Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

 

ul. Droga Męczenników Majdanka 70 (Budynek II)

20-325 LUBLIN

Pokój 243

 

Sekretarz katedry:

 

mgr Stanisław Dunin-Wilczyński

 

e-mail: standun@gmail.com

Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 17:29 - Stanisław Dunin-Wilczyński