Wydział Nauk Społecznych KUL otrzymał w wyniku rozstrzygnięcia konkursu

w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie projektu „Aktywny

student-aktywny absolwent", mającego na celu wzmocnienie kompetencji

studentów Wydziału Nauk Społecznych wchodzących na rynek pracy.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 3 973 753 zł.


Doktorat honoris causa dla prof. dra hab. inż. Sławomira Partyckiego

Z radością informujemy, że prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki z Wydziału Nauk Społecznych KUL otrzymał 25 lutego 2016 r. w Tbilisi na tamtejszym uniwersytecie Ivane Javakhishvili tytuł doktora honoris causa. To prestiżowe wyróżnienie zostało mu przyznane za aktywną współpracę z gruzińskim uniwersytetem oraz wybitny wkład w umiędzynarodowienie i rozwój relacji naukowych. Prof. S. Partycki wygłosił wykład pt. Network - Colonization of Digital World.

Gratulujemy tej wysokiej godności akademickiej!


Pełna treść informacji: TSU Awards Honorary Doctorate to Prof. Sławomir Partycki


Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die LMU hat es sich zum Ziel gemacht, dem wissenschaftlichen Nachwuchs optimale Qualifikations- und Fördermöglichkeiten auf allen Stufen der wissenschaftlichen Karriere zu bieten. Als Teil von LMUexcellent werden daher Anfang Dezember die LMU Research Fellowships erneut ausgeschrieben. Die insgesamt zehn zu vergebenden Fellowships sollen dazu beitragen, exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler insbesondere aus dem Ausland anzuwerben und diesen die Möglichkeit geben, sich in ihrem Forschungsgebiet zu etablieren und ihre akademische Karriere zielgerichtet fortzusetzen.
 
Bewerben können sich Postdoktoranden aus allen Fachgebieten, deren Promotion nicht länger als drei Jahre zurückliegt und die diese mit herausragendem Ergebnis abgeschlossen haben. Sie sollen ein eigenständiges Forschungsprojekt konzipieren und erfolgreich durchführen. Die Laufzeit des Fellowship beträgt zwei Jahre. In begründeten Ausnahmefällen kann ein weiteres Jahr beantragt werden. Potentielle Bewerberinnen und Bewerber können sich bei Fragen zur Bewerbung und wissenschaftlichen Anbindung innerhalb der LMU direkt an das CAS wenden (www.cas.lmu.de).
 
Wesentliches Bewerbungskriterium ist, dass das Projekt von einer Support Professorin bzw. einem Support Professor der LMU befürwortet und inhaltlich sowie infrastrukturell unterstützt wird. Hierfür ist es notwendig, vorab von der Fakultät die Zusage für die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes einzuholen. Darüber hinaus stellt die Support Professorin bzw. der Support Professor eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiterstelle bzw. entsprechende Mittel verbindlich bereit. Die LMU übernimmt die andere Hälfte der Personalkosten sowie die Ausstattung der Fellowships mit Forschungsmitteln in Höhe von bis zu 45.000 Euro. Eine Support Professorin bzw. ein Support Professor kann jeweils nur eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten unterstützen.
 
Die Ausschreibung des Programms erfolgt in nationalen und internationalen Medien. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am 29.02.2016 wird der Forschungsausschuss eine Empfehlung für die Auswahl der Fellows abgeben, über die die Hochschulleitung anschließend entscheidet.
 
Weitere Informationen zu den Research Fellowships können Sie im Internet unter www.lmu.de/excellent/research-fellowships abrufen. Fragen richten Sie bitte an die Emailadresse excellent@lmu.de.
 
Ich bin davon überzeugt, dass die LMU mit den LMU Research Fellowships in dieser Ausschreibungsrunde erneut herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler für die Universität gewinnen wird.
 
Mit freundlichen Grüßen
Sigmund Stintzing
Vizepräsident für den Bereich Berufungen

 


Nowe kierunki studiów na Wydziale Nauk Społecznych

Przypominamy, że w ofercie edukacyjnej Wydziału Nauk Społecznych znajdują się nowe kierunki studiów:

 

Analityka społeczna i internetowa - studia I stopnia

 

Bezpieczeństwo narodowe - studia II stopnia

 

Gerontologia społeczna - studia I stopnia

 

Praca socjalna - studia II stopnia

 

Pedagogika specjalna - studia I i II stopnia

 

 

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów na Wydziale Nauk Społecznych znaleźć można w zakładce "Dla kandydatów/nowe kierunki studiów"


Projekt dr Iwony Ulfik-Jaworskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na realizację badań "Zagrożenie uzależnieniem od seksu internetowego - wybrane uwarunkowania psychospołeczne" w ramach programu "Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych, a także problemów z tym związanych 2015-2018". Realizatorem tego projektu jest dr Iwona Ulfik-Jaworska.


Debaty Dyplomatyczne KUL

Wydział Nauk Społecznych KUL wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z potrzebami prowadzenia systematycznej debaty wokół najważniejszych i aktualnych problemów polityczno-społecznych współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Europy-Środkowo-Wschodniej, proponuje cykliczne spotkania z uznanymi osobistościami świata dyplomacji, polityki, gospodarki i życia społecznego.

 

Celem projektu zatytułowanego Debaty Dyplomatyczne KUL jest przybliżenie węzłowych wyzwań współczesnego świata i analiza możliwości działania różnych podmiotów zaangażowanych w te procesy. Propozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników szkół wyższych, ekspertów oraz innych osób zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych..

Zasadnicze znaczenie ma możliwość uczestnictwa w spotkaniach z dyplomatami i politykami zaangażowanymi w bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Konfrontacja myśli, poglądów i sposobów radzenia w sytuacjach kryzysowych służyć będzie głębszemu zrozumieniu współczesnego świata.

 

Program wydarzenia obejmuje wygłoszenie moderowanego wykładu otwartego z dyskusją i pytaniami kierowanymi do zaproszonego gościa. Spotkanie przewiduje także możliwość odbycia warsztatów dla węższego grona specjalistów zajmujących się przedmiotową problematyką, naukowców, doktorantów i seminarzystów. Jest to merytorycznie uzasadnione potrzebą wzbogacenia oferty programowej w ramach kierunków studiów realizowanych na WNS.

 

Rada Patronacka:

Ambasador Andrzej Jaroszyński – Przewodniczący

Ks. prof. Stanisław Fel

Konsul Marian Cichosz

Konsul Jolanta Róża Kozłowska

Konsul Jacek Starościak

Dr hab. Wojciech Gizicki - organizator

 

Dotychczasowe wydarzena:

20 lutego – spotkanie z Panią dr Hanną Suchocką, byłą Premier RP i byłą ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (wspólnie z projektem Pro publico bono)

30 marca – spotkanie z Panią dr Ewą Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

29 kwietnia – spotkanie z Panią Jean Dunn, Ambasador Australii w Polsce

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016, godz. 13:42 - Katarzyna Lisiak-Duszenko