Studia w Kolegium MISH maja charakter interdyscyplinarny. Studenci MISH-u zdobywają tytuł magistra jednego lub dwóch z szesnastu oferowanych kierunków: psychologia, historia, socjologia, ekonomia, pedagogika, prawo teologia muzykologia, filozofia, historia sztuki, filologia germańska, filologia polska, filologia angielska, filologia słowiańska, filologia romańska, filologia klasyczna. Studenci sami kształtują swój program studiów - mogą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach wydziałów współtworzących Kolegium.Poza dyplomem magistra konkretnego kierunku absolwent MISH-u uzyskuje specjalny dyplom poświadczający całość zrealizowanego programu.
Więcej informacji...
Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2008, godz. 10:33 - Radosław Bułtowicz