2014

  • Cóż po starości? „Do poety starego” [ogólnopolskie seminarium warsztatowe Nad tekstami Naruszewicza, Janów Podlaski, 19-23 maja 2014; organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN (w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński)]
  • Wyjrzałem w za-świat [...]”. Wokół tradycji rozmów zmarłych w twórczości Norwida [ogólnopolska konferencja naukowa Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasów I Rzeczpospolitej), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 31 marca – 1 kwietnia];
  • Kultura żywego słowa w polskim romantyzmie [ogólnopolska konferencja naukowa   Retoryka w zastosowaniach, Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII, Lublin 8 kwietnia 2014].

 

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2014, godz. 18:54 - Agata Poręba