Katedra Bioetyki Teologicznej KUL

i Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

zorganizowaną z okazji Światowego Dnia Zwierząt Laboratoryjnych

pt. „Doświadczenia na zwierzętach jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej

 

10:00 – Otwarcie – ks. prof. dr hab. Marian Zając – Prodziekan Wydziału Teologii KUL

 

Sesja I

Moderator – dr hab. Renata Klebaniuk, prof. UP

10:15 – „To jest prawo zwierząt...” (Kpł 11,46). Biblijny obraz relacji między człowiekiem a światem zwierząt – ks. dr Krzysztof Napora (KUL)

10:45 – Dylematy etyczne statusu zwierząt w historii i współczesności – prof. dr hab. Wojciech Cybulski (PIWet-PIB)

11:15 – Dyskusja

11:35 – Przerwa

 

Sesja II

Moderator – ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL

12:00 – Ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych – perspektywa prawna – dr Zuzanna Gądzik (KUL)

12:30 – Doświadczenia na zwierzętach w nauczaniu Kościoła i w refleksji teologicznomoralnej – ks. dr Krzysztof Smykowski (KUL)

13:00 – Przydatność wybranych metod alternatywnych w badaniu metabolizmu leków – dr Lidia Radko (PIWet-PIB)

13:30 – Dyskusja

13:50 – Podsumowanie – ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL

 

25 kwietnia 2018 r.

Godz. 10:00

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Centrum Transferu Wiedzy

Aleje Racławickie 14, Lublin

Aula CTW-114

Wstęp wolny

 

Plakat

 


 

Dyrektor – Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL

Sekretarz – Ks. dr Krzysztof Smykowski
 
 
Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej
Kierownik – Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL [www]
   – Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL [www]
   – Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL [www]
   – Ks. dr Jarosław Wojtkun, adiunkt [www]
  
Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Kierownik – Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko [www]
   – O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk [www]
   – Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, adiunkt [www]
  
Katedra Bioetyki Teologicznej
Kierownik – Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
[www]
   – Ks. dr Marek Kumór, adiunkt
   – Ks. dr Krzysztof Smykowski, asystent [www]

 

Emerytowani profesorowie Instytutu Teologii Moralnej

Ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk 

 Zmarli pracownicy Instytutu Teologii Moralnej
 znicz

      Vita mutatur non tollitur

 
Ks. prof. dr hab. Seweryn Rosik (+18.10.2000) [www]
Ks. dr Stanisław Mojek (+31.10.2004)
Ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny (+17.10.2006) [www]
Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018, godz. 11:09 - Krzysztof Smykowski