Publikacje:

 1. Z badań nad pieśniami pasyjnymi Małopolski i Podkarpacia, „Additamenta Musicologica Lublinensia” 4(2008), s. 199-201.
 2. Ludowe muzyczne tradycje pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu, „THINK!” Nr 4 (8) 2011, s. 46-55.
 3. Przejawy ludowej pobożności w polskim nurcie pasyjnym, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 4(2013) Nr 4, s. 153-167.
 4. Emocjonalność przekazu tradycji muzycznej w ludowej pobożności i w polskich pieśniach pasyjnych, w: Studia Anthropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury, red. U. M. Mazurczak, Lublin 2013, s. 231-262.
 5. Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych, w: A. Plucińska, Polskie zwyczaje rodzinne, Łódź 2014, współautor A. Zoła, s. 248-257.
 6. Choral passion in Poland in the manuscripts from the fifteenth and the sixteenth centuries, w: Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in Memoriam (1914-2014) – Księga pamiątkowa dedykowana Chórowi Bazyliki Metropolitalnej w Gnieźnie (1914-2014), Wyd II, Lublin 2014, s. 231-237; przedruk w „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 5(2014) Nr 5, s. 89-94.
 7. Relacja z III Ogólnopolskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, „Gadki z Chatki” 3/2014 (nr 112), s. 33-34.
 8. Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia, w: „Cantare amatis est”. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80 urodzin prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka. red. W. Hudek, P. Wiśniewski, Lublin 2015, s. 483-492.
 9. Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy, w: Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych, red. Z. Kupisiński SVD, Lublin 2015, s. 387-405, współautor A. Zoła.
 10. Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu (w druku)
 11. The Research Activities of the Department of Ethnomusicology and Hymnology of the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) and its music archive collections (w druku)
 12. Antoni Zoła – wybitny etnomuzykolog, znakomity wykładowca, niestrudzony badacz ludowych śpiewów religijnych (w druku)

 

Udział w sympozjach i konferencjach naukowych:

 1. Sympozjum „Polska muzyka kościelna – tradycja i współczesność” (28.05.2008 r., KUL), referat Z badań nad żywą tradycją śpiewów pasyjnych w Małopolsce i na Podkarpaciu
 2. III Konferencja Multidyscyplinarna „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu” (19-20.05.2011r., WSIiZ Rzeszów), referat Ludowe muzyczne tradycje pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu
 3. Sympozjum z okazji uroczystości św. Cecylii (26-27.11.2012r., KUL), referat Przejawy pobożności ludowej w polskim nurcie pasyjnym
 4. „V Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii" (21-24.05.2013 r., KUL), referat Działalność Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL oraz jej zbiory muzyczne
 5. Ogólnopolska konferencja „Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych” (10-11.03.2014 r., KUL), referat Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy, współautor dr hab. Antoni Zoła
 6. III Ogólnopolskie Seminarium Etnomuzykologiczne (29-30.03.2014 r., UW), referat Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej” (18-21.09.2014 r., UMCS), referat Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu
 8. Ogólnopolska promocja książki A. Plucińskiej „Polskie zwyczaje rodzinne”, referat Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych (Łódź, 13.12.2014 r.)
 9. Międzynarodowa Konferencja Folklorystyczna „Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym" (27-29.06.2011 r., UMCS), uczestnik
 10. Międzynarodowa konferencja „Ludowa wizja stworzenia świata a pieśni tradycyjne” zorganizowana w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” (Lublin, 3-4.10.2014 r.), uczestnik
 11. Międzynarodowa konferencja „Motywy płodności w pieśniach tradycyjnych” zorganizowana w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” (Lublin, 3-4.10.2014 r.), uczestnik
 • Kierownik projektu „Koncert muzyki tradycyjnej” w ramach XI Lubelskiego Festiwalu Nauki (20-26.09.2014 r.)
 • Opracowanie 2 płyt CD jako ilustracji muzycznej do książki Aldony Plucińskiej Polskie zwyczaje rodzinne, Łódź 2014
 • Zdobycie I nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu „Fonogram Źródeł 2014” przyznanej przez Jury za album A. Plucińskiej „Polskie zwyczaje rodzinne” z dwoma płytami CD zawierającymi bezcenne nagrania z Archiwum Muzycznego Folkloru Regijnego IM KUL, których wyboru, opracowania i opatrzenia komentarzem dokonali dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL oraz dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • W ramach działalności statutowej (2013 i 2014r.) realizacja zadania badawczego nr 4162 Ludowa kultura muzyczno-religijna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i jej współczesne transformacje, KUL
 • Przygotowanie i sporządzenie wniosku do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł 1.1 – Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe ID:228700 – wykonawca projektu (kierownik projektu: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL), projekt planowany do realizacji na 60 miesięcy z udziałem 11 wykonawców (06/07.2013 r.)
 • Udział w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. I: Rzeszowskie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2014 r.)
 • Udział w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. II: Przeworskie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2015 r.)
 • Członek Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, stowarzyszenia o charakterze naukowym, które aktywnie wspiera rozwój badań etnomuzykologicznych w Polsce oraz promuje dokonania naukowe etnomuzykologów
 • Członek jury na XX i XXI Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2013 i 2014 r.)

 

Inne pełnione funkcje i dokonania:

 • redaktor muzyczny w Katolickim Radiu Lublin (1994-1998) – przygotowanie i prowadzenie audycji z cyklu Muzyka wiecznie żywa oraz Stare przeboje odkrywane na nowo. Efektem pracy jest kilkaset autorskich audycji.
 • kierownik muzyczny Teatru ITP (2002-2008), działającego na KULu 
  • nagranie trzech płyt CD: Piosenki z musicali Józef i Raj utracony (2004 r.), Uważaj na dzban (2006 r.) oraz Opowieści papieskie (2008 r.)
  • współrealizacja pięciu autorskich musicali, sześciu etiud wigilijnych, widowiska muzyczno-plastycznego Opowieści papieskie oraz Koncertu ITP
  • autorka aranżacji niektórych utworów z repertuaru Teatru ITP
  • współautorka projektów Teatru ITP zrealizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki – Uważaj na dzban. Piosenki z musicali (2006 r.) oraz Józef – biblijna komedia muzyczna (2007 r.)
  • Teatr Akademicki ITP został nominowany do Nagrody TOTUS 2006 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” przyznawanej przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (Warszawa)
 • dyrygent Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (od 1993r. do chwili obecnej) – prowadzenie zespołu, który regularnie występuje podczas licznych uroczystości okresu liturgicznego oraz liturgii związanych z pracą Duszpasterstwa Akademickiego KUL, tj. Triduum Paschalne, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, msze misyjne, rekolekcje, pielgrzymka akademicka na Jasną Górę czy nawiedzenie kopii Jasnogórskiej Madonny Sedes. Chór został zaproszony do udziału w lubelskim projekcie „Koncerty adwentowe” (2013 r.). Uhonorowana nagrodą im. I. Loyoli (Lublin, 2006 r.)
 • nagranie z Chórem DA KUL płyty CD „Karibuni wote” z tradycyjnymi afrykańskimi pieśniami z okazji XX-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej Marii Panny Królowej Afryki (Sióstr Białych) 4.11.2011r.
 • dyrygowanie Chórem DA KUL podczas koncertu muzyki afrykańskiej, jaki odbył się w ramach Konferencji „Natura – Kultura – Ewangelia” (15.12.2011 r., KUL)
 • dyrygowanie Chórem DA KUL podczas koncertu, jaki odbył się w ramach uroczystej inauguracji roku nauki 2013/14 w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w Lublinie (11.2013 r., KUL)
 • opiekun praktyk dziennikarskich studentów II i III roku studiów w IM KUL (od 2013 r.)
 • opiekun I roku studentów IM KUL (od 2013 r.)
 • tworzenie programu studiów dla I i II stopnia oraz dla studiów doktoranckich na kierunku Muzykologia (11/2014-01/2015)
 • współprowadząca i recenzent 23 prac licencjackich oraz recenzent 7 prac magisterskich, w tym adjustacja kilkuset transkrypcji muzycznych repertuaru z żywej tradycji
 • promotor 12 prac licencjackich
Autor: Andrzej Zarzycki
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2015, godz. 09:32 - Andrzej Zarzycki