19 marca 2014 r. Chór pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki śpiewał podczas Mszy św. w Kościele Akademickim KUL wykonując Missa solemnis W. A. Mozarta. Po zakończeniu Mszy św. wystąpił z koncertem muzyki cerkiewnej.