Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II została stypendystką Fulbright Scholar in Residence Award i pojedzie do Delta State University, USA.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

czytaj więcej na stronie Fulbright Polska

28.03.2018

Wielkanoc 2018

 

baranek

 

 

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

 

Z radością płynącą ze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

w imieniu Kolegium Dziekańskiego i Społeczności Akademickiej

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności.

Niech nadzieja promieniująca z pustego grobu Chrystusa umacnia

pokój i wiarę, rodzi wdzięczność.

Niech nadaje sens życiu, wzbudza życzliwość,

i staje się źródłem pogody ducha.

 

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Dziekan

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Lublin, Wielkanoc 2018

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Taty Księdza Profesora Tadeusza Stanisławskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 marca 2018 roku o godz. 11.00 w Nowej Soli.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego i Społeczności Akademickiej

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

składamy Księdzu Profesorowi wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan WPPKiA KUL

Studentki prawa KUL aktywnie działające w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL: Aleksandra Kowalczyk, Sylwia Mosio i Ewelina Oleszek dostały się do finału Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie Mediacji” zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Centrum Szkoleń Prawnych. Wizją konkursu było wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Finał odbył się w dniach 14-15 marca 2018r. w siedzibie Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i polegał na przeprowadzeniu symulacji posiedzenia mediacyjnego na podstawie opracowanego scenariusza

.

Finalistkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

zdjecie_druzyny_I_miejsce

Studenci prawa KUL zwyciężyli w organizowanym przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Ogólnopolskim Konkursie – I National Client Consultation Competition, którego finał odb się 11 marca na KUL. W konkursie brały udział drużyny z całej Polski. Nasza Drużyna w składzie: Ewelina Oleszek i Ali Riza Öztürk zdobyła I miejsce w rywalizacji grupowej. Przedmiotem tegorocznego konkursu była problematyka prawa zobowiązań: Conracts: Mistakes and otherbases for performance. Konkurs prowadzony był w języku angielskim. Do sukcesu studentów KUL przyczynił się dr Delaine Swenson, prof. KUL, opiekun naukowy drużyny.

Zwycięscy etapu krajowego będą reprezentowali nasz kraj w etapie międzynarodowym (International Client Consultation Competition), który w tym roku odbywał się będzie w Maastricht w dniach 11-14 kwietnia. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!"

Katedra Historii Ustroju i Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL we współpracy z Fundacją Fundamenta mają zaszczyt i przyjemność zaprosić studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

„Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”.

Konferencja odbędzie się dnia 9 maja 2018 roku. Miejscem obrad będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Centrum Transferu Wiedzy (CTW-113, 114).

 

czytaj więcej

Katedra Historii Ustroju i Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie i Młodzieżowa Rada Miasta Chełm  zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką dotyczącą roli rodziny w dawnych czasach, rodziną w społeczeństwie, aktualnymi problemami rodziny oraz genezą i ewolucją praw dziecka do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”.

Konferencja odbędzie się dnia 14 marca 2018 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

 

czytaj więcej

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL
wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS zapraszają studentów do udziału w VI Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim na temat

CREATION AND EXTINCTION OF STATEHOOD IN INTERNATIONAL LAW

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach stypendium Hill-Sadowski, w którym nagrodą jest wakacyjny 3-tygodniowy staż w Superior Court of California, County of Santa Barbara.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci prawa KUL III-V roku studiów stacjonarnych.

W pierwszym, pisemnym etapie konkursu należy do dnia 11 marca 2018 r. nadesłać na podany w Regulaminie Konkursu adres pracę na temat:

"Famous American Criminal Trial - how and why did you become interested in law of the United States?"

Autorów 5 najwyżej ocenionych prac zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną o  materialnym i procesowym prawie karnym w Polsce i USA.

Szczegółowe informacje znajduja się w Regulaminie Konkursu.

 

Regulamin Konkursu Hill-Sadowski

Załącznik_do_regulaminu_konkursu_Hill-Sadowski

Informacje o Konkursie  Hill-Sadowski

Staże studentów WPPKiA w Superior Court of California

Z satysfakcją informujemy, że Pan Rafał Podolak, za pracę magisterską pt. "Dopuszczalny zakres kontroli operacyjnej w systemie praw człowieka" został wyróżniony w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską,  magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Praca została napisana na WPPKiA KUL pod kierunkiem ks. dr hab. Krzysztofa Orzeszyny, prof. KUL, kierownika Katedry Praw Człowieka KUL, recenzję przygotował dr Michał Skwarzyński.

 

Serdecznie gratulujemy!

   Zgodnie z informacją przekazaną na X Konferencji Ministra Sprawiedliwości Konferencji z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni wyższych w dniu 5 lutego 2018r. w Popowie Absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jak co roku, wykazali duże zainteresowanie aplikacjami prawniczymi. Spośród Absolwentów, którzy studia na kierunku Prawo ukończyli w roku 2017 do egzaminów wstępnych na aplikacje przystąpiło 140 osób, tj. 45,02 %.

    Absolwenci rocznika 2017 osiągnęli bardzo dobre wyniki podczas egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Aż 101 zdających, tj. 72,14 % osób osiągnęło wynik pozytywny. Nasz Wydział osiągnął najlepszy w historii wynik zdawalności i uplasował się na 5 miejscu wśród 35 jednostek, po Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zdawalność wyniosła 72,33 %.

 

czytaj więcej

23 marca 2018 r. Instytut Administracji już po raz szósty organizuje konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w kraju. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu Konstytucji RP oraz ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. 

 

czytaj więcej

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”
zapraszają

Uczniów szkół średnich

 

do udziału w konkursie pt. "Znaj swoje prawa"

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie

 

czytaj więcej