Kierownikiem Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej jest Ks.  dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL.

 

Katedra powstała w 2005 roku z połączenia istniejących od 1989 roku dwu katedr: Katolickiej Nauki Społecznej i Historii Katolickiej Nauki Społecznej. Przed 1989 rokiem istniała jedna katedra, której kierownikami jej byli kolejno: ks. prof. A. Szymański (rektor KUL), prof. Cz. Strzeszewski, ks. prof. J. Kondziela, ks. prof. zw. dr hab. Franciszek J. Mazurek.

 

Wykłady z katolickiej nauki społecznej prowadził ks. S. Wyszyński, ówczesny biskup lubelski, następnie prymas Polski. Z kolei Cz. Strzeszewski został usunięty z KUL przez władze komunistyczne (1952); powrócił w roku 1957. Na polecenie prymasa Wyszyńskiego napisał podręcznik Katolicka nauka społeczna, który wydał w Paryżu (1964) pod pseudonimem Stanisław Jarocki. Wiadomość o ukazaniu się tej książki błyskawicznie przedostała się do polskiego wywiadu, który rozszyfrował pseudonim autora. Władze komunistyczne (premier J. Cyrankiewicz) zakazały jej rozpowszechniania w Polsce, gdyż jej autor „działał na szkodę państwa ludowego". Strzeszewskiego i jego współpracowników atakowano i szykowano na różne sposoby. W tym czasie encykliki społeczne papieży: Leona XIII i Piusa XI, a nawet Zagadnienia społeczne Szymańskiego były usunięte z katalogów bibliotecznych.

 

W katedrze kontynuowana jest i rozwijana tradycja tzw. Lubelskiej Szkoły Katolickiej Nauki Społecznej, stworzonej przez prof. Cz. Strzeszewskiego. Jej specyfikę - jasność przedmiotu i opracowaną metodologię - dostrzegł Jan Paweł II, a nazwę tę nadał jej wcześniej Stefan Kardynał Wyszyński. Szkoła ta jest kontynuowana przez uczniów Strzeszewskiego także w innych środowiska np. przez ks. prof. J. Krucinę we Wrocławiu.

 

W Szkole Lubelskiej wskazuje się, że przymiotem nauczania Kościoła jest stałość (constans) i rozwój (dynamizm), że jest ono wciąż nowe i aktualne. Od encykliki papieża Jana XXIII Pacem in terris wszystkie encykliki społeczne i ważne dokumenty Stolicy Apostolskiej uznawane są za własność ONZ. Katolicka nauka społeczna nie jest „trzecią drogą", drogą między marksizmem a liberalizmem; jest „drogą własną", niezależną od jakiejkolwiek ideologii.
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2013, godz. 18:56 - Maciej Moczydłowski