka Aureliusza stanowią pierwszy audiobook z serii. Głosu użyczył dr hab. Witold Kopeć, Pracownik Wydziału Filozofii KUL. Płytę można zakupić na stronie "fanfary".

 Rozmyślania Marka Aureliusza to wielka strawa duchowa, do której wracać musi każde pokolenie ludzi myślących. Uczą, inspirują, zachwycają. Warto czytać, warto się zastanawiać, warto posłuchać!

 

Porozumienie pomiędzy Wydziałem Filozofii KUL a Urzędem Miasta LublinKs. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL, oraz dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, 10 października 2013 r. podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy. W ramach porozumienia strony zobowiązują się promować zatrudnienie w jednostkach samorządowych wśród studentów i absolwentów Wydziału oraz organizować praktyki studenckie i staże absolwenckie. Możliwość korzystania z doświadczenia pracowników UM Lublin będzie dla studentów i absolwentów Wydziału Filozofii trwałym punktem odniesienia w zespoleniu aktywności akademickiej i zawodowej.

Prof. Jacek Wojtysiak rozmawia z Profesorem Antonim B. Stępniem o...

 

Jakie są szanse filozofów na rynku pracy i z czego może wynikać ich korzystna sytuacja na rynku? Co w zakresie wiedzy i kompetencji może nabyć student filozofii oraz jakie są możliwe ścieżki kariery absolwenta tego kierunku? - na te pytania odpowie artykuł Czy warto zatrudnić filozofia?, którego celem jest próba „odczarowania” nieatrakcyjnego wizerunku absolwentów studiów humanistycznych na rynku pracy, istniejącego w przekazie medialnym. Jakie są zatem korzyści wynikające ze studiowania filozofii w kontekście wciąż zmieniającej się sytuacji na rynku pracy? 

 

rynekpracy.pl: Czy warto zatrudnić filozofa - cały tekst

prof. Stefan Swieżawski

 

Miło nam poinformować, że w konkursie o granty w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego, realizowanego dzięki dotacji projakościowej Wydziału Filozofii, stypendia otrzymali:

 

  • Pani Aleksandra Gogol, studentka kierunku filozofia,
  • Pan Mateuszi Jaworowski, student kierunku filozofia.

Serdecznie gratulujemy!

W czasie, zdawałoby się, królowania nauk ścisłych pojawiły się nareszcie dobre wiadomości także dla humanistów. Amerykańska Akademia Sztuk i Nauk przygotowała na zlecenie Kongresu raport na temat nauk humanistycznych i społecznych, który wykazuje, że współczesne społeczeństwo potrzebuje humanistów.

 

Zapraszamy do przeczytania artykułu: Ameryka tęskni za humanistami? "Nic dziwnego. Produkujemy zbyt wielu inżynierów. A dobry humanista to znakomity kandydat na każde stanowisko".

Wyniki badań całkowicie burzą mit bezrobotnego humanisty czy nauk społecznych jako fabryk bezrobotnych - mówi prof. Ryszard Cichocki z Instytutu Socjologii UAM. Naukowcy pod jego kierunkiem przeanalizowali dane zbierane przez 10 lat w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Sprawdzili, po jakich typach szkół ryzyko bezrobocia jest najmniejsze.

O tym, że opłacalne jest kierowanie się zainteresowaniami - a nie reklamowaną pewnością zatrudnienia - świadczyć mogą właśnie nowe dane z UAM. W analizowanym dziesięcioleciu relatywnie największe problemy ze znalezieniem pracy mieli absolwenci chemii […] A kto poradził sobie najlepiej? Absolwenci wydziału teologii, wydziału anglistyki (a przed jego utworzeniem w 2012 roku - filologii angielskiej) i wydziału neofilologii. Najłatwiej na rynku pracy odnajdują się filozofowie.

 

Po jakich kierunkach nie ma pracy? Będziecie zaskoczeni! - cały tekst