16.10.2014 - 31.10.2014

Zmarł prof. Giovanni Reale

Prof. Giovanni Reale - zdjęcie pochodzi z serwisu www.gdp.ch [www.gdp.ch/cultura/morto-il-filosofo-giovanni-reale-id44943.html]Z żalem, ale również nadzieją na życie wieczne, zawiadamiamy, że 15 października 2014 r. zmarł prof. Giovanni Reale, Doktor Honoris Causa KUL, wybitny znawca historii filozofii starożytnej.

 

Dziekan i Społeczność Wydziału Filozofii

Życiorys prof. Giovanniego Reale

16.10.2014 - 24.10.2014

Nasz Profesor Papieżem

16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, wieloletni kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan Paweł II.

Wspomnienie liturgiczne Świętego Jana Pawła obchodzone jest 22 października - w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu.

Dziekan Wydziału Filozofii ogłasza konkurs dla pracowników i doktorantów na dofinansowanie wyjazdów naukowych do zagranicznych ośrodków naukowych finansowany z dotacji projakościowej Wydziału. Konkurs ma na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez wspieranie prowadzonych na Wydziale badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, a w perspektywie wzbogacenie oferty dydaktycznej kierunków prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL oraz wzmocnienie kadry naukowo-dydaktycznej.

Więcej...

Dziekan Wydziału Filozofii KUL w trybie konkursowym wewnętrznym przyznał stypendia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 następującym osobom:

  1. ks. Marcin Ferdynus
  2. Łukasz Cięgotura
  3. Patrycja Burba
  4. Ewa Odoj
  5. Paulina Sulenta
  6. ks. Konrad Zaborowski
  7. Adam Kubiak

Z wielką radością informujemy, że w najnowszym rankingu kierunków studiów, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, kierunek kulturoznawstwo zajął 3 miejsce, natomiast kierunek filozofia oraz przyrodoznawstwo i filozofia przyrody i retoryka stosowana - miejsce 4. W odniesieniu do ubiegłego roku kulturoznawstwo awansowało o 11 pozycji, natomiast pozycja filozofii została utrzymana. Bardzo dobre wyniki w rankingu kierunków prowadzonych na Wydziale Filozofii potwierdzają, że sukcesy naszego Wydziału nie są jednostkowe i incydentalne.

Ranking Perspektyw

 

prof. Stefan Swieżawski

 

Dziekan Wydziału Filozofii KUL ogłasza drugą edycję konkursu w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego skierowaną do studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015. Celem wsparcia stypendialnego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez stworzenie możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym studentom Wydziału i wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

Więcej...

 

 

Senat KUL, na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r., zdecydował o zniesieniu opłat za studia od 1 października 2014 r. Zwolnienie z opłat będzie dotyczyło zarówno kształcenia na studiach stacjonarnych na drugim i kolejnych kierunkach studiów, jak i korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS.

 

Więcej...

27.05.2014

Trzy światy...

www.kul.pl/pogadanki

 

 

 

Wszyscy znamy dwa światy: ogólnodostępny świat materii
i intymny świat własnych myśli
i przeżyć. Jest jeszcze trzeci świat. Jaki? Polecamy www.kul.pl/pogadanki. Zapraszamy!

Licealisto i Maturzysto,

Studencie i Absolwencie studiów zawodowych,

 

Wydział Filozofii zaprasza na unikatowe w polskim systemie kształcenia wyższego studia na kierunkach:

 

Zapraszamy na studia w miejscu wyjątkowym - na jednym z najlepszych Wydziałów Filozofii w Polsce! Przez prawie ćwierć wieku, najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup i kardynał, pracownikiem naszego Wydziału był Karol Wojtyła, który kierował Katedrą Etyki aż do pamiętnego konklawe w październiku 1978. Nasz Profesor został Nadzwyczajnym Papieżem, Papieżem, który niebawem zostanie ogłoszony Świętym.

 

 

 

 

Porozumienie Wydziału Filozofii KUL z Gimnazjum nr 3 w Lublinie

Miło nam poinformować, że Wydział Filozofii KUL podpisał porozumienie o współpracy z Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP. Przedmiotem umowy jest wzajemna wymiana wiedzy i kompetencji, realizowana poprzez różne formy działalności na płaszczyźnie oświatowej i kulturalnej, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału naukowo-dydaktycznego Wydziału. Podjęta współpraca ma służyć podnoszeniu jakości kształcenia oraz kwalifikacji nauczycieli, pogłębianiu zainteresowań uczniów i ukazywaniu najnowszych osiągnięć badawczych z szeroko rozumianego zakresu nauczania i wychowania, zarówno w duchu misyjnego przesłania KUL, twórczo urzeczywistniającego harmonię między nauką i wiarą, jak i myśli Profesora Mieczysława A. Krąpca OP, patrona szkoły, wieloletniego Dziekana Wydziału Filozofii i Rektora KUL.

Porozumienie_WF_PMM

 

W dniu 13 marca 2014 r. ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii, oraz dr Tomasz Kranz, Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy. Celem porozumienia jest organizacja praktyk oraz wolontariatów studenckich, które w szczególności skierowane są do studentów kierunku kulturoznawstwo. Sygnatariusze zobowiązali się do wzajemnej promocji i podejmowania inicjatyw edukacyjnych wśród studentów Wydziału, w tym uruchomienia w programie studiów kulturoznawstwa zajęć Muzea w miejscach pamięci jako zjawisko kulturowe, które poprowadzi dr Kranz.

Wydział Filozofii KUL przedstawia Rozmyślania Marka Aureliusza

Wydział Filozofii KUL, we współpracy ze Studiem Nagrań Multimedialnych "fanfara", zapoczątkował nową serię wydawniczą Audioteka Klasyki Filozofii, przedstawiającą dzieła najwybitniejszych myślicieli. Rozmyślania Marka Aureliusza stanowią pierwszy audiobook z serii. Głosu użyczył dr hab. Witold Kopeć, Pracownik Wydziału Filozofii KUL. Płytę można zakupić na stronie "fanfary".

 Rozmyślania Marka Aureliusza to wielka strawa duchowa, do której wracać musi każde pokolenie ludzi myślących. Uczą, inspirują, zachwycają. Warto czytać, warto się zastanawiać, warto posłuchać!

 

Porozumienie pomiędzy Wydziałem Filozofii KUL a Urzędem Miasta LublinKs. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL, oraz dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, 10 października 2013 r. podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy. W ramach porozumienia strony zobowiązują się promować zatrudnienie w jednostkach samorządowych wśród studentów i absolwentów Wydziału oraz organizować praktyki studenckie i staże absolwenckie. Możliwość korzystania z doświadczenia pracowników UM Lublin będzie dla studentów i absolwentów Wydziału Filozofii trwałym punktem odniesienia w zespoleniu aktywności akademickiej i zawodowej.

Prof. Jacek Wojtysiak rozmawia z Profesorem Antonim B. Stępniem o...

 

Jakie są szanse filozofów na rynku pracy i z czego może wynikać ich korzystna sytuacja na rynku? Co w zakresie wiedzy i kompetencji może nabyć student filozofii oraz jakie są możliwe ścieżki kariery absolwenta tego kierunku? - na te pytania odpowie artykuł Czy warto zatrudnić filozofia?, którego celem jest próba „odczarowania” nieatrakcyjnego wizerunku absolwentów studiów humanistycznych na rynku pracy, istniejącego w przekazie medialnym. Jakie są zatem korzyści wynikające ze studiowania filozofii w kontekście wciąż zmieniającej się sytuacji na rynku pracy? 

 

rynekpracy.pl: Czy warto zatrudnić filozofa - cały tekst

Wyniki badań całkowicie burzą mit bezrobotnego humanisty czy nauk społecznych jako fabryk bezrobotnych - mówi prof. Ryszard Cichocki z Instytutu Socjologii UAM. Naukowcy pod jego kierunkiem przeanalizowali dane zbierane przez 10 lat w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Sprawdzili, po jakich typach szkół ryzyko bezrobocia jest najmniejsze.

O tym, że opłacalne jest kierowanie się zainteresowaniami - a nie reklamowaną pewnością zatrudnienia - świadczyć mogą właśnie nowe dane z UAM. W analizowanym dziesięcioleciu relatywnie największe problemy ze znalezieniem pracy mieli absolwenci chemii […] A kto poradził sobie najlepiej? Absolwenci wydziału teologii, wydziału anglistyki (a przed jego utworzeniem w 2012 roku - filologii angielskiej) i wydziału neofilologii. Najłatwiej na rynku pracy odnajdują się filozofowie.

 

Po jakich kierunkach nie ma pracy? Będziecie zaskoczeni! - cały tekst

W czasie, zdawałoby się, królowania nauk ścisłych pojawiły się nareszcie dobre wiadomości także dla humanistów. Amerykańska Akademia Sztuk i Nauk przygotowała na zlecenie Kongresu raport na temat nauk humanistycznych i społecznych, który wykazuje, że współczesne społeczeństwo potrzebuje humanistów.

 

Zapraszamy do przeczytania artykułu: Ameryka tęskni za humanistami? "Nic dziwnego. Produkujemy zbyt wielu inżynierów. A dobry humanista to znakomity kandydat na każde stanowisko".