Instytut Liturgiki i Homiletyki tworzy sześć katedr w ramach dwóch specjalizacji: liturgiki i homiletyki.

 

 

W Instytucie pracuje 12 pracowników, w tym 5 pracowników samodzielnych:

 

 • Ks. dr hab. Stanisław Dyk, prof. KUL – Katedra Homiletyki,
 • Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec – Katedra Liturgiki Pastoralnej,
 • Ks. dr hab. Piotr Kulbacki - Katedra Historii Liturgii.
 • Ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL – Katedra Teologii i Duchowości Liturgicznej,
 • Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL - Katedra Historii Liturgii,

 

3 pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta:

  

 • Ks. dr Michał Głowacki.
 • Ks. dr Leszek Pintal,
 • dr Michał Wyrostkiewicz,

 

4 pracowników na stanowisku asystenta:

 

 • Ks. dr Michał Klementowicz,
 • Ks. dr Mirosław Kowalski,
 • Ks. dr Tomasz Lisiecki,
 • Ks. dr Andrzej Megger,

 

 

Dyrektorem Instytutu jest ks. dr hab. Bogusław Migut prof. KUL

Sekretarzem jest ks. dr Leszek Pintal

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2014, godz. 17:18 - Zbigniew Głowacki