Witamy na stronie
Instytutu Teologii Fundamentalnej!

 

*****************************

 

 

Dydaktyka i badania prowadzone w ramach Instytutu plasują się w następujących nurtach:

- CHRYSTOLOGIA I EKLEZJOLOGIA FUNDAMENTALNA

- TEOLOGIA RELIGII

- RELIGIOZNAWSTWO

- MISJOLOGIA

Instytut prowadzi studia doktoranckie.

 

 

Chrystologia i eklezjologia fundamentalna to specjalizacja polecana pragnącym zgłębiać podstawy wiary chrześcijańskiej i szukać całościowej odpowiedzi na pytania: ,,Dlaczego wierzyć? Dlaczego być chrześcijaninem?", odpowiedzi mogącej stawić czoło współczesnym wyzwaniom i podważaniu prawdziwości chrześcijaństwa oraz Kościoła.

 

Religioznawstwo umożliwia badania wybranych tradycji religijnych (religie ludów Afryki, islam, nowe ruchy religijne), a także chrześcijaństwa rozwijającego się w kulturach pozaeuropejskich w celu ich głębszego zrozumienia.

W ramach tej specjalizacji prowadzone są także badania i dokumentacja polskiej ludowej religijności i obrzędowości. W rytuałach dorocznych (Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, Wszystkich Świętych) ukazuje się fenomen religijności ludowej, w której asymilowano niektóre dawne wierzenia i obrzędy, nadając im chrześcijańską interpretację. W rytuałach przejścia (narodziny - chrzest; ślub - wesele; śmierć - pogrzeb) czy w świętach rodzinnych zwraca się uwagę na elementy religijne oraz tożsamość kulturową Polaków i mieszkańców poszczególnych regionów naszego kraju.

 

Istnieje też możliwość zgłębiania zagadnień dotyczących pluralizmu religii świata, który pociąga za sobą konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie o znaczenie tych religii w historii zbawienia, a przede wszystkim o miejsce chrześcijaństwa pośród innych religii oraz o znaczenie roli Kościoła w zbawieniu człowieka. Uzasadnianie specyficznego i niepowtarzalnego statusu chrześcijaństwa w świecie religii dokonywane jest w ścisłym powiązaniu teologii religii z teologią fundamentalną. Chodzi tu jednak nie tyle o uzasadnianie chrześcijańskich roszczeń, lecz o poszukiwanie tego, co łączy chrześcijaństwo z innymi religiami, stanowiąc podstawę dialogu międzyreligijnego.

 

Misjologia to specjalizacja, której celem jest wprowadzenie studentów do systematycznego studium nad problematyką działalności misyjnej Kościoła i misyjności wiary chrześcijańskiej oraz sposobów, jakimi jest ona realizowana. Program studiów uwzględnia zagadnienia metodologii i historii misjologii, teologii misji, historii misji, ekumenizmu, problematyki inkulturacji, teologii religii, antropologii misyjnej, socjologii misji, prawa misyjnego, misjografii, metodyki misyjnej i medycyny. Podczas studiów  przeprowadzane są analizy współczesnej problematyki realizacji nakazu misyjnego oraz kontekstu jego realizacji (ekumenicznego, religijnego i kulturowego). Studia przygotowują do pracy naukowej (doktorat) i dydaktycznej oraz działalności misyjnej w kraju i za granicą.

Autor: Stanisław Grodź
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016, godz. 14:59 - Ireneusz Ledwoń