Dziekan i Społeczność Akademicka

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z ogromnym bólem informuje,

że w dniu 14 lutego 2019 roku, po ciężkiej chorobie,

w wieku 38 lat odeszła do Pana Pani Doktor Kinga Stasiak,

Pracownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego Instytutu Prawa KUL. Wspaniały, niezwykle skromny Człowiek,

obdarzony szacunkiem i przyjaźnią Naukowiec i Nauczyciel.

Sama silna duchem potrafiła zaszczepić w młodych ludziach pasję do zdobywania wiedzy i siłę do przezwyciężania trudności.

Dziękując Bogu za Jej życie i wszelkie otrzymane przez Jej Osobę dobro,

Rodzicom, całej Rodzinie i Przyjaciołom naszej zmarłej Koleżanki

składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Uroczystości żałobne obędą się

w poniedziałek 18 lutego 2019 roku o godz. 12.00

w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie.

 

Wszystkie czasopisma wydawane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL są indeksowane w bazie ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). W styczniu br. do tego grona dołączyły również "Studia Prawnicze KUL".

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikowania na łamach naszych czasopism.

Pani dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL, pracownik naukowy Katedry Historii Ustroju i Prawa KUL, przebywa w USA na zaproszenie Delta State University, Cleveland, w ramach Fulbright Scholar-in-Residence Program. Pani profesor prowadzi cykl wykładów jako ekspert z dziedziny prawa.

 

Zobacz stronę Delta State University z informacją o pobycie Pani prof. Katarzyny Maćkowskiej

Regulamin podziału pozostałości dotacji na działalność statutową z roku 2018 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dostępny jest w zakładce: www.kul.pl/dotacja (zgodnie z Wytycznymi dla Wydziałów związanymi ze środkami jakie pozostały z dotacji statutowej Prorektora ds. Nauki i Kształcenia z dnia 18 grudnia 2018 r.).

 

Ogłoszenie o konkursie: konkurs na granty wydziałowe 2019

 

Pani Emilia Gągol z IV roku prawa zdobyła I miejsce w II Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego, który odbył się 7 grudnia 2018 r. w Opolu.
Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Uniwersytet Opolski (Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UO). W tegorocznej edycji konkursu udział wzięli studenci z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało "Konkordat Polski 1993/1998". Opiekunem naukowym drużyny KUL był dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego
Gratulujemy serdecznie!