Pracownik
(strona na eKUL)
E-mail Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19* Miejsce
dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL helena.zukowska
@kul.pl

czwartek
12.30-14.10

C-430
dr Joanna Nucińska joanna.nucinska
@kul.pl

piątek
9.10-10.50

C-558
dr Robert Pankiewicz robert.pankiewicz
@kul.pl

poniedziałek

9.10-10.50

dr Mariusz Sokołek mariusz.sokolek
@kul.pl

czwartek

11.45-12.30

17.30-18.15

mgr Anna Mizak anna.mizak
@kul.pl

czwartek

14.10-15.50

 

* informacje o jednorazowej zmianie terminu konsultacji pracownicy zamieszczają w formie aktualności w serwisie eKUL (ewentualnie - na swojej stronie pracownika w eKUL)

 

 

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2018, godz. 12:04 - Joanna Nucińska