1 czerwca
Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku
   

4 czerwca
Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką

z wizytą na KUL gościła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzięła ona udział w spotkaniu z pracownikami i studentami KUL poświęconemu reformie szkolnictwa wyższego w Polsce, następnie wizytowała laboratoria Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Poczekajce.

   

9 czerwca
Doktorat Honoris Causa dla dr Wandy Półtawskiej

odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dr Wandzie Półtawskiej. Tytuł ten stanowi wyraz najwyższego uznania dla odważnej chrześcijańskiej postawy Wandy Półtawskiej, zaangażowanej w obronę godności i świętości życia ludzkiego poprzez świadectwo wierności Bogu i Ojczyźnie, wieloletnią współpracę z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w głoszeniu światu Ewangelii życia oraz liczne publikacje i wykłady, w czytelny i skuteczny sposób promujące wartość małżeństwa i rodziny.


  12 czerwca
"Najlepsi u Najlepszych"
   

29 czerwca

80. rocznica utworzenia Fundacji im. Anieli hrabiny Potulickiej

w Potulicach i Minikowie odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy utworzenia Fundacji im. Anieli hrabiny Potulickiej i 76. rocznicy śmierci Fundatorki.
W ramach uroczystości Medale za Zasługi dla KUL otrzymali: prof. Jan Ziółek, prezes Fundacji; prof. Bronisław Rak, ATR w Bydgoszczy, wiceprezes Fundacji; ks. prof. Marek Zahajkiewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fundacji oraz mec. Krzysztof Pachoł, sekretarz Fundacji.