Joanna Szegda

 

 

Joanna Szegda - asystent w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, absolwentka Socjologii, specjalność medialna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Stosunków międzynarodowych na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, współpracowała z Radiem Plus (2002-2007)

 

Publikacje:

 

    Informacja w dzienniku obywatelskim Wiadomości24.pl i „Gazecie Wyborczej”, w: Jaka informacja?, red. Leon Dyczewski, Lublin-Warszawa 2009, ss. 163-177.

    The statutory definition of the press and a journalist. Notes on the phenomenon of the citizen press, “Global Media Journal”, Fall 2011, Nr 2 (8).

    Sprawozdanie z konferencji "Tożsamość w wielokulturowym kontekście" , Zeszyty Naukowe KUL 3/2011.

    Sędziowie a dziennikarze obywatelscy. Kilka uwag teoretycznych na temat zjawiska dziennikarstwa obywatelskiego, w: Wymiar sprawiedliwości a media, red. Jacek Sobczak, Grzegorz Tylec, 2012.

    Kompetencje w zakresie informowania w internecie, w: Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej, red. A. Sugier-Szerega, M. Sławek-Czochra, Lublin 2012, ss. 89-98.

    Rola fotografii w przekazywaniu kultury w mediach obywatelskich, w: “Komunikacja wizualna w prasie i mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński, J. Snopek. K. Groń, W. Furman, Warszawa 2013, ss. 123-149.

    The identity of people working in a multicultural organisation, w: Rzeczywistość wielokulturowa, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin-Warszawa 2013, ss. 265-278.

    Obraz kultury "innych" w publikacjach dziennikarzy obywatelskich. Raport z badań, w: Integracja w globalnej wiosce, red. W. Wciseł, M. Wyrostkiewicz, Lublin 2013.

    Media obywatelskie - między globalnością a lokalnością, w: Media w edukacji. Obszary lokalności - różnorodność współczesności, red. A. Rogulska, Siedlce 2013.

    Mojo – przyszłość dziennikarstwa przez telefon komórkowy, w: Problemy konwergencji mediów, Kraków 2013.

    Alternatywne metody zarządzania organizacją i treścią w mediach obywatelskich, "Zarządzanie w Kulturze" 2014 nr 15(1).

 

 Udział w konferencjach z wystąpieniem:

 

The 4th Glogal Communication Association 2010 Conference, Globalization, Culture and Education in the Information Age, Kraków, 26-29 październik 2010, wystąpienie: Legal problems with citizen journalizm
„Sędziowie a media” konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Lublinie, 25 lutego 2011, wystąpienie: Sędziowie a dziennikarze obywatelscy. Teoretyczne uwagi na temat zjawiska dziennikarstwa obywatelskiego
„Kompetencje medialne w społeczeństwie informacyjnym”, konferencja organizowana przez Katedrę Kultury Medialnej IDiKS KUL, 9 maja 2011, wystąpienie: Kompetencje informowania w internecie
„Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations”, Kraków, 18-19 października 2011, wystąpienie: Rola fotografii w przekazywaniu kultury w mediach obywatelskich
„Tożsamość w wielokulturowym kontekście”, Warszawa-Natolin, 7-8 listopada 2011, wystąpienie: Tożsamość osób pracujących w wielokulturowym miejscu pracy
„Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością”, Rzeszów, 16-16 października 2012, wystąpienie: Media obywatelskie jako przestrzeń promocji i utrwalania kultury lokalnej na przykładzie serwisu internetowego Wiadomości24.pl
„Media w edukacji. Przestrzenie globalności – obszary lokalności”, Siedlce, 19 listopada 2012, wystąpienie: Media obywatelskie – między globalnością a lokalnością
"Tożsamość religijna w nowoczesności", Nałęczów, 26-27 czerwca 2013, wystąpienie: Bogactwo życia religijnego w publikacjach dziennikarzy obywatelskich
"The Church and the World",Wiedeń, 8-9 czerwca 2013, udział w dyskusji panelowej, wypowiedź: The plural spiritualities in Polish Catholic Church
"Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie", Kraków, 16-17 kwietnia 2014, wystąpienie: Dziennikarz "komórkowy", czyli jak telefon komórkowy zmienia zawód dziennikarza
"Zarządzanie mediami. Teoria i praktyka", Kraków, 7-8 marca 2013, wystąpienie: Alternatywne metody zarządzania organizacją i treścią w mediach obywatelskich
"Problemy konwergencji mediów w Polsce", Kraków, 24-25 stycznia 2013, wystąpienie: Mojo - przyszłość dziennikarstwa przez telefon komórkowy
III Kongres PTKS, "Mediatyzacja życia, kultury, polityki", Kraków 26-28 września 2013, wystąpienie: Media obywatelskie jako media alternatywne - aspekt teoretyczny i praktyczny

 

 Udział w organizacji konferencji:

 

  • Konferencja Jaka informacja? -26 maja 2008 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
  • Międzynarodowa konferencja naukowa - czerwiec 2009 r. - Lublin n/t "Tożsamość i komunikacja".
  • The 4th Glogal Communication Association 2010 Conference, Globalization, Culture and Education in the Information Age, październik 26-29 2010, Kraków – sekretarz konferencji.
  • Prowadzenie panelu międzynarodowego z ekspertami zagranicznymi podczas konferencji "Integracja w globalnej wiosce - media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej", Lublin, 8 maja 2013.

 

Inne:

  • 22-23 09 2011 Lubelski Festiwal Nauki – projekt: „Dziennikarz internetowy w służbie środowisku i społeczeństwu”
  • 1-10 09 2011 realizacja grantu z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego: „Multiculturalism- chance or dange on the exmaple of Norwegian experiances” (nr umowy: FSS/2011/V/D3/W/0123/WS/U/0111)
  • 9.06 2011- Wykład pt: Nowe media w globalizującym się świecie, dla uczniów I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach
  • Visiting professor, Uniwersytet Technologiczny na Cyprze w ramach programu Erasmus dla pracowników – marzec 2012
  • 16-30.09.2012 – Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie
  • Visiting professor, Universidad de Navarra w ramach programu Erasmus dla pracowników - kwiecień 2013.

 

 

Zainteresowania naukowe:

socjologia mediów, internetu, nowe media, dziennikarstwo obywatelskie

 

Kontakt: joares@kul.pl

 

 

 

Materiały dla studentów

 

przypisy i bibliografia

http://camillos.edu.pl/?menu=cyt

system_amerykanski.pdf

 

tabele_pi.pdf

List_gonczy.pdf

 

edycja_art_na_strone_cwiczenia.doc

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2014, godz. 19:18 - Joanna Szegda