‘Celtic Days’ 24-25 maja 2012


‘Celtic Days’ są coroczną imprezą organizowaną przez Katedrę Filologii Celtyckiej KUL przy współpracy z Lubelskim Oddziałem Towarzystwa Polsko - Irlandzkiego i Ambasadą Irlandii w Polsce od 2002 roku. Na imprezę składa się część naukowa (odczyty, panele dyskusyjne, warsztaty językowe) oraz część artystyczna (spotkania z pisarzami i poetami, koncerty, warsztaty tańców).

Historia.
W ramach imprezy ‘Celtic Days’ odbywającej się corocznie od dziesięciu lat odbywały się panele naukowe, warsztaty tańców irlandzkich i walijskich, koncerty i warsztaty językowe. Lublin odwiedzili liczni naukowcy, poeci, pisarze i artyści z Walii i Irlandii (prof. M. Wynn Thomas, David Greenslade, Grahame Davies, Angharad Tomos, Jim Rowlands, Gwilym Morus, prof. Sabine Asmus, dr Michael Hornsby, Dafydd Iwan, Mei Mac, Ifor ap Glyn, Arwyn Gore, dr Christine Jones, Alan Desmond, Mark O’Fionnain). Projekt będzie kontynuowany w roku 2013.


‘Celtic Days’
24 V 2012 (Czwartek)

09:00 – 14:30 Sesja naukowa w Instytucie Filologii Angielskiej KUL
Miejsce: Collegium Jana Pawła II, C-102

Prelegenci:

Maciej Czerniakowski (Student Instytutu Filologii Angielskiej KUL) The Image of Man in Metafictional Novels by John Banville
Agata Marzec (Studentka Instytutu Filologii Angielskiej KUL) Celtic Myths - the Cauldron of Nature Symbolism
Piotr Szczepankiewicz (Student Instytutu Filologii Angielskiej UAM) Manx – The History of the Revival and Revitalisation Initiatives on the Isle of Man.
Anna Migdał (Studentka Instytutu Filologii Angielskiej KUL) It's a woman's world: the role of a woman in ancient Ireland

Coffee Break (20 min)

Tomasz Czerniak (Student Instytutu Filologii Angielskiej KUL) A boring semi-socio-linguistic exploration of the Q-Celtic language developments
Mgr Natalia Stolarska (Studentka Instytutu Filologii Angielskiej UAM) Language revitalisation in Wales and the Basque Country.
Arkadiusz Lechocki (Student Instytutu Filologii Angielskiej UAM) The Phonemic Inventory of Welsh.
Agnieszka Zajączkowska (Studentka Instytutu Filologii Angielskiej UAM) What do we know about the Picts? Theories of the Pictish Language Classification

15:00 – 16:00 Obiad
Miejsce: Klubokawiarnia ARCHIWUM, ul. Radziszewskiego 8, Lublin

16:00 – 18:00 Czas wolny

18:00 – 19:30 Pokaz filmów krótkometrażowych Margaret Tait (prelekcja: Rohan Berry Crickman)
Miejsce: Czytelnia IFA, C-912

20:00 – . . . Impreza Integracyjna połączona z koncertem zespołu “Black Velvet Band” (http://www.myspace.com/blackvelvetbandpl) oraz występem dudziarza “Peter the Piper”
Miejsce: Pub CZARNA OWCA, ul. Narutowicza 9, Lublin

25 V 2012 (Piątek)

09:00 – 14:30 Sesja naukowa w Instytucie Filologii Angielskiej KUL
Miejsce: Collegium Jana Pawła II, C-102

Otwarcie ‘Celtic Days’
godz. 09:00 -14:30 sesja naukowa w Instytucie Filologii Angielskiej KUL
miejsce: Collegium Jana Pawła II, C-102

Prelegenci:
Prof. Sabine Asmus (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Contrasting Attitudes among the Welsh towards Their Language and Literature.
Dr Patrick McCafferty (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Comets and Irish Mythology.
Mgr Cormac Anderson (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) How’s Your Constitution? Phonological Markedness and Complexity In Bunreacht na hEirean.
Prof. Robert Loobie (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Narrators and Control In Beckett and Friel.
dr Mark O Fionnain (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Ireland as Inspiration for Poland in the Early 20th Century

Coffee break (20 min)

Mgr Rohan Berry Crickmar (Politechnika Koszalińska) Margaret Tait: Feeling Scotland.
Mgr Marta Górecka (Politechnika Koszalińska) Translating Denise Mina’s Novel into Polish.
Dr Stephen Butler (Politechnika Koszalińska) The Bilingual Poetry of Nuala Ni Dhomhnaill and Eilean Ni Chuilleanain.
Krzysztof Nowacki (Towarzystwo Polsko-Irlandzkie) Aes Dana - Ludzie Daru w Starożytnej Irlandii.

15:00 – 16:00 Obiad
Miejsce: Klubokawiarnia ARCHIWUM, ul. Radziszewskiego 8, Lublin

16:00 – 18:00 Czas Wolny

18:00 – 20:00 Zwiedzanie Lublina ze studentami Filologii Angielskiej KUL

20:00 – . . . Impreza Integracyjna połączona z koncertem zespołu „Lia Fail” (http://www.liafail.pl/) oraz występem grupy tanecznej „Glass Eirin” (http://www.glaseirin.blogspot.com/). W trakcie imprezy będzie możliwość uczestnictwa w warsztatach tradycyjnego tańca irlandzkiego.
Miejsce: Pub CZARNA OWCA, ul. Narutowicza 9, Lublin

 

Głównym koordynatorem impezy jest: Krzysztof Samborski

 

 

 

Autor plakatu: Łukasz Pawelec

Autor: Maciej Czerniakowski
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2012, godz. 21:57 - Maciej Czerniakowski