teologia   

Z radością informujemy, 
że w najnowszym, prestiżowym rankingu wyższych uczelni 
Perspektywy 2016 
w kategorii Teologia i religioznawstwo

 

kierunek TEOLOGIA KUL

zdobył, po raz kolejny,

pierwsze miejsce! 

 

 

Zapraszamy do studiowania na najlepszym Wydziale Teologii w Polsce.

Więcej o studiach

W dniu 2 czerwca br. Rada Wydziału Teologii wybrała nowe władze dziekańskie na kadencję 2016-2020.

 

Dziekanem Wydziału został wybrany: ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL.

 

Prodziekanami zostali: 
- ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL - prodziekan ds. studenckich
- ks. dr. hab. Marian Zając, prof. KUL - prodziekan ds. ds. studiów doktoranckich i podyplomowych