2014 

Wystąpienia:

 • Panel ekspercki dotyczący narzędzi badawczych – Tematyka żydowska w wybranych lekturach na poziomie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej po roku 2009, Katolicki Uniwersytet Lubelski (2014r.).

 

Dorobek naukowy – konferencje/badania:

 • Uczestnictwo w „Forum młodych dydaktyków – Badaczy edukacji polonistycznej” (Nałęczów 24-25.03.2014 r.)
 • Wykład prof. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego (UW) pt. "Kto ty jesteś?" - Literatura w poszukiwaniu tożsamości współczesnego młodego pokolenia (17.01.2014 r.)

 • Wykład dr Sylvii Liseling-Nilsson pt. System kształcenia dzieci i młodzieży w Szwecji (7.03.2014 r.)

 • Wykład prof. dr hab. Grażyny Borkowskiej, pt. Nałkowska mityczna – o „Niecierpliwych. Nowe odczytanie lektury (23.03.2014 r.)

 • Wykład Tomasza Krakowskiego pt. Szkolnictwo żydowskie – tradycja i współczesność (25.05.2014 r.)

2013 

Wystąpienia:

 • Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska - w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (2013 r.)/ wystąpienie na temat: Kwestia żydowska w wybranych lekturach na poziomie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej po roku 2009 – wstępny plan badań

 

Dorobek naukowy – konferencje/badania:

 • Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek” (Zamość 6 – 8.11.2013) - wolontariuszka
 • Udział w badaniach: Czytelnictwo dzieci i młodzieży – prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (12.2013 – 01.2014 Warszawa/Lublin)
 • Wykład dr hab. Bożeny Olszewskiej prof. UP pt. Na pograniczu epok. O pisarskiej tożsamości Janiny Porazińskiej klasyka literatury dziecięcej (27.09.2013 r.)
 • Wykład dra hab. Witolda Jakubowskiego (UWr) pt. Kultura popularna w perspektywie edukacyjnej (18.11.2013 r.)

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2014, godz. 12:41 - Agnieszka Karczewska