Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym, wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Miło nam poinformować, że w gronie wyróżnionych znalazła się również dr Anna Kosińska z Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL.

W ramach XI edycji konkursu stypendia otrzyma 168 młodych ludzi nauki z całego kraju.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy!

Immatrykulacja studentów I roku wszystkich kierunków studiów

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będzie miała miejsce

3 października 2016 r. o godz. 10.30

w Auli Kard. Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL

 

Program

 

1. Powitanie zgromadzonych i wystąpienie dziekana WPPKiA, dr hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL

2. Wystąpienia:

  • członków Kolegium Dziekańskiego
  • kierownik dziekanatu WPPKiA, mgr Moniki Spuz-Szpos
  • ks. mgr. Michała Czelnego w imieniu opiekunów studentów

3. Informacje dotyczące organizacji studiów i biegu spraw studenckich przekazane przez przedstawicieli jednostek uniwersyteckich

4. Wręczenie indeksów studentom I roku wg kolejności kierunków: Administracja, European Studies, EU Law, Prawo kanoniczne, Prawo w biznesie, Prawo

 

 

GAUDEAMUS IGITUR

Z przykrością informujemy, że planowane na 16 września spotkanie z amerykańskim adwokatem Panem Normem Sepenukiem nie odbędzie się w tym terminie. Przyczyną są problemy zdrowotne naszego gościa.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych
w procesie integracji europejskiej:
Polska – Słowacja – Ukraina

Lublin, 15-17 września 2016 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-915 Lublin

Centrum Transferu Wiedzy (CTW)

sala 302

 

Celem konferencja jest pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie praw­nym państwa w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych różnych ob­sza­rach życia społecznego w procesie integracji europejskiej: Polski, Sło­wa­cji i Ukrainy.

 

czytaj więcej

GUEST LECTURE and DISCUSSION with US Attorney Norm Sepenuk about

"EXPERIENCE REPRESENTING DEFENDANTS AT A WAR CRIMES TRIBUNAL"

FRIDAY, SEPTEMBER 16, 13:30 – CI 204.

 

Spotkanie z adwokatem amerykańskim, Normem Sepenukiem, obrońcą przed

Międzynarodowym Trybunałem Karnym ds. b. Jugosławii, nt. "Doświadczenie

w reprezentowaniu oskarżonych przed trybunałami karnymi" -

16 września 2016 r., godz. 13.30 - sala CI 204 Collegium Juridicum

Serdecznie zapraszamy

 

Norm Sepenuk - zaproszenie i informacje

Z głębokim żalem informujemy, że 26 sierpnia 2016 r. zmarła matka Pana dr. Sławomira Hypsia, adiunkta w Katedrze Prawa Karnego.

W imieniu członków społeczności Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 30 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00 w Lublinie, na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71.

 

W dniu 22 czerwca 2016 r. dr hab. Jan Mariusz Izdebski, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego KUL, został powołany w skład Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Serdecznie gratulujemy!

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL  zaprasza do udziału w unikatowej ofercie Summer School Migrants'
Rights Protection.

Program szkoły letniej obejmie codzienne zajęcia (8h) oraz wizyty
networkingowe (Urząd Wojewódzki, Placówka Straży Granicznej,
Instytut na rzecz Państwa Prawa, Centrum Wolontariatu, Caritas, Urząd
Miasta). Ponadto uczestnicy szkoły letniej będą mogli korzystać ze
stworzonej w Instytucie na rzecz Państwa Prawa „Biblioteki
Migracyjnej". Ponadto kurs z prawa i polityki migracyjnej poprowadzi
prof. Laurynas Bieksa w Wilna.


Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Uczestnicy Summer School otrzymają certyfikaty uczestnictwa w całym
programie lub wybranych kursach.

Prosimy o kontakt z naszym biurem: oi@kul.pl


Miło nam poinformować, że pan Aleksander Panfil został laureatem II nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego obronioną w roku akademickim 2014/2015. Konkurs organizowany jest przez wydawnictwo Wolters Kluwer S.A i redakcję miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego".

Nagrodzona praca magisterska została napisana pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, kierownika Katedry Prawa Handlowego WPPKiA KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Zobacz komunikat jury dotyczący wyników konkursu

 

Z radością informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. pan dr Marcin Burzec z Katedry Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA uzyskał stypendium naukowe finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W ramach stypendium realizowany będzie projekt badawczy, który wiąże się z półrocznym pobytem naukowym na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w Republice Czeskiej.

 

Kolegium Dziekańskie WPPKiA składa serdeczne gratulacje.

Z satysfakcją informujemy, że w ramach konkursu OPUS 10 zakwalifikowano do finansowania projekt pod tytułem: „Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków” (Nr rejestracyjny: 2015/19/B/HS5/02525).  Kierownikiem projektu jest dr hab. Tomasz Sienkiewicz. Projekt będzie realizować Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Na realizację projektu Narodowe Centrum Nauki przekaże KUL środki finansowe w wysokości 227 352 zł. Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.


Więcej o projekcie można przeczytać na stronie Narodowego Centrum Nauki:
http://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2015-09-15/streszczenia/311790-pl.pdf

 

Kolegium Dziekańskie WPPKiA składa serdeczne gratulacje.

 

 

 

Katedra Prawa Administracyjnego KUL

zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.

 

Current Health Law Issues in Central and Eastern Europe

 

która odbędzie się 3 czerwca 2016 r.

w Collegium Iuridicum KUL, sala CI-204.

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres:

 

kamias@kul

 

 

Rada Doktorantów

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu

"Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy" pt.

 

"Wolność człowieka i jej granice"

 

która odbędzie się 20 maja 2016 w Lublinie w Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1.

 

 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Koło Naukowe Studentów Europeistyki KUL serdecznie zapraszają na międzynarodowe studenckie sympozjum naukowe:

 

"The Republic of Poland and the United States of America. A comparison of respective legal aspects"

w dniu 18 maja 2016 r., godz. 10.00-11.40, Collegium Iuridicum, sala CI-201

 

Sympozjum odbędzie się w ramach trwającej rewizyty pracowników i studentów Delta State University

 

Uczelniany Samorząd Studentów KUL

Studenckie Forum Business Centre Club

zapraszają do udziału w panelu dyskusyjnym

"Nauka i szkolnictwo wyższe"

(moderator: prof. dr hab. Magdalena Pyter, dyrektor Instytutu Administracji KUL)

 

odbywającego się w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

"W trosce o Polskę jako dobro wspólne"

 

18 maja 2016 r., godz. 11.30

Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia

 

Plakat forum obywatelskie Plakat panel dyskusyjny

 

 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji serdecznie zaprasza na wykład otwarty pt. U.S. Environmental Law, który poprowadzi Prof. A.H.M. Ali Reza z Delta State University, Cleveland, Mississippi.  Prelekcja odbędzie się w dniu 16 maja 2016 r. w godz. 11.40 – 12.40 w Collegium Iuridicum, sala 202. Stanowi ona wynik współpracy KUL i DSU, dzięki której pracownicy i studenci obu uczelni mogą uczestniczyć w krótkich programach wymiany. W ramach rewizyty trwającej do 19 maja, na KUL gościmy grupę z DSU: prof. Ali Reza, Rory Doyle, Paxton Stratton, Katherine Jackson, Maria Clara Passos Belisario, Scottie Willis.

 

 

Zobacz stronę internetową Delta State University z informacjami o wizycie na KUL

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Uniwersytet Otwarty KUL

Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną

 

Wyjątkowa oferta szkoły letniej w języku angielskim

 

SUMMER SCHOOL "PROTECTION OF MIGRANT'S RIGHTS"


Dołącz do Open Integration!

oi@kul.pl

 

 

czytaj więcej

Logo FAW Logo RWSS

 

Koło Naukowe Studentów Administracji KUL

Rada Wydziałowego Samorządu Studentów WPPKiA KUL

Fundacja Akademia Wiedzy

 

zapraszają do udziału w

 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 

"Aktualne problemy prawa socjalnego"

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lublin, dnia 13 maja 2016

 

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy

logo

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Fundacja Rozwoju KUL

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

 

 

 

58. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów

 

 

Prawa Konstytucyjnego

 

 

 

 

 

ZMIENIAĆ KONSTYTUCJĘ, CZY NIE ZMIENIAĆ ?”

 

 

Zamość, 2-4 czerwca 2016 r.

 

Koło Naukowe Studentów Prawa ma zaszczyt zaprosić członków Koła oraz wszystkich sympatyków prawa na inauguracyjne spotkanie Prawniczego Klubu Dyskusyjnego.

Głównym celem powstałego forum jest dzielenie się wiedzą na tematy związane z prawem, jego stanowieniem i stosowaniem, ale także ze środowiskiem prawników. Założeniem spotkania jest prowadzenie dyskusji w sprzyjającej swobodnej wymianie poglądów atmosferze.

Pierwsze spotkanie Klubu pt. „Język w prawie. Prawo w języku" zaplanowaliśmy na

19 kwietnia 2016 r. o godzinie 18.00 w sali CI-204. 

 

Czytaj więcej

 

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie Prof. dr hab. Krzysztofa Nareckiego, Prorektora ds. studenckich z Panem Brianem E. Hillem, sędzią California Superior Court, County of Santa Barbara, podczas którego podpisano Porozumienie ustanawiające program stypendialny, Hill-Sadowski Scholarship.

Powyższa inicjatywa służyć będzie rozpowszechnianiu wśród studentów prawa KUL wiedzy na temat stosowania prawa karnego w Stanach Zjednoczonych. Dzięki wakacyjnym stażom w California Superior Court, mającego siedzibę w Santa Barbara, studenci prawa otrzymają szansę poznania, jak działa kalifornijska procedura karna w praktyce.

 

Czytaj więcej

 

 

 

Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w Łucku, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów, Urząd Miasta Tomaszów Lubelski oraz Fundacja Mercatuset Civis zapraszają na międzynarodową konferencję naukową: „Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej”, która odbędzie się w ramach II Wschodniego Forum Samorządowo-Gospodarczego w Tomaszowie Lubelskim w dniach 8-10 czerwca 2016 r

 

Więcej informacji

 

 

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w:

 

58. Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego

"Zmieniać Konstytucję czy nie zmieniać?"

 

który odbędzie się w Zamościu w dniach 2-4 czerwca 2016 r.

 

Zgłoszenia udziału prosimy nadsyłać i opłaty konferencyjne wnosić w terminie

do 25 kwietnia 2016 r.

 

 

Zaproszenie i szczegóły wydarzenia

formularz rejestracyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na artykuł naukowy z zakresu prawa.

Nagrodą jest tłumaczenie tekstu na język angielski i opublikowanie artykułu w

REVIEW OF COMPARATIVE LAW, nr 4/2016

 

Komisja Konkursowa

Kolegium Dziekańskie:

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

 

Redakcja RCL:

Dr hab. Marcin Szewczak

Dr Małgorzata Ganczar

 

Zapraszamy do uczestnictwa

 

Szczegóły oraz regulamin konkursu

 

 

 

W związku z zakończeniem procesu oceny nauczycieli akademickich KUL, na podstawie §9 ust. 2 Zarządzenia Rektora KUL z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich podaję listę pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy uzyskali ocenę wyróżniającą:

 

  liczba punktów

Adamowicz Leszek Stanisław, dr hab., prof. KUL, ks.

Bar Wiesław Stanisław, prof. dr hab., ks.

Dąbrowski Marek, mgr

Ganczar Małgorzata, dr

Gileta Justyna Bożena, mgr

Górski Grzegorz Kazimierz, dr hab., prof. KUL

Jońca Maciej Michał, dr hab.

Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna, dr

Münnich Monika, dr

Sieniow Tomasz Andrzej, dr

Sitarz Mirosław, dr hab., prof. KUL, ks.

Słowikowska Anna Maria, dr

Szachoń-Pszenny Anna Honorata, dr

Szczot Jacek Andrzej, dr

Tunia Anna Barbara, dr

Wiak Krzysztof Andrzej, dr hab., prof. KUL

164,5

162,8

72,9

118,8

73,6

201

198,6

127,4

139,8

118

344,5

169,8

115,8

146

115,4

159,1

 

 

Wyróżnionym serdecznie gratuluję i dziękuję za zaangażowanie.

 

 

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów.

 

 

Więcej informacji i zasady ubiegania się o stypendium

Instytut Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL oraz Uniwersytet Otwarty KUL

 

Serdecznie zapraszają studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zainteresowanych tematyką wystąpień publicznych,
do udziału w pierwszej edycji unikatowego konkursu

 

 EUROPEAN PUBLIC SPEAKING COMPETITION 2016

 

Zgłoszenia na formularzach będących załącznikami do Regulaminu Konkursu należy dostarczyć (pocztą lub osobiście)

do 20 kwietnia 2016 roku

 

więcej informacji

Dnia 4 marca 2016 r. odbyła się na KUL już III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Integracji Europejskiej. W tym roku w zmaganiach wzięło udział ponad 60 uczniów szkół z całej Polski walczących o nagrodą główną, którą jest indeks na kierunek Europeistyka

 

czytaj i zobacz więcej

Z radością informujemy, że pani Aleksandra Rybaczek, studentka V roku prawa kanonicznego, zdobyła I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 9 marca 2016 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto w klasyfikacji drużynowej nasi reprezentanci, w składzie: Kamil Niedziałkowski (III rok), Ewa Radyk (V rok) i Aleksandra Rybaczek, zajęli II miejsce w Polsce. Opiekę merytoryczną nad zwycięzcami sprawował ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

 

Całej drużynie i Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

Wydział Prawa i Administracji
oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

wspólnie z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego
oraz
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zapraszają studentów do udziału w

IV Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim

na temat
THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN THE CONTEMPORARY WORLD

 

Konferencja odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 roku

na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

 

więcej informacji

Dyrektor Instytutu Prawa
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”


zapraszają

 

 Uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

 do udziału w konkursie pn. "Znaj swoje prawa"

 

więcej informacji

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL serdecznie zaprasza na wykłady otwarte prowadzone przez Prof. Davida Riemera, amerykańskiego adwokata pt.:

U.S. Health system and Law

które odbędą się w dniach 14 – 18 marca 2016 r.

 

więcej informacji i harmonogram wykładów

tutaj nota o wykładowcy

materiały dla studentów na wykłady

 

W celu przygotowania zaświadczeń o uczestnictwie prosimy o wstępne zarejestrowanie się na zajęcia, wysyłając e-mail na cenpram@kul.pl

w treści wiadomości proszę podać pełne imię i nazwisko; w temacie wiadomości proszę wpisać nazwę zajęć: U.S. Health System and Law

 

Na liście naukowych czasopism punktowanych, ogłoszonej Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. znalazły się periodyki, których wydawcą lub współwydawcą jest WPPKiA KUL.

Poniżej wykaz wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach:

 

 

Tytuł czasopisma Liczba punktów
ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH 10
BIULETYN STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA KUL 10
KOŚCIÓŁ I PRAWO 8
STUDIA PRAWNICZE KUL 8
STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO 7

BIULETYN STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH

(redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski)

6

REVIEW OF COMPARATIVE LAW

5

 

W dniach 25-26 lutego 2016 r. nastąpi wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Administracja.

Harmonogram spotkań:

 

25 lutego 2016 r.

Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1

 

godz. 11.00 - spotkanie ze studentami -  sala CI-300

godz. 13.00 - spotkanie z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia - sala CI-204

godz. 14.00 - spotkanie z pracownikami - sala CI-204

W dniu 11 lutego 2016 roku odbyła się II edycja Konkursu Wiedzy o Prawie, organizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W Komisjach Konkursowych zasiedli pracownicy naszego Wydziału: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, dr hab. Hanna Witczak, dr hab. Marcin Szewczak oraz dr Małgorzata Ganczar.


Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia

 

 

 

Mgr Konrad Kozioł, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Instytutu Prawa WPPKiA (promotor: dr hab. Dariusz Dudek, profesor KUL) podczas tegorocznego Zjazdu Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, które odbywało się na naszej Uczelni, został wybrany na przewodniczącego tego gremium.


Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów włączonych do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II mgr Kozioł pełni funkcję Prezesa Zarządu Rady Doktorantów.

 

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych laureatów stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawanych za wybitne osiągnięcia, znaleźli się Nasi Studenci kierunku prawo: Agnieszka Bernecka, Marzena Czochra, Mateusz Jan Gabryel, Maciej Stanisław Kudelski, Paweł Mącik i Justyna Świerczek.

Stypendystom serdecznie gratulujemy!

Informacja na stronie MNiSW

 

czarnekW dniu 8 grudnia 2015 r. dr hab. Przemysław Czarnek, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Instytutu Prawa KUL, został powołany przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło na stanowisko Wojewody Lubelskiego.

W imieniu całej społeczności Wydziału gratulujemy i życzymy sukcesów!

Relacja na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 5 listopada 2015 r. zainaugurował swoją działalność Lubelski Sąd Arbitrażowy. Powołanie LSA stanowi kolejny krok w rozwoju Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

 SZERZEJ ZOB.

 

in_courtroomW dniach 23 lipca - 27 sierpnia 2015 r. pani Monika Myrcha, absolwentka prawa KUL, laureatka w konkursie „Procedura karna w Polsce i USA – podobieństwa i różnice”, odbyła staż w kalifornijskim sądzie karnym pod opieką sędziego Briana Hilla oraz uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Santa Barbara College of Law. 

Czytaj dalej...

Zob. galerię zdjęć

 

dsu-logoW dniach 29 września – 8 października 2015 r. studentki prawa KUL - panie Julia Dąbek, Monika Jurek, Magdalena Kaczorowska, Alicja Woźniak, laureatki konkursu „Społeczeństwo, prawo i administracja w Stanach Zjednoczonych”, wraz z pracownikiem naukowo-dydaktycznym WPPKiA - mgr Pauliną Liszką, wizytowały amerykańską uczelnię Delta State University w Cleveland, Mississippi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki zaproszeniu Prof. Williama LaForge, Rektora Delta State University, który już czterokrotnie gościł na WPPKiA jako profesor wizytujący. W maju 2016 r. z rewizytą przyjedzie na nasz Wydział delegacja z Delta State University.

Czytaj dalej...

 

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury wynika, że absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL dobrze radzili sobie na przeprowadzonych w 2014 r. egzaminach na aplikacje korporacyjne (adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą) i aplikację ogólną.

Czytaj dalej...

Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie jest jednym z sześciu Centrów, działających w całym kraju i jedynym w regionie południowo-wschodniej Polski, utworzonym we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Akt erygujący CAM podpisany został 27 listopada 2014 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych”.

Szerzej zobacz...

 

 

Galeria zdjęć z podpisania aktu erygującego CAM

Relacja w Strefie Biznesu na stronach Kuriera Lubelskiego

 

 

Podpisanie umowy konsorcjum naukowo-przemysłowego pod nazwą "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski" odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 26 listopada 2014 r. W imieniu KUL umowę podpisał Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL.

Utworzone konsorcjum pozwoli nam ubiegać się wspólnie z firmami o dotacje unijne. Współpraca ta jest również szansą dla naszych studentów - najlepsi z nich będą mogli odbyć staże w największych spółkach Skarbu Państwa!

 Zob. szerzej...

 

Galeria zdjęć z uroczystości podpisania umowy konsorcjum

 

Debata zorganizowana w dniu 27 listopada 2015 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

 

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe (w tym za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną) - na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli akademickich, otrzymała Pani dr hab. Małgorzata Wąsek-WiaderekWręczenie nagród MNiSW odbyło się 26 listopada 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Z satysfakcją informujemy, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został wybrany przez Ministerstwo Gospodarki jako jeden z Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

W ramach KUL projekt został przygotowany i będzie realizowany przez pracowników Katedry Negocjacji i Mediacji oraz Centrum Badań ADR - "Prawo i Gospodarka" funkcjonującego w strukturach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 

Zob. szerzej... 

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek  została zgłoszona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na sędziego ad hoc

Sędziowie ad hoc w ETPC są zgłaszani przez dane państwo na dwuletnie kadencje i pełnią funkcję zastępcy sędziego stałego. Zgodnie z postanowieniami regulaminu Trybunału, sędzią ad hoc może być wyłącznie osoba, która charakteryzuje się „najwyższym poziomem moralnym oraz posiada kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego lub jest prawnikiem o uznanej kompetencji”.

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek jest pracownikiem w Katedrze Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki KUL, absolwentką KUL oraz Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), a także uznaną specjalistką w dziedzinie międzynarodowej ochrony praw człowieka, procedury karnej i prawa europejskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

ks. bp A. MizińskiBp dr hab. Artur Miziński został wybrany nowym Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski. 

Bp Miziński jest biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej, doktorem habilitowanym prawa kanonicznego, kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego KUL oraz adwokatem Roty Rzymskiej. W Episkopacie zasiadał m.in. w Radzie Prawnej i Radzie ds. Środków Społecznego Przekazu. Na stanowisku sekretarza generalnego KEP bp Artur Miziński zastąpił abp. Wojciecha Polaka, który został metropolitą gnieźnieńskim i Prymasem Polski. Wybór nowego Sekretarza Generalnego KEP nastąpił podczas 365. Zebrania Plenarnego KEP w dniu 10 czerwca 2014 r.

 

Społeczność Wydziału z wielką radością przyjmuje wiadomość, że Naszemu Profesorowi powierzono pełnienie tej ważnej funkcji.

Komunikat KAI

Informacja na stronie KEP


straz_granicznaJacek Bajger, z-ca Komendanta Głównego Straży Granicznej, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, otrzymał 13 maja 2014 r. z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała brygady Straży Granicznej [informacja na stronie Straży Granicznej]. 

Jacek Bajger w 1995 r. ukończył aplikację prokuratorską. W 1992 roku pracował w prokuraturze warszawskiej. Od 1992 do 1996 r. służył w Urzędzie Ochrony Państwa. Służbę w Straży Granicznej pełni od 1996 roku. 17 listopada 2005 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju" i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej".

zakonczenie studiow w zakresie prawa i polityki migracyjnejJacek Bajger jest obok byłego komendanta SG - gen. bryg. SG Mirosława Kuśmierczaka, kolejnym generałem - absolwentem Naszego Wydziału. Studia na Wydziale Prawa KUL ukończyli również: Pan Rafał Rogala (obecny Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców) oraz Pan Wojciech Kijowski (Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Bardzo się cieszymy, że studiowanie na KUL-u pomaga w karierze w organach państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i sprawy cudzoziemców. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Wydział Prawa jest jednym z wiodących ośrodków prawa migracyjnego i uchodźczego w Polsce. Dowodem tego są m.in. realizowane projekty (np. "Migracje powrotowe - nauka i praktyka" - projekt współfinansowany ze środków UE służący stworzeniu systemu wsparcia instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie zarządzania migracjami powrotowymi) czy prowadzone studia podyplomowe w zakresie prawa i polityki migracyjnej (zob. relację z wręczenia dyplomów uczestnikom studiów).

WPROST_ranking_szkol_wyzszych_14.2014_tabela.jpgW tegorocznym rankingu tygodnika "Wprost" (ogłoszonym w numerze 14/2014) absolwenci prowadzonych na KUL studiów prawniczych i administracyjnych zostali sklasyfikowani na 8 miejscu w Polsce.

O pozycji na liście rankingowej decyduje opinia, jaką absolwenci poszczególnych uczelni cieszą się u pracodawców. Jak wyjaśniają Autorzy tej listy, została ona "utworzona na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego w marcu br. wśród prezesów, wiceprezesów, szefów działów HR i innych osób odpowiedzialnych za politykę personalną w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach".

Uprzejmie informujemy, że wszystkie czasopisma naukowe wydawane na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL znalazły się w wykazie czasopism naukowych (część B) ogłoszonym komunikatem MNiSW w dniu 18 grudnia 2015 r. Liczbę punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach można sprawdzić TUTAJ.

Zapraszamy do publikowania na ich łamach.

 

birety w góręJak wynika z badań przeprowadzonych wśród Absolwentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z rocznika 2011/2012, zdecydowana większość z nich dobrze sobie poradziła na rynku pracy i jest zdania, że studia spełniły ich oczekiwania. Wśród biorących udział w badaniu 80,5% zadeklarowało, że poleca studia na KUL-u innym osobom. Optymistyczne wypada również analiza sytuacji zawodowej Naszych Absolwentów: 75,3% respondentów jest aktywnych zawodowo, w tym 71,10% zadeklarowało zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów.  

Szerzej zob.

 

Z radością informujemy, że Nasi Absolwenci osiągnęli bardzo dobry wynik podczas egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 28 września 2013 r. przez Komisję Egzaminacyjną w Kielcach. Zob. pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach projektu  Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej...