2 lutego

w programie 3 TVP został wyświetlony film o prof. Marianie Maciejewskim. Dokument ten powstał w kooprodukcji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Telewizji Polskiej S.A. Oddział Lublin.

 
  7 lutego
odbyło się regionalne spotkanie informacyjne nt. działań zdecentralizowanych programu Erasmus w roku 2008/09, zorganizowane przez Biuro Programów Europejskich dla Szkolnictwa Wyższego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą KUL.
 
  22 lutego
na wyjazdowym posiedzeniu Senatu KUL w Warszawie wręczony został doktorat honoris causa KUL Profesorowi Józefowi Kozieleckiemu, wybitnemu psychologowi i pisarzowi.
Uchwała Senatu KUL na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Prof. Józefowi Kozieleckiemu została przyjęta 31 maja 2007 r. Nadaniem tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Profesora Józefa Kozieleckiego, który w naturalny sposób łączy aktywność naukową i dydaktyczną oraz wysokie wymagania zawodowe, stawiane zarówno sobie, jak i współpracownikom, z ogromnym szacunkiem dla każdego człowieka.
Dorobek Pana Profesora z zakresu psychologii cechuje się różnorodnością formy z jednoczesnym perfekcjonizmem treści.
 
 

26 lutego

Teatr obrazu Leszka Mądzika - 40 lat twórczości

 
  Wielki Post w Kościele Akademickim 2008  
 

Konkurs Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół KUL w Australii