Katedra Praw Człowieka
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z
Uniwersytetem degli studi di Bari
„Aldo Moro” we Włoszech
serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

z cyklu

I Europejskie Forum Praw Człowieka
i Prawa Humanitarnego


zatytułowane

„Prawa człowieka a nowe technologie”

Forum rozpocznie się w środę 31 maja 2017 r. o 10.30
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,
w Auli C1031 Collegium Joannis Paulis II

 

zobacz szczegółowe informacje na stronie katedry

 

program konferencji

 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Komisja Prawnicza - Oddział PAN w Lublinie

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

zapraszają na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową

"Kodeks prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

3 czerwca 2017 r., Centrum Transferu Wiedzy KUL

Lublin, Al. Racławickie 14

 

szczegóły konferencji na stronie katedry

 

program konferencji

Katedra Prawa Wyznaniowego KUL zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 (CI-204).

Szczegółowy program

Zaproszenie

Plakat

 

 

Przewodniczący Komisji Wydziałowej dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL ogłasza VII edycję konkursu na finansowanie grantów wydziałowych. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich WPPKiA, którzy dokonali zgłoszenia zadania badawczego na rok 2017 r. Termin składania wniosków o przyznanie grantów wydziałowych upływa 29 maja 2017 r.

 

Szczegóły ogłoszenia

Gratulacje dla drużyny KUL, w której skład wchodzą studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: Karolina Kozak, Konrad Węgliński i Alexandre Piatek za zakwalifikowanie się po półfinału konkursu Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition!! Po wygranych procesach z drużynami z Francji i Słowenii nasza drużyna weszła do półfinału. Gratulujemy!

 

Konkurs polega na symulacji procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Organizowany jest przez International Institute of Space Law. Za rundę europejską zaś odpowiada Europejska Agencja Kosmiczna. W tym roku runda ta odbyła się w Helsinkach. Konkurs dotyczył eksploracji Księżyca i działalności komercyjnej na Księżycu. Opiekunami merytorycznymi drużyny byli dr Kinga Stasiak i dr Delaine Swenson, prof. KUL z Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego.

Gratulujemy serdecznie drużynie dużego osiągnięcia!

 

 

W dniu 10 maja 2017 r. w budynku Collegium Iuridicum, sala CI-300 o godz.16.00 zostanie przeprowadzony organizowany przez Katedrę Postępowania Cywilnego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym

pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

dr. hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postępowaniu cywilnym wśród studentów WPPKiA, a także wyłonienie dwóch osób, które będa reprezentowały naszą Uczelnię na etapie ogólnopolskim konkursu w dniu 22 maja 2017 r. w Poznaniu.

 

szczegóły konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbył się finałowy etap
III Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego zorganizowanego
przez ELSA Warszawa przy udziale Sądu Arbitrażowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie. Drużyna KUL w składzie: Aleksandra
Kowalczyk, Ewelina Oleszek, Joanna Trojanowska  i Patryk Kozuj pod
opieką Piotra Kędzierskiego walczyła w półfinałach konkursu,
które rozegrały się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
Nasi studenci ulegli wyłącznie dwóm drużynom z UJ i drużynie z UW,
zajmując ostatecznie 4 lokatę w konkursie. Ogółem do rozgrywek
zgłosiło się 40 drużyn z całego kraju, z czego 8 awansowało do
drugiego etapu, a 4 walczyły w półfinałach o miejsce na podium.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

serdecznie zapraszają do udziału w V Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim na temat: INTERNATIONAL LAW AND CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS - HOW TO SAVE OUR WORLD?

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, sala CTW 113

 

czytaj więcej

 

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji oraz Instytut Prawa Kanonicznego

 

zapraszają na

 

Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Pecunia servire debet non regere

z okazji 70. rocznicy urodzin

Ks. dr. hab. Stanisława Dubiela, prof. KUL

 

Lublin, 17 maja 2017 r. (środa)

Collegium Joannis Pauli II

C-1031

 

Od dzisiaj rozpoczynają się wykłady prowadzone przez prof. Vaja Vardidze.
Harmonogramn zajęć:

 

19.04.2017 r., środa

16.40-20.50, sala CI-200

 

20.04.2017 r., czwartek

16.40-20.50, sala CI-206

 

21.04.2017 r., piątek

9.10-13.20, sala CI-100

 

24.04.2017 r., poniedziałek

16.40-20.50, sala CI-204

 

25.04.2017 r., wtorek

16.40-20.50, sala CI-204

 

26.04.2017 r., środa

16.40-20.50, sala CI-200