1. Czytając Norwida (Słupsk, Pomorska Akademia Pedagogiczna, 23-25 IX 2001) Referat O autoportretach Cypriana Norwida;

2. Cyprian Norwid. Interpretacje (Akademia Podlaska w Siedlcach, 16 XI 2001) referat O nieznanym rysunku Cypriana Norwida;

3. Norwid współczesny (Łochów, 24-25 IV 2003) Referat O autoportretach Cypriana Norwida;

4. Poeta i Sztukmistrz (KUL, Kazimierz Dolny, 20-22 V 2003) Referat Autoportrety Norwida na tle twórczości autoportretowej polskich artystów XIX wieku;

5. Biografie romantycznych poetów (UAM, Poznań 24-26 XI 2003) Referat Ipse ipsum. O dwu rysunkach i jednym autoportrecie Cypriana Norwida;

6. Norwid – spotkania kultur (Kazimierz Dolny, 19-21 maja 2005) Referat: „Christiani ad leones”. Próba interpretacji;

7. Jak czytać Norwida?  (UKSW Warszawa 2005) Referat: Historyk sztuki w norwidianum;

8. Wokół „Quidam” (Rzym 2007) Referat: Dyskretny urok rzymskiego wnętrza

9. Odczyt w UMK w Toruniu (4.12.2007) referat: Projekt katalogu plastycznej spuścizny C. Norwida

10. Norwid – między i ponad epokami (9.04.2008) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku) referat: Norwid – artysta plastyk

11. Norwidologów portret własny (24-26.04.2008 Tczew) referat: Droga do Norwida

12. Norwid - artysta. W 125 rocznicę śmierci poety (26-28.05.2008 UAM Poznań) referat: Norwid w sztambuchu

13. (2.12.2008 UJ Kraków) Katalog plastycznego dorobku C. Norwida – projekt i realizacja

14. Odczyt: „Solo” Cypriana Norwida. Elementy analizy dzieła plastycznego (6.12.2008 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida Biała Podlaska)

15. Symbolizm Norwida (23-24.04.2009 UW Warszawa) referat: Echo ruin, Scherzo, Solo – wanitatywny tryptyk Norwida

16. Trudny Norwid (21-23.05.2009 KUL, Kazimierz Dolny) referat: Akwarelowe kontrasty Norwida

17. XIX-wieczne edycje. XIX-wieczni edytorzy (7-9.10.2010 UMK Toruń) referat: Norwid wobec ilustracji i sztuki ilustratorskiej

18.Unisono w wielogłosie. Niemen a korespondencja sztuk (7-9. 10. 2011 UO Tułowice) referat: Surrealistyczny horyzont projektów Storma Thorgersona

19. Norwid – kolebka pieśni – od poezji do rocka, Ośrodek Teatralny Rondo Słupsk, 20.10. 2011 (wraz z Piotrem Chlebowskim) Impreza w ramach VI Festiwalu Młodych Talentów Niemen Non Stop

20. Polacy we Włoszech. Włosi w Polsce (Włoski Instytut Kultury, UKSW 16-17.XI.2011) referat: „Cyprianu Norwid - Polonus natus, civis Romanus”. Rzym wczesnochrześcijański w twórczości Norwida

21. (Non) omnis moriar. Kulturowe i literackie oblicza śmierci i nieśmiertelności. (UMCS 17-18 XI 2011) Referat: „Śmierć, starzec i dziecko”, czyli vanitas w plastyce Norwida

22. Krasińskiego światy zapomniane (UMK, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 18-21 IV 2012). Referat: Recepcja twórczości Krasińskiego w sztukach plastycznych

23. Nota Anamnesis „Norwid – kolebka pieśni – od poezji do rocka”, Słupsk, Nowy Teatr im. Witkacego, 4.10. 2012 (wraz z Romanem Radoszewskim i Piotrem Chlebowskim) Panel dyskusyjny w ramach VII Festiwalu Młodych Talentów Niemen Non Stop

24. Unisono w wielogłosie. Rock a media (12-14.10.2012 UO Tułowice) referat: Melancholia nieobecności, czyli ikonograficzny program albumu Wish You Were Here Pink Floyd

25. Józef Ignacy Kraszewski 1812-2012. Pisarz – myśliciel - autorytet (UB Białystok, 14-16.11.2012) Referat: Podróż Kraszewskiego do Odessy – wspomnienia i szkice

26. Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku (12-14.12.2012) referat: Z dziejów recepcji Zygmunta Krasińskiego – malarska wizja „Przedświtu” pędzla Witolda Pruszkowskiego

27. Obraz ziemiaństwa w nauce, literaturze i publicystyce (IPN, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Fundacja imienia Raczyńskich 21-22.03.2013 Warszawa) referat: Obraz tradycji ziemiańskiej w malarskim cyklu „Chopinowi Duda-Gracz"

28. Colloquia Norwidiana XII. Listy, listy… (22-25.05.2013 KUL, Kazimierz Dolny) referat: Szkice i karykatury w świecie listów Norwida

29. Muzyka wobec wartości (25 IX 2013, Dom Kultury „Batory” Chorzów) referat: Chopinowi Duda-Gracz. Między obrazem a dźwiękiem

30. Noce romantyków (5-6 X 2013 UWr.) referat: Recepcja romantycznego nokturnu w malarskim cyklu Chopinowi Jerzego Dudy-Gracza

31. Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida (5-6 XI 2013, KUL) referat: Motywy pasyjne w plastyce Norwida oraz prowadzenie panelu dyskusyjnego Norwid nasz współczesny

32. Colloquia Norwidiana XIII. Norwid wobec Powstania Styczniowego (12-14 XII 2013, KUL, Wierzchowiska Drugie) referat: Stracone gniazdo. Norwid – Szermentowski

33. Przyjaźń ( XI spotkanie z cyklu Medium Mundi – Miejski Dom Kultury Batory, UŚ, 24 IX 2014) referat: Norwid – Krasiński. Przyjaźń w kilku szkicach zapisana

34. Unisono w wielogłosie 6. Rock na pograniczach (10-12.10.201 4UO Tułowice) referat: Kilka uwag o okładce płyty The Lamb Lies Down on Broadway Genesis

35. Światy melancholii (22-23. X. 2014, UO, Opole) referat: Nie tylko „Solo” - figury melancholii w plastycznej twórczości Norwida

36. Norwidowski świat rzeczy (4-5 XII 2014, UMK Toruń) referat: „Rzeczy przemijające świata tego” – symbole vanitas w plastyce Norwida

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2015, godz. 13:18 - Łukasz Niewczas