24.02.2017 - 31.03.2017

Sukces Studentów Prawa

Studenci prawa KUL od kilkunastu już lat biorą udział w konkursach z prawa międzynarodowego, w szczególności w The Phillip Jessup International Law Moot Court Competition. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs tego typu na świecie. Polega na symulacji procesów przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Od października do stycznia co roku studenci przygotowują pisma procesowe do Trybunału, a następnie wystąpienia do rozprawy.

 W tym roku w rundzie krajowej konkursu The Phillip Jessup International Law Moot Court Competition (https://www.ilsa.org/jessuphome) w dniach 20 - 23 luty, KUL w rundzie krajowej w Sądzie Najwyższym reprezentowali: Aleksandra Łągwa, Anna Gawrońska, Jeanne Michel  oraz Katarzyna Piątkowska. W tym roku konkurs dotykał problemów związanych ze zmianami klimatu, prawem do wody, wspólnymi zasobami oraz odpowiedzialnością państwa za masowe migracje.

Gratulujemy studentom świetnych występów, a w szczególności 3 miejsca za przygotowane pisma procesowe!
Życzymy dalszych sukcesów!

Z satysfakcją informujemy, że ks. prof. dr hab. Włodzimierz Broński został nominowany na II Kadencję do Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej PGNIG.

Ksiądzu Profesorowi składamy serdecze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w budowaniu rozwoju relacji pomiędzy nauką i gospodarką.

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa
Koła Naukowego Studentów Prawa KUL
ogłasza
Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD
na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa
zorganizowany
pod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Wiaka, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 (Edycja II 2016/2017)

 

czytaj więcej

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL organizują

 

Kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2017 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami