Instytut Teologii Moralnej KUL zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Integralność ludzkiego ciała jako powinność moralna i granice jego naruszalności”.
Aula C-1031 Collegium Jana Pawła II
6 grudnia 2017 r., godz. 9:30
 

 

Dyrektor – Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
Sekretarz – Ks. dr Krzysztof Smykowski
 
 
Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej
Kierownik – Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL [www]
   – Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL [www]
   – Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL [www]
   – Ks. dr Jarosław Wojtkun, adiunkt [www]
  
Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Kierownik – Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko [www]
   – O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk [www]
   – Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, adiunkt [www]
  
Katedra Bioetyki Teologicznej
Kierownik – Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
[www]
   – Ks. dr Marek Kumór, adiunkt
   – Ks. dr Krzysztof Smykowski, asystent [www]

 

Emerytowani profesorowie Instytutu Teologii Moralnej

Ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk 

 Zmarli pracownicy Instytutu Teologii Moralnej
 znicz

      Vita mutatur non tollitur

 
Ks. prof. dr hab. Seweryn Rosik (+18.10.2000) [www]
Ks. dr Stanisław Mojek (+31.10.2004)
Ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny (+17.10.2006) [www]
Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2017, godz. 17:30 - Krzysztof Smykowski