aranzacja_flora

 

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

rok utworzenia 2000

Kurator: mgr inż. Paweł Adamiec

 

 

1. Geneza organizacji, statutowe cele działalności, struktura organizacyjna

 

            Pomysłodawcą i założycielem KNSAK był Wojciech Januszczyk, obecnie pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu. Organizację utworzono w celu rozwijania zainteresowań, poszerzenia wiedzy oraz realizacji pomysłów studentów na kierunku kształtowanie krajobrazu (obecnie architektura krajobrazu). Członkowie Koła stale współpracują z pracownikami Instytutu Architektury Krajobrazu, włączając się w działalność naukowo-badawczą, organizacyjną i promocyjną jednostki. W ciągu roku akademickiego członkowie Koła spotykają się na cotygodniowych zebraniach, na których omawiane są sprawy bieżące oraz kwestie związane z architekturą krajobrazu. Poprzez realizację różnorodnych inicjatyw członkowie Koła przygotowują się do podjęcia aktywności zawodowej i zdobywają niezwykle cenne doświadczenie pracy zespołowej.

 

2. Wykaz prezesów

 

Wojciech Januszczyk 2000-2002
Jan Kamiński 2002-2005
Jolanta Pietrzak 2005-2007

Paulina Lewczyńska 2007-2008

Milena Bury - 2008-2010

Aleksandra Marszałek 2010-2013

Angelika Madej 2013-2016

Jaoanna Guzara 2016-2017

Agnieszka Adamiec 2017- obecnie

 

3. Wykaz kuratorów

 

dr Joanna Renda

mgr inż. Wojciech Januszczyk

dr inż. Jan Kamiński

s. dr inż. arch. Anna Tejszerska

mgr inż. Paweł Adamiec

 

 

4. Główne formy działalności

 

            Formy działalności KNSAK obejmują między innymi wykonawstwo prac z zakresu architektury krajobrazu, takich jak: opracowania analityczne i ekspertyzy krajobrazowe, projekty koncepcyjne, techniczne i wykonawcze terenów zieleni, aranżacje roślinne, land arty, rzeźby, formy użytkowe. Poprzez realizację tego typu prac studenci rozwijają swoje umiejętności zdobyte na zajęciach. Działania te podejmowane są przy współpracy z jednostkami zewnętrznymi, w celu podnoszenia jakości przestrzeni publicznych oraz zwracaniu uwagi na problematykę architektury krajobrazu. W ramach działalności Koła wykonywane były opracowania analityczne i projektowe następujących terenów:

 

 • dziedziniec Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na „Poczekajce” w Lublinie
 • ogród frontowy przy MZK w Przemyślu
 • ogród przy firmie Inglot sp. z o.o. w Przemyślu
 • taras wypoczynkowy w Domu Akademickim KUL na „Poczekajce” w Lublinie
 • teren rekreacyjno-wypoczynkowy na Bronowicach w Lublinie
 • ogród terapeutyczny Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie
 • ogród terapeutyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie
 • tereny zieleni osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Rury (LSM)
 • tereny zieleni osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Czuby Południowe (Poręba)
 • szlak kolejowy,  szlak religijny i park sportowy w Regionalnym Parku Krajobrazowym „Znesinnia" we Lwowie

           

KNSAK podejmuje się również działalności organizacyjnej i promocyjnej:

 

 • udział i organizacja Forum Architektury Krajobrazu (2003)
 • udział i Współorganizacja Międzyuczelniane Sympozjum Kół Naukowych Architektury Krajobrazu – Lubelszczyzna 2005
 • organizacja wystawy i spotkania dotyczącego rewitalizacji LSM i wydania książki Krajobrazy Lublina: Osiedla Mieszkaniowe (2016)
 • organizacja wystawy Bystrzyca Twarzą Lublina (2016)
 • organizacja spotkań autorskich w postaci cyklu: SPOTKANIE Z ...
 • współorganizacja „Kulturaliów”
 • udział w Dniach Otwartych
 • udział w Festiwalu Nauki
 • udział w Targach Organizacji Studenckich
 • udział w warsztatach wikliniarskich w Arboretum w Bolestraszycach
 • udział w warsztatach czerpania papieru artystycznego

 

Koło stale współpracuje z jednostkami takimi jak:

 

 • Arboretum w Bolestraszycach
 • Urząd Miasta w Lublinie
 • Urząd Miejski w Przemyślu
 • Muzeum Wsi Lubelskiej
 • Uczelniany Samorząd Studentów
 • Koło Naukowe Historyków Sztuki
 • Galeria 1
 • Punkt Kultury
 • Fundacja Kultury Audiowizualnej
 • Fundacja Rozwoju KUL
 • Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
 • Miejski Dom Kultury w Dęblinie
 • Dom Kultury LSM
 • Rada Dzielnicy Tatary
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa LSM
 • Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin
 • Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie

 

            W celu podnoszenia kompetencji studentów i zdobywania wiedzy organizowane są również objazdy naukowe i krajoznawcze. Spośród inicjatyw Koła na stałe wpisały się w kalendarium uczelni Wernisaże Architektury Krajobrazu, prezentujące prace wykonane na zajęciach z rysunku, malarstwa i rzeźby, wystawy organizowane okazjonalnie w ciągu roku w Instytutowej Galerii Włącznik oraz uroczystości związane ze świętami.

 

 


STRONA: o-knsak,15385.html

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2018, godz. 10:36 - Anna Położyńska