Instytut Muzykologii
zaprasza na
Mszę Świętą w 3. rocznicę śmierci
ś.p. prof. Antoniego ZOŁY
(+22 I 2015)

 

Kościół Akademicki KUL

24 stycznia br. (środa)
godz. 8.00

________________

Kościół Parafialny w Pliszczynie

22 stycznia br. (poniedziałek)

godz. 17.00

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ogłasza konkurs o nagrodę za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską, której temat związany jest z Osobą Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II,
jego biografią, szeroko rozumianą spuścizną (w tym literacką, filozoficzną, teologiczną i artystyczną) oraz twórczego rozwinięcia/kontynuacji Jego myśli i nauczania.

 

Termin nadsyłania/dostarczania prac na I edycję Konkursu upływa 30 czerwca 2018 roku.


Szczegóły na stronie Instytutu.
Regulamin (do pobrania)